banner6

Her şeye zam geldi!

banner37

Bakanlar Kurulu, “akaryakıt depolama”, “patlayıcı maddeler” ve “gümrük” alanında devlete ödenen bazı harçları yükseltti

Her şeye zam geldi!
banner150

banner150

banner99

Ergül ERNUR

Bakanlar Kurulu, devlete ödenen birçok harç miktarını artırdı. Zam uygulamaları 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

“Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası’nın 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına bağlı olarak Bakanlar Kurulu, “D Sınıfı Akaryakıtın nakliyesi, İthali, Depolamasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğü”, 1986 Akaryakıt Satışı ve İştigali (Denetim ve Düzenleme) Tüzüğüyle birlikte okunan “Akaryakıt Satışı ve İştigali (Denetim Düzenleme) (Değişiklik) Tüzüğü ve Patlayıcı Maddeler Tüzüğü ile “2017 Gümrük ve İstihsal (Harçlar ve Ücretler) (Oran ve Miktarlar) Tüzüğü’ndeki harçlar artırıldı.

Söz konusu harçlarda ortalama yüzde 10 artış oldu.

Kararlar, 1 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Akaryakıt depolama harçları

Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası kapsamında yapılan D Sınıfı Akaryakıtın nakliyesi, İthali, Depolamasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğüyle, artırılan harçlar şöyle:

“Depolama harçları;

a-Satış yapmayıp kendi maksatları için kullananlara: İlk 400 kg veya 40 gaz tüp için 37.25 TL’den 41 TL’ye yükseldi. Geriye kalan her 400 kg veya gaz tüpü için 11.50 TL’den 12.50 TL’ye yükseldi.

b-Satış maksadı için depolayanlara: İlk 200 kg veya 20 gaz tüpü için 37.25 TL’den 41 TL’ye yükseldi.

İlk 200 kg ile 400 kg veya 20 ile 40 gaz tüp arası beher 10 kg veya beher gaz tüpü için 1.25 TL’den 1.35 TL’ye; geriye kalan her 100 gaz tüpü için 2.10 TL’den 2.50 TL’ye yükseldi.

Satış harçları; Ev içinde, meskenlerde satış için 37.25 TL’den 41 TL’ye; tali bayilerde satış için 49 TL’den 54 TL’ye; dolum tesisleri ve ana bayilerde satış için 99.50 TL’den 109 TL’ye yükseldi.

Taşıma harçları;

İlk 200 kg veya 20 gaz tüpü için 37.25 TL’den 41 TL’ye; ilk 200 kg ile 400 kg veya 20 ile 40 gaz tüp arası beher 10 kg veya beher gaz tüpü için 1.25 TL’den 1.35 TL’ye; geriye kalan her 100 gaz tüp için 2.10 TL’den 2.50 TL’ye çıktı”.

1986 Akaryakıt Satışı ve İştigali (Denetim ve Düzenleme) Tüzüğü kapsamında artırılan harçlar şöyle:

“Ek D harçlar:

Depolama harçları (yıllık) 1 Ocak-31 Aralık için geçerli olup aylara bölünmez.

Satışı yapmayıp, kendi maksatları içim kullananlara, akaryakıt cinsi ne olursa olsun:

-İlk 500 galon için 37.25 TL’den 41 TL’ye; geriye kalan her 500 galonu için 20 TL’den 22 TL’ye çıktı;

Satış maksadı için depolayanlara 1 Ocak-31 Aralık için akaryakıt cinsi ne olursa olsun

-İlk 500 galon için 200 TL; geriye kalan her 500 galonu için 78 TL

Satış harçları yıllık 1 Ocak-31 Aralık için geçerli olup aylara bölünmez.

-Sadece benzin satan istasyon 183 TL’den 200 TL’ye; benzinden gayri diğer yakıtları satan 88 TL’den 97 TL’ye; her çeşit akaryakıt satan istasyon 256 TL’den 280 TL’ye yükseldi”.

Patlayıcı maddeler

Patlayıcı Maddeler Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle artırılan harçlar şöyle:

“Patlayıcı maddeler imali lisansı için 955.50 TL’den 1.040 TL’ye; kurşun, saçma imali lisansı için 377 TL’den 410 TL’ye; patlayıcı maddeler satış lisansı için 377 TL’den 410 TL’ye;

Patlayıcı maddeler ithali lisansı için; yolcu beraberi ve 250 atımlığa kadar fişek veya 2000 atımlığa kadar hava tüfeği mermisi 49 TL’den 54 TL’ye; proforma değeri üzerinden yüzde 3; hammadde girdileri ve Din İşleri Dairesi Kıbrıs Müftülüğü’nün ithal edeceği top barutundan muaf;

Patlayıcı maddeler depolama lisansı için; dinamit, barut ve benzeri için 343 TL’den 373 TL’ye; fişek, kapsül, saçma ve benzeri için 108.50 TL’den 120 TL’ye;

Patlayıcı maddeler kullanmak için yetki sertifikası (imtihan harcıyla) 955 TL’den 1.040 TL’ye; yetki sertifikasını vizelettirmek için 280 TL’den 305 TL’ye;

Yüksek patlayıcı özellikteki maddeleri satın alma lisansı için 98 TL’den 107 TL’ye yükseldi”.

Gümrük

Gümrük ve İstihsal (harçlar ve ücretler) (oran ve miktarları) Tüzüğü kapsamında yapılan değişiklikle artırılan harçlar şöyle:

“Alkollü içki imalat ruhsatı harcı 58 TL; taktir karıştırıcı ruhsat harcı 580 TL; denatüre alkol imalat ve satış ruhsatnamesi için 58 TL; tütün imalat harcı 1.160 TL; tütün satım ve satış işlemlerini yapma ruhsat harcı-perakendeci satış ruhsatı için 58 TL; imalatçı ve toptancı ruhsatı için 580 TL, ithalatçı ve genel acente satış ruhsatı için 1.160 TL; kibrit imalatı ruhsat harcı 58 TL”.

Ambar ve antrepo ücretleri

Ambar ve antrepo ücretlerindeki artış şöyle:

“Malların ambara alınmalarının ilk 10 günü veya kısmı için-malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için 46 kuruşa; malların ambara alınmalarının onuncu gününden sonra yirminci güne kadar her gün veya kısmı için malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için 92 kuruş; malların ambara alınmalarının yirminci gününden sonra gelen her gün ve kısmı için-malların brüt ağırlığının her 100 kilo ve kısmı için 1.38 TL;

İhraç edilen mallarla ithal edildikten sonra doğrudan onanmış gümrük alan, sundurma ve ambarlarından transit olarak teslim alınan veya ihraç edilen mallara aşağıdaki ambar ücretleri uygulanır:

-kapalı bir gümrük ambarına ambarlanmış malların her gün veya kısmı için containerler hariç: malların brüt ağırlığının her bin kilo veya kısmı için 13.80 TL; açık bir gümrük ambarına ambarlanmış malların her gün veya kısmı için containerler hariç-malların brüt ağırlığının her bin kilo veya kısmı için 6.90 TL

Kontainerler için-yük ihtiva eden her kontainer için-her gün veya kısmı için 13.80 TL; yük ihtiva etmeyen her kontainer için her gün veya kısmı için 4.60 TL; tekerlekli araçlar üzerinde bulunan ve kapalı gümrük ambarlarına boşaltılmadan açık gümrük sundurma ve alanlarında muhafaza edilen mallar için- her gün veya kısmı için 23 TL;

Devlet antreposunda malların aktarılmalarından başlayarak her gün veya kısmı için- malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için 1.84 TL”.

Antrepo ruhsat ücretleri

Antrepo ruhsat ücretleri şöyle:

Genel antrepolar 4 bin 640 TL; genel antrepoya bağlı her uzantı için 2 bin 320TL;

Özel antrepolar

Diplomatik hak, dokunulmazlık ve ayrıcalıklı kişiler ile Kuvvet Mensuplarına Birlik ihtiyacı olarak satılmak üzere satış yerleri, vergisiz satış deposu 696 TL; motorlu araç teşhir antreposu (açık veya kapalı) 2 bin 320 TL; devlete geçici olarak ve şekil değiştirmek veya bir işçiliğe tabi tutulmak suretiyle ithal olunan vergisiz mal antreposu 2 bin 320 TL;

Diğerleri 2 bin 320 TL; özel antrepoya bağlı her uzantı için bin 160 TL; yerli tütün antreposu bin 160 TL; dinlendirme antreposu (Maturation Warehouse) bin 160 TL; yüksek dereceli alkol veya ham madde antreposu bin 160 TL”.

Vergisiz satış mağazası

Vergisiz satış mağazası ruhsat ücreti ve özel harçlar şöyle:

“Vergisiz satış mağazası ruhsatı 5 bin 800 TL; antrepolardan vergisiz satış mağazalarına aktarılan (çay hariç) yabancı malların CIF kıymeti üzerinden % 10”.

Gümrük komisyoncuları lisans ücretleri

“Her esas lisans için 2 bin 320 TL; her yardımcı lisans için bin 160 TL. Gümrük Sertifikaları 63 TL”.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2017, 10:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104