İstatistik sisteminde programlı döneme geçiliyor

banner37

‘Resmi İstatistik Programı 2021-2025’ taslağı, İstatistik Kurumu’nun resmi internet adresinde yayımlandı; Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulması planlanan program sayesinde istatistiklere standart geleceği belirtildi

İstatistik sisteminde programlı döneme geçiliyor
banner99

Ali ÇATAL

“İSTATİSTİK SİSTEMİNDE BİR İLK”… RİP taslağının giriş yazısında, ‘Resmi İstatistik Programı 2021-2025 ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istatistik sisteminde ilk kez programlı bir döneme geçildiği belirtildi. Programla, resmi istatistiklere duyulan güvenin halk nezdinde artacağı ve istatistiklerin bir standarda kavuşturulacağı da ifade edilen giriş yazısında ise “Resmi İstatistik Programı 2021-2025 ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istatistik sisteminde ilk kez programlı döneme geçilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“TEK RESMİ İSTATİSTİK KULLANILACAK”… RİP taslağının giriş yazısında, programın yürürlüğe girmesiyle, İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilerin yanı sıra, RİP’te diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edileceğine değinilirken; bu sayede, ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir ve ‘tek bir resmi istatistik’ üretilmesinin sağlanacağı kaydedildi. Taslakta, ayrıca, resmi istatistiklere duyulan güvenin artacağı ve istatistiklerin bir standarda kavuşturulacağı da ifade edildi.

İstatistik Kurumu’nun resmi web sitesinde yayımlanan Resmi İstatistik Programı’nın (RİP) önce oluşturulan İstatistik Konseyi’nin onayından geçeceği, ardından Bakanlar Kurulu’na sunulacağı, ardından da Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kamuoyunu meşgul eden ve çalışmaları uzun süredir devam eden RİP 2021-2025 taslağında programın çalışma alanları konusunda da bilgiler yer alıyor.

Taslaktaki bilgilere göre, iki bölümden oluşan programın birinci bölümünde ‘Resmi İstatistik Programı Genel Bilgileri’ yer alacak. Bu bölümde ise İstatistik Konseyi’nin bakanlıkların müsteşarları ve devlet kurumlarının başkan ve müdürleri yanında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) bir uzman akademisyen, en fazla üyeye sahip iki sendikanın temsilcisi ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) bir temsilcisinin bulunacağı kaydedildi.

Ayrıca, açıklamaya göre, taslağın ilk bölümünde yasa ve tüzükler konusunda bilgiler ile istatistiklerin derlenme kuralları üzerinde de duruluyor.

Program taslağının ikinci bölümde ise ‘İstatistik Çalışmaları’ hakkında bilgiler yer alacak. İkinci bölüm dört ara başlıkla ayrılırken, ilk başlıkta ‘İstatistiksel Altyapı’, ikinci başlıkta ‘Sosyal ve Demografik İstatistikler’, üçüncü başlıkta ‘Makroekonomik İstatistikler’, dördüncü başlıkta ise ‘İş İstatistikleri’ konusunda nasıl çalışmalar yapılacağına dair bilgilerin bulunması da öngörülüyor.

banner134

Programın kapsamı ve uygulama birimleri

Bahse konu programın, verilerin, hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri kapsadığı da belirtilen ilgili açıklamada, resmi istatistiklerin, ancak İstatistik Kurumu ve programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilip yayımlanacağı da söylendi.

“Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmi istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görevi programda yer almaktadır. Resmi istatistiklerin üretim ve yayımının koordinasyonundan sorumlu olan İstatistik Kurumu, programda görev verilen kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen resmi istatistikleri de yayımlayabilir ve dağıtabilir” şeklinde yapılan açıklamada, bu kurum ve kuruluşların ise talep edilmesi durumunda, derlenen verileri istenilen zamanda İstatistik Kurumu’na vermekle yükümlü olduklarına da dikkat çekildi.

Açıklamada, diğer yasal düzenlemelerdeki gizlilik hükümleri belirtilerek İstatistik Kurumu’na iletilen veri ve bilgilerin korunmasında ve saklanmasında söz konusu gizlilik hükümlerinin aynen uygulanacağı da aktarıldı.

‘Güven ve standart’ geliyor

RİP taslağının giriş yazısında, ‘Resmi İstatistik Programı 2021-2025 ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istatistik sisteminde ilk kez programlı bir döneme geçildiği de belirtildi.

Programla, resmi istatistiklere duyulan güvenin halk nezdinde artacağı ve istatistiklerin bir standarda kavuşturulacağı da ifade edilen giriş yazısında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 32/2019 sayılı İstatistik Kurumu yasasına dayanılarak beş yıllık bir dönem için hazırlanmıştır.

Resmi İstatistik Programı 2021-2025 ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istatistik sisteminde ilk kez programlı döneme geçilmiştir.

Bu programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenecek, cevaplayıcı yükü azalacak, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanacak ve resmi istatistiklere olan güven daha da artacaktır.

Ayrıca, resmi istatistikler bir standarda kavuşturulmuş, sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanmış, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirilmiştir.

Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte, İstatistik Kurumu yayınladığı verilerin yanı sıra, RİP’te diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmış olacaktır.

Program dönemi için öngörülmemiş, ancak dönem içinde kurum / kuruluşlarca üretilmesine ihtiyaç duyulan istatistiklerin yıllık güncelleme tarihine kadar İstatistik Kurumu ile işbirliği yapılmak suretiyle resmi istatistik niteliği kazanması sağlanabilir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88