İş dünyası 2020’den ümitli değil

banner37

KKTC ekonomisine yön veren iş dünyasının temsilcileri, ekonomik anlamda yeni yıldan fazla bir beklentilerinin olmadığını belirtti

banner87
İş dünyası 2020’den ümitli değil
banner90
banner99

KANBER: SİYASİ İSTİKRAR YOK… Ülkede siyasi istikrarsızlığın getirdiği sosyal, siyasal ve ekonomik etkinin çok önemli olduğunun altını çizen KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, yetkililerin bu sorumluluğu yerine getiremediğine vurgu yaptı. Ekonominin bel kemiği; üreteni, esnafı, zanaatkârı ve emekçisinin, plansız yabancı iş gücü ve sermaye hareketlerine karşı savunmasız kaldığına işaret eden Kanber, “Ada ekonomileri, serbest piyasa ekonomisi adı altında kuralsız değerlendirilemez. Halk, ülke ekonomisinin faydasını eşit ve adil yansımasını somut olarak görmek istiyor” dedi.

AVUNDUK: 2020’DE İKİ ÖNEMLİ SIKINTI OLACAK… 2020 yılı için ülkenin ekonomisinde iki önemli sıkıntı olacağına dikkat çeken KTSO Başkanı Candan Avunduk, cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle yürütme ve yasama faaliyetlerinin aksaması ve hükümetin devamı konusunda siyasi istikrarsızlık oluşacağı öngörüsünde bulundu. Avunduk, diğer sıkıntı olarak da Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2019 yılı ekonomik programında belirtilen kaynakların aktarılması ve 2020-2022 yıllarını kapsayacak program konularında yaşanan belirsizlikler olduğuna dikkat çekti.

DENİZ: SİYASİ SORUNLAR İSTİKRARI BOZACAK… KKTC ile Türkiye arasındaki mali ve ekonomik işbirliği anlaşmasının sadece kaynak temin edilmesi bakımından değil, Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik gelişmelerin öngörülebilirliğini artırması bakımından da büyük önem taşıdığını vurgulayan KTTO Başkanı Turgay Deniz, 2020-2023 yıllarını kapsayacak üç yıllık bir anlaşmanın ve 2020 yılını kapsayacak uygulama protokolünün en erken zamanda hazırlanıp yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti. Deniz, siyasi sorunların istikrarı bozacağına vurgu yaptı.

Serap ŞAHİN

İş dünyası 2020 yılına yönelik ülkenin ekonomik değerlendirmesini KIBRIS Gazetesi’ne yaparak, yeni yıldan çok da umutlu olmadıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, TL’nin değer kaybetmesinden dolayı yaşanan sıkıntının 2019 yılının ekonomik anlamda zor geçmesine neden olduğuna dikkat çekerek, 2020 yılında da ülkeyi bekleyen zorluklar olduğunun altını çizdi.

Oda başkanları, ülkede siyasi istikrar olmadığına vurgu yaparak, yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de var olan istikrarı bozacağına işaret ederek, 2020 yılında yapılması gerekenleri KIBRIS’a anlattı.

Kanber: Ülke ekonomisinin istikrarı yok

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, ülkenin ana maliyetlere etken olmasından kaynaklı her şeyin çokluk üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Çok iş yeri, çok öğrenci, çok turist, çok inşaat ve çok nüfus. Yani nitelik eşittir ekonomik değerlendirme” ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisinin istikrarının yıllardır bulunamadığına dikkat çeken Kanber, popülizm adına istikrar sözcüğünün dejenere olduğunu ve yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmediklerinin maliyetini toplumdan çıkarmaya çalıştığını savundu.

Kanber, bütünsel bir çözüm için sosyal devlet tanımının kural ve kavramlarının uluslararası tanımına uygun üreten, eğiten, kümeleşen, kooperatifleşen ve ülkenin üretim haritasını çıkararak katma değer yaratılabileceğinin altını çizdi.

Çalışma yaşındaki insanların, çalışma yaşamına katılımını sağlamak için planlama ve eğitim yolunun seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Mahmut Kanber, bu uygulamanın ülkede olması için birlikte mücadelenin şart olduğunu vurguladı.

İthalatçı zihniyet ve statükocu bir devlet refleksi ile ekonominin değerlendirildiğine işaret eden Kanber, toplumun özne ve paydaş gören sosyal devlet yapısını hedefleyen niteliğe dayalı bireyler ile toplumun kalkınabileceğine dikkat çekti.

Ülkede siyasi istikrarsızlığın getirdiği sosyal, siyasal ve ekonomik etkinin çok önemli olduğunun altını çizen Kanber, yetkililerin bu sorumluluğu yerine getiremediğine vurgu yaptı.

Ülkede ekonominin bel kemiği üreteni, esnafı, zanaatkârı ve emekçisinin plansız yabancı iş gücü ve sermaye hareketlerine karşı savunmasız kaldığına işaret eden Kanber şunları kaydetti:

“Ada ekonomileri serbest piyasa ekonomisi adı altında kuralsız değerlendirilemez. Halk ülke ekonomisinin faydasını eşit ve adil yansımasını somut olarak görmek istiyor.”

Avunduk: 2018’deki ekonomik kriz, 2019’da da sürdü

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Candan Avunduk, 2018 yılında başlayan ekonomik krizin etkilerinin 2019’da da sürdüğüne dikkat çekerek, Türk Lirası’nın 2018 yılının ikinci yarısından 2019’a kadar yaşadığı hızlı değer kaybının, geçtiğimiz yıl içinde ülkede yüksek enflasyon rakamlarının yaşanmasına sebep olduğuna vurgu yaptı.

Yine aynı dönemde, gerek ihracat gerekse ithalatta %16 - %18 oranlarında düşmelerin de olduğunu hatırlatan Avunduk, işletmelerin faaliyetlerinin yavaşladığı zor bir yıl geçtiğine işaret etti.

2020 yılı için ülkenin ekonomisinde iki önemli sıkıntı olacağına dikkat çeken Avunduk şunları kaydetti:

“Bunlardan ilki, cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle yürütme ve yasama faaliyetlerinin aksaması ve hükümetin devamı konusunda siyasi istikrarsızlık oluşması.

Diğeri ise Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2019 yılı ekonomik programında belirtilen kaynakların aktarılması ve 2020-2022 yıllarını kapsayacak program konularında yaşanan belirsizliklerdir. Ekonomik programlarda reel sektöre verilmekte olan desteklerin aktarılamaması, ihracat, turizm, inşaat, sanayi ve altyapı sektörlerini olumsuz yönde etkileyecektir.”

“Ekonomik sorunlar minimize edilmeli”

Avunduk, 2020 yılında ekonomik sorunların minimize edilip, büyümenin sağlanabilmesi için, mal ve hizmet üretimini artırarak kaynakların bu doğrultuda etkin kullanılması gerektiğine işaret ederek bu kapsamda yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

“Seçim yasaklarının kısaltılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle, hükümet ve meclis çalışmaları aksatılmamalı. Buna ek olarak siyaset kurumunun ülkeyi, böylesi bir ekonomik risklerin bulunduğu bir dönemde erken seçime götürmemesi noktasında sorumlu davranmalı.

Özellikle, kamu ve yerel yönetim reformları ile ülkenin kronik sorunlarına çözüm getirilmesi önemlidir. Uzun dönemli enerji arzı güvenliği ve girdi maliyetlerinin indirilmesi hedefiyle, Türkiye ile enterkonnekte projesinin başlatılması, enerji verimliliği uygulamalarının mevzuatlarının tamamlanması da yapılmalıdır.

Kamu gelirlerinin, kayıt dışılıkla mücadele, lüks tüketimlere ilave vergi konulması ve ek mesailerinin azaltılması suretiyle artırılmasının sağlanması gerekir. Yerelde üretilen ürün ve hizmetlerinin tüketilmesinin, alınacak çeşitli önlemler teşviklendirilmesi ve ülkeden kaynak çıkışı azaltılmalı. Lokomotif sektörler olan turizmde, turistlerin kişi başı harcamalarının artırılması, yüksek öğrenim sektöründe ise, uzun dönemli ülke çıkarları doğrultusunda sayıdan ziyade kalite odaklı politikaların uygulanması önemli.

Mal ihracatının artırılması doğrultusunda ise, tanıtım ve desteklere yönelik yerel kaynaklar oluşturulmalıdır.

Yerel iş gücü fonunun, işletmelerin çalışanlarını daha fazla desteklemesini sağlayacak ve girişimciliği teşviklendirecek şekilde kullanımının sağlanması gibi önlemlerin hayat koyulması gerekmektedir.”

Deniz: 2020 yılı zor geçecek gibi görünüyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, yaptığı yazılı açıklamada ülke ekonomisinin Türkiye’de ve bölgede yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilendiğine işaret ederek, 2020’de Türkiye’de ve bölgede yaşanacak gelişmeler KKTC ekonomisini olumlu veya olumsuz yönde etkilemeye devam edeceğini kaydetti.

Bu etkilenmeyi azaltabilmek için kısıtlı kamu kaynaklarını doğru hedeflere yöneltmek ve etkin bir şekilde kullanmanın büyük önem taşıdığına işaret eden Deniz açıklamasında ,“KKTC ekonomisinde önceliğin hızlı büyüme sağlayacak ekonomik politikaların uygulanmasına verilmesi gerekmektedir. İç talebi sınırlı küçük ekonomilerde dış talebi tetikleyecek ekonomik politikalar geliştirmek her hükümetin üzerinde önemle durması gereken bir unsurdur. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs’ı çevre pazarlara göre daha ucuz halde tutmak hükümetimizin başlıca görevleri arasında olmalıdır. Özellikle kamudan kaynaklanan maliyet artışları ile ciddi bir mücadele verilmesi kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi.

“Turizm ve yükseköğrenimin devamlılığı şart”

Dış talebi canlı tutmanın en önemli araçlarından birinin turizm ve yükseköğrenim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak olduğuna dikkat çeken Deniz, bu sektörlerinden elde edilen gelirlerin azalmasını önlemek amacıyla etkin önlemlerin alınmasını ve kısıtlı kaynaklar etkinlik sağlanabilecek pazarlardan turist akışının devam ettirilmesi için kullanılması gerektiğini vurguladı.

2020 yılında KKTC hükümetinden beklentinin ekonomiyi dış şoklara dayanaklı kılacak makro reformlar ile rekabet gücünü artıracak mikro reformları takvimlendirerek hayata geçirmesinin önemine dikkat çeken Turgay Deniz, “Bu reformlar, işletmeler üzerindeki kamusal yüklerin azaltılmasını ve kamu yönetiminin kaynak kullanımının etkinliğini artırmayı hedeflemeli. Bu bağlamda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gelişmiş teknolojilerden yararlanılması için e-devlet projesinin tamamlanmasını amaçlamalıdır” şeklinde konuştu.

KKTC ile Türkiye arasındaki mali ve ekonomik işbirliği anlaşmasının sadece kaynak temin edilmesi bakımından değil, Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik gelişmelerin öngörülebilirliğini artırması bakımından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Turgay Deniz, 2020-2023 yıllarını kapsayacak üç yıllık bir anlaşmanın ve 2020 yılını kapsayacak uygulama protokolünün en erken zamanda hazırlanıp yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

Deniz “2020 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi de dâhil olmak üzere siyasi sorunlar, istikrarı bozacak ve karar altına alınan uygulamaları engelleyecek şekilde ele alınmamalı; siyasi yaşam toplumsal sorunları çözecek davranış şekilleri ile sürdürülmelidir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 11:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108