Hibelerin ancak yarısını projelendirip kullanabildik

Türkiye'nin 2017 yılında KKTC'ye altyapı yatırımı ve reel sektörler için hibe ettiği 723 milyon 833 bin 337,6 TL'nin sadece 400 milyon 863 bin 423,44'ü projelendirilip kullanılabildi

Hibelerin ancak yarısını projelendirip kullanabildik
  • 07 Mart 2018, Çarşamba 8:38

Ceren ÖZBİL

Türkiye Cumhuriyeti (TC), 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) alt yapı yatırım ve reel sektör için 723 milyon 833 bin 337,6 TL hibe verdi. Bu hibenin sadece 400 milyon 863 bin 423,44 TL'si projelendirilip kullanabildi.

Bu doğrultuda alt yapı projeleri için tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma, eğitim, kültür, sağlık, sosyal hizmetler, çevre, savunma, sosyal güvenlik ve diğer kamu sektörleri için toplam 511 milyon 833 bin 337,60 TL hibe edildi. Bu paranın sadece 247 milyon 513 bin 770, 71 TL'si kullanıldı.

Reel sektör projeleri için yine tarım, sanayi, ticaret, turizm, yüksek öğretim ve diğer kamu sektörleri için toplam 212 milyon TL hibe edildi. Bu paranın ise 153 milyon 349 bin 652, 73 TL'si harcandı.

Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda alt yapı projeleri için verilen hibenin yüzde 48,36'sının, reel sektör projeleri için yüzde 72,33'ünün kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarımda alt yapı için verilen hibenin yüzde 41,81'i kullanıldı

Tarım sektörünün alt yapısı için; 500 bin TL Meteoroloji Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi, 1 milyon 600 bin TL Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi, 500 bin TL Tarım Bilgi Sisteminin Oluşturulması Projesi, 1 milyon 600 bin TL Merkezi Bitki Sağlığı ve Karantina Laboratuarının Kurulması Projesi, 200 bin TL Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi, 3 milyon 500 bin TL Hayvancılığım ve Organize Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi Projesi, 2 milyon 300 bin TL Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi, 4 milyon 200 bin TL Hayvan Islahı, Hayvansal Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi, 2 milyon TL Sınır Kontrol Noktası Oluşturma Projesi, 2 milyon 400 TL Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi ve 4 milyon TL de Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi olmak üzere toplam 22 milyon 200 bin TL'lik hibe verildi.

Ancak sadece Hayvan Islahı, Hayvansal Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi için verilen hibenin yüzde 98'i ve Meteoroloji Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi için verilen hibenin yüzde 85'i kullanıldı. Geriye kalan hibelerin kullanım oranı ise yüzde 58 ile 4 arasında değişti.

Sınır Kontrol Noktası Oluşturma Projesi için verilen hibe ise hiç kullanılmadı.

Yüzde 90'ı harcandı

Yine tarımda reel sektör için verilen 19 milyon TL'nin ise 17 milyon 275 bin 969 TL'si kullanıldı. Bunun 5 milyon 879 bin 753 TL'si Proje Destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı, 1milyon 363 bin 940 TL'si Tarımsal Hibe Programı, 39 bin 500 TL'si Tarımsal Yatırım Desteği Programı, 9 milyon TL'si Faiz Destekli Zirai Kredi Programı Projesi ve 992 bin 775 TL'si de Modern Sulama Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Eğitimi Projesi için kullanıldı.

Ticaret ve sanayi alt yapısı için yüzde 53'ü kullanıldı

Ticaret ve sanayi sektörünün alt yapısı için; Organize Sanayi Bölgeleri Alt yapı İnşaatına Katkı Projesi olmak üzere 10 milyon TL hibe verildi. Bu hibenin 5 milyon 320 bin 632 TL si kullanıldı.

Yine ticaret ve sanayide reel sektör için; 1 milyon TL Kefalet Sandıklarına Katkı Projesi, 5 milyon TL Sanayici ve KEZ'e Yönelik Proje Destekli Kısmi Hibe Programı, 4 milyon TL Sanayici ve KEZ'e Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı Projesi, 7 milyon TL Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi, 6 milyon TL Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı, 4 milyon TL Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredi Programı, 500 bin TL Hibe Programları Yönetim Giderleri Projesi ve 4 milyon TL de Girişimcilik Projesi olmak üzere 31 milyon 500 bin TL hibe verildi.

Sadece Kefalet Sandıklarına Katkı Projesi için verilen hibe hiç kullanılmadı. Onun dışında kalan hibeler yüzde 78 ile yüzde 100 oranın da kullanıldı.

Eğitimde yüzde 64.70

Eğitimde alt yapı için; 23 milyon TL Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi, 1 milyon 900 bin TL Eğitim Programı Geliştirme Projesi, 1 milyon 985 bin TL Kitap Basım Projesi, 1 milyon TL Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi, 250 bin Meslek Liseleri Kampus Projesi Etüdü, 3 milyon TL Girne Öğretmen Evi Tamir Bakım ve Onarım Projesi, 750 bin TL Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi, 800 bin TL Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi ve 902 bin 135 T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Tesisleri Yapımına Katkı Projesi için olmak üzere toplam 33 milyon 587 bin 135 TL hibe verildi.

Bu hibelerin sadece Meslek Liseleri Kampus Projesi Etüdü ve Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi verilen kısmı hiç kullanılmadı.

Yine eğitimde reel sektör için Gençlik ve Spor Faaliyetleri Projesi kapsamında 6 milyon 243 bin TL hibe verildi. Bunun da yüzde 99'u kullanıldı.

Sağlıkta sadece yüzde 15'i kullanıldı

Sağlık ve sosyal hizmet sektörü alt yapısı için; 6 milyon TL Tıbbi Teçhizat ve Ambulans Alımı Projesi, 5 milyon TL Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi, 1 milyon 576 TL Onkoloji Hastanesi Yapım Projesi, 8 milyon 300 TL Sosyal Hizmet Projesi ve 1 milyon 500 bin TL Devlet Laboratuarına Teçhizat Alımı ve Akreditasyon Projesi için olmak üzere toplam 22 milyon 376 bin TL hibe verildi.

Bu hibenin sadece Onkoloji Hastanesi Yapım Projesi için olan kısmının yüzde 74,62'si kullanıldı. Geri kalan projeler için olan hibeler ise neredeyse hiç kullanılmadı.

Yine sağlık ve sosyal hizmette reel sektör için Devlet Hastanesi Etüt Projesi kapsamında 500 bin TL hibe edildi. Bu para hiç kullanılmadı.

Yüksek Öğretime 80 milyon 889 bin 744 TL hibe

Yüksek Öğretime Ankara ve Lefkoşa kaynaklı olmak üzere toplam 80 milyon 889 bin 774 TL destek verildi.

Ankara kaynaklı olarak 27 milyon TL ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Giderlerine Katkı Projesi ve 5 milyon TL de ITÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Giderlerine Katkı Projesi hibe verildi. Bu hibelerin 64.06'sı kullanıldı.

Ayrıca Lefkoşa Destekli olarak 2 milyon TL Üniversitelerin Ortak Tanıtımına Katkı Projesi, 1 milyon TL Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Projesi, 8 milyon 379 bin 034 TL Lefke Avrupa Üniversitesinin Geliştirilmesine Katkı Projesi, 17 milyon 318 bin 260 TL Üniversitelerin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Projesi, 5 milyon TL Üniversitelerin Uluslararası Akreditasyonu ve Bologna Sürecine Hazırlanması Projesi, 7 milyon 192 bin 455 TL DAÜ Yatırım Giderlerine Katkı Projesi ve 8 milyon TL de Yurt Yapımı Faiz Destek Programı için hibe verildi. Bu hibelerin sadece yüzde 28'i kullanıldı.

Kültür sektörü için 35 milyon 415 bin 026 TL hibe

Kültür sektörü alt yapısı için 19 milyon 068 bin 091 TL Din Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi, 4 milyon 500 TL Kıbrıs Vakıflar İdaresi Projeleri Katkı Projesi, 7 milyon 996 bin 935 TL Tanıtma, Enformasyon ve Tören Giderlerine Katkı Projesi, 1 milyon 50 bin TL Anıtlar, Şehitlikler ve Müzeler Yapım ve Onarımı ile Katkı Projesi, 1 milyon Arkeolojik Kazı Çalışmalarına Katkı Projesi, 800 bin TL Eski Eserlerin Restorasyonu Projesi ve 1 milyon TL de TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi için hibe verildi.

Bu hibelerin yüzde 62.3'ü kullanıldı.

Çevre için verilen hibenin yüzde 43'ü kullanıldı

Çevre sektörünün alt yapısı için Lefkoşa kaynaklı olarak 1 milyon 450 bin TL Türkiye'den Boruyla Su Getirme Projesi KKTC Dağıtım Kısmı, 100 bin TL Ülkesel Fizik Plan Projesi, 100 bin TL Özel Çevre Koruma Bölgeleri Planlama, İzleme ve Koruma Projesi ve 2 milyon TL de Çöp Alanlarının Rehabilitasyonu Projesi için hibe verildi.

Ülkesel Fizik Plan Projesi ile İzleme ve Koruma Projesi için verilen hibe hiç kullanılmazken, Türkiye'den Boruyla Su Getirme Projesi KKTC Dağıtım Kısmı için verilen hibenin büyük bir kısmı kullanıldı.

Çevre sektöründe Ankara Kaynaklı olarak Atık Su Arıtma ve Sulama Suyu Sistemleri Proje Giderlerine Katkı Projesi için verilen 10 milyonluk hibe ise hiç kullanılmadı.

86 milyon 600 bin TL'lik hibe ulaştırmaya

Ulaştırma sektörünün alt yapısı için Lefkoşa kaynaklı 39 milyon 600 TL hibe verildi. Girne Antik Limanı Mendireğinin Tamiri Projesi için hibe edilen 1 milyon TL', Toplu Taşımacılığı Geliştirme Etüt projesi için hibe edilen 200 bin TL, Kantara-Mersinlik Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı Projesi için hibe edilen 750 bin TL, Çamlıbel-Özhan Yol Onarımı ve Akdeniz Köyü-Tepebaşı Yol Yapım Projesi için hibe edilen 1 milyon 300 bin TL ve Hamitköy - Gönyeli Çemberleri Arası Tamir Projesi için hibe edilen 800 yüz bin TL hiç kullanılmadı.

Ulaştırma sektörünün alt yapısı için Ankara kaynaklı 47 milyon TL'lik hibenin ise 31 milyon 592 bin 380 TL'si KKTC Karayolları Master Plân Uygulama Projesi ve 1, milyon 594 bin 238 TL'si de Ercan Havaalanı Geliştirme Projesi için kullanıldı.

Yüzde 86'sı kullanıldı

Savunma, güvenlik ve adalet sektöründe Lefkoşa kaynaklı alt yapı için 200 bin TL Cezaevi'nin Geliştirilmesi Projesi, 1 milyon 250 bin TL Gönyeli Polis Karakolu İnşaatı Projesi, 1 milyon 400 bin Güzelyurt İtfaiye Binası Projesi, 1 milyon 750 bin Polis Teşkilatını Güçlendirme Projesi ve 2 milyon 900 bin TL Polis Okulu Binası Projesi için olmak üzere 7 milyon 500 bin hibe verildi. Bu hibenin yüzde 86'sı kullanıldı.

Ayrıca aynı sektör adına Ankara kaynaklı da Yeni Cezaevi Yapımı Projesi için 15 milyon TL'lik hibe verildi.

Turizmde yüzde 90'ı kullanıldı

Turizm sektöründe alt yapı için 500 bin TL Eko Turizmi ve Pansiyonculuğu Geliştirme Projesi, 65 milyon TL Turizm Teşvik Programı, 2 milyon TL Turizm Bölgeleri Alt Yapılarına Katkı ve Turizm Çeşitlendirme Projesi, 7 milyon TL Turizm Yatırımlarına Faiz Destekli Kredi Programı, 3 milyon 850 bin TL Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı olmak üzere toplam 78 milyon 350 bin TL teşvik verildi.

Bu hibelerin yüzde 90'ı kullanıldı.

60 milyon TL'nin üzerinde diğer sektörler için

Diğer kamu sektörleri için ise, 1 milyon TL BRT Altyapı Yatırımlarına Katkı, 600 bin TL Maliye İdaresini Geliştirme Projesi, 600 bin TL Maliye İdaresini Geliştirme Projesi, 200 bin TL Rekabet Kurumunu Geliştirme Projesi, 11 milyon 152 bin 697 TL Tamamlama Projesi, 5 milyon TL TC'den Görevli Olarak Gelen Kamu Görevlileri ve Uzmanların Ücretleri Projesi, 29 milyon TL Hizmet Binaları Yapım Geliştirme ve Tamamlama Projesi, 4 milyon 500 bin TL E-Devlet Bina Yapım Projesi, 2 milyon 750 bin TL Trafik Dairesi Binası, 2 milyon 500 bin TL Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Bina Yapım Projesi, 2 milyon 196 bin 666 TL Gazimağusa Tapu Dairesi Bina Yapım Projesi, 4 milyon TL Girne Vergi Dairesi Bina Yapım Projesi, 6 milyon 800 bin Çalışma Bakanlığı Bina Yapım Projesi, 2 milyon 803 bin 334 TL Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlük Bina Yapım Projesi, 2 milyon TL Şehir Planlama Bina Yapım Projesi, 1 milyon 450 bin Diğer Bina Yapım, Onarım ve Donanım Projesi, 300 bin TL Hizmet İçi Eğitim Programlarının Desteklenmesi Projesi, 1 milyon 350 bin Otomasyon Projelerine Katkı Projesi, 6 milyon TL Dernek, Birlik, Kulüp, Sendika, Vakıf vb. STK'lara Katkı Projesi, 250 bin TL Akaryakıt Birimi Laboratuarının Geliştirilmesi Projesi, 141 milyon 009 bin 480 TL Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi, 1 milyon 500 bin TL Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Geliştirilmesine Katkı Projesi ve 1 milyon TL de Posta Dairesi Hizmetlerinin Geliştirilmesine Katkı Projesi için Lefkoşa kaynaklı olarak hibe edildi.

Ayrıca Ankara kaynaklı olarak da Vakıflar İdaresi Projesi için 500 bin TL, Müşavirlik Hizmetleri Projesi için 1 milyon 300 bin TL, E-Devlet Projesi için 30 milyon TL, Maliye Otomasyon Projesi için 10 milyon 100 bin, KKTC'de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi içi 5 milyon TL ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi için de 13 milyon 500 bin TL hibe verildi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 12 10 1 1 17 31
2 YENİCAMİ AK 12 9 2 1 18 29
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 12 7 0 5 9 21
4 CİHANGİR GSK 12 6 3 3 2 21
5 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 12 6 2 4 1 20
6 GÖNYELİ SK 12 6 1 5 4 19
7 BAF ÜLKÜ YURDU 12 5 3 4 8 18
8 LEFKE TSK 12 5 3 4 0 18
9 ÇETİNKAYA TSK 12 5 3 4 0 18
10 TÜRK OCAĞI LİMASOL 11 5 2 4 8 17
11 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 12 2 7 3 -10 13
12 GENÇLİK GÜCÜ TSK 12 2 4 6 -8 10
13 BİNATLI YSK 12 3 1 8 -10 10
14 GİRNE HALK EVİ 12 2 1 9 -9 7
15 ESENTEPE KKSK 11 2 1 8 -14 7
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 12 1 4 7 -16 7
yukarı çık