Kayıtlı işsiz sayısı 15 bine dayandı

banner37

İstatistik Kurumu, DPÖ, CYSTAT ve TÜİK tarafından yayımlanan raporlara göre, KKTC’deki ‘geniş tanımlı’ işsizlik verisi, Kovid-19 salgını döneminde ‘10 yıl sonra ilk kez’ çift hanelere çıktı

Kayıtlı işsiz sayısı 15 bine dayandı
banner99

Ali ÇATAL

“KOVİD-19 SALGINI DARBE VURDU”… İstatistik Kurumu, DPÖ, CYSTAT ve TÜİK tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılan raporlardan derlenen bilgiye göre, KKTC’deki işsizlik, 2020 dahilinde yüzde 10,1 olarak ölçüldü; kayıtlı işsiz sayısı ise 14 bin 950 kişi olarak kayıtlara geçti. Bahse konu raporlar uyarınca, KKTC’de 2020 yılındaki işsizlik oranı incelendiğinde, Kovid-19 salgınının mali yapılara yıkıcı etkisiyle ülkedeki işsizliğin ‘10 yıl sonra ilk defa çift hanelere çıktığı’ vurgulandı.

“GÜNEY KIBRIS’IN KARNESİ DE ZAYIF”… Güney Kıbrıs, istihdam başarısı bakımından, ilgili bültenlere göre, KKTC ve Türkiye’den iyi durumda ancak veriler iç açıcı değil. Buna göre, 2010 yılında yüzde 60,2 olan istihdam bandı, 2015 yılında yüzde 53’e kadar düşmekle birlikte, 2016 yılından itibaren tekrar artışa geçti ve 2019 yılı sonunda yüzde 58,5’e kadar yükseldi. Bahis konusu veri, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında ise yüzde 57,9’a geriledi.


KKTC İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılan raporlardan derlenen bilgiye göre, KKTC’deki işsizlik, 2020 dahilinde yüzde 10,1 olarak ölçüldü; kayıtlı işsiz sayısı ise 14 bin 950 kişi olarak kayıtlara geçti.

Bahse konu raporlar uyarınca, KKTC’de 2020 yılındaki işsizlik oranı incelendiğinde, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkisiyle ülkedeki işsizliğin ‘10 yıl sonra ilk defa çift hanelere çıktığı’ vurgulandı.

Türkiye’de dalgalı seyreden işsizlik oranlarının, 2011-2014 yılları arası hariç çift haneli gerçekleştiği de söz konusu verilere yansırken; 2020 yılının işsizlik verisi ise yüzde 13,2 olarak açıklandı.

Hatırlanacağı üzere, daha önce açıklanan ve Şubat 2021 dönemini kapsayan verileri göre, işsizlik, yüzde 13,4’e yükseldi. Bu dönemde işten çıkarma yasağının uygulanmaya devam etmesinin, işsizlik oranlarının daha yüksek çıkmasını önlediği ancak işsizlerin yanı sıra iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan fakat çalışmaya hazır işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan ‘geniş tanımlı işsizlik’ verisinin de Şubat 2021 periyodunda yüzde 28,3 bandında kayda geçtiği de ilgili raporlarda kendine yer buldu.

İşsizlik kadar önemli görünen istihdam oranı da raporlara göre, Türkiye’de, Avrupa Birliği (AB) ortalamasına ve diğer gelişmiş ülke ekonomilerine göre oldukça düşük olarak kayda geçti.

Güney Kıbrıs’ta ise 2012 yılında çift hanelere çıkan işsizlik oranı, 2014 yılında yüzde 16,1’e kadar yükseldi. Ekonominin 2015 yılından itibaren toparlanmasının işsizlik oranlarına da olumlu yansıdığı ve bu dönemden itibaren düşmeye başlayan işsizliğin de 2019 yılında yüzde 7,1’e kadar düştüğü de kayda geçti

 Bunların yanı sıra, 2020 yılında insanlığın hayatına dahil olan Kovid-19 salgınının ekonomiler üzerindeki global zararının etkisiyle işsizliğin tekrar yükselişe geçerek yüzde 7,6’yı gördüğü de verilerden okunurken; çeyreklik dönemler halinde açıklanan işsizlik oranlarına göre ise Güney’de 2020’nin dördüncü çeyrek işsizliği yüzde 8 bandında gerçekleşti.

HİA verileri ‘kadınları’ işaret ediyor

Ayrıca, İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2020 Hanehalkı İş Gücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre, Kuzey Kıbrıs’taki toplam işsiz sayısı 14 bin 950 kişi, işsizlik oranı ise ülke genelinde yüzde 10,1 olarak ölçümlendi.

Ankete göre, işsizlik oranının KKTC genelinde erkeklerde yüzde 9,0; kadınlarda ise yüzde 12,2 olarak hesaplandığı da öğrenilirken; en yüksek işsizlik oranı ise yüzde 16,3 ile İskele’de, en düşük işsizlik ise yüzde 8,8 ile Gazimağusa’da kayda geçti.

Ayrıca, 15-24 yaş gurubundaki genç nüfusun işsizlik oranı da yüzde 29,3 olarak hesaplandı.

banner134
Keza, 2020 HİA sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun 141 bin 513 ferdini iş gücüne dahil olamayanlar oluşturuyor, ki bu da toplamın yüzde 48,9’una tekabül ediyor.

İş gücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde ise KKTC genelinde 37 bin 353 kişi ile emeklilerin yüzde 26,4 ile iş gücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya

Sahip olduğu görülüyor.

Emeklileri, 37 bin 096 kişi ve yüzde 26,2’lik bant ile eğitimine devam edenler, 34 bin 782 kişi ve yüzde 24,6 ile ev kadınları ve 11 bin 131 kişi ve yüzde 7,9’luk oran ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

Genç işsizlik genel sorun

Öte yandan, KKTC’deki genç işsizlik oranı, 2010 yılında yüzde 24,8 olarak ölçümlenirken, 2016 yılına kadar sürekli azalan bu oran da yüzde 17 ile ‘dönemin en düşük bandı’ olarak kayıtlara geçti.

Raporlara göre, ayrıca, 2017 ve 2018 yıllarında tekrar artışa geçen genç işsizlik verisi, 2019 yılında bir miktar azalarak yüzde 19,4 oldu; 2020 yılında ise yaklaşık 10 puan artarak yüzde 29,3’e yükseldi.

İlgili bültenler uyarınca, Türkiye’de de ‘KKTC ile benzer şekilde’ genç işsizliğin ciddi sorun oluşturmaya devam ettiği de görülürken, 2010-2016 yılları arasında yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişen genç işsizlik oranının, 2019’da yüzde 25,4’e kadar yükseldiği; 2020 yılında ise yüzde 25,3 olarak gerçekleştiği görülüyor. Şubat 2021 periyoduna dair veriler ise yüzde 26,9 olarak kayda geçti.

Genç istihdam oranının sadece yüzde 28,1 olduğu dikkate alındığında, Türkiye’de istihdam edilen gençlerin sayısı, işsiz gençlerin toplam sayısına ‘neredeyse’ eşitlenmek üzere.

Diğer taraftan, verilere göre, 2012-2015 arasında ciddi bir ekonomik krizle karşılaşan Güney Kıbrıs’ta genç işsizlik oranı, 2013 yılında yüzde 38,9 ile rekor düzeye ulaştı; 2016 yılından itibaren mali yapının ‘görece’ toparlanmasıyla düşüşe geçti.

Buna göre, Güney Kıbrıs’ta genç işsizlik, 2019 yılında yüzde 16,6 ile dönemin en düşük seviyesine indi lakin Kovid-19 salgınıyla birlikte 2020 yılında bu oran yüzde 18,2’ye yükseldi.

KKTC’de istihdam oranı 2010 yılında yüzde 43,7 olarak ölçülürken, 2016 ve 2017 yıllarında ise yüzde 48,2’ye kadar yükseldi. 2018 yılında 0,9 puan düşen bu oran, 2019 yılında tekrar yükselerek yüzde 48,1 bandında ölçüldü. 2020 yılında ise yine Kovid-19 salgınının olumsuz etkisiyle yüzde 45,9’a geriledi.

İstihdam cephesine gelindiğinde ise Türkiye’nin bu alandaki karnesinin de AB ortalamasına ve gelişmiş diğer ülke ekonomilerine nazaran oldukça düşük olduğu görülüyor.

Bu bağlamda, 2010 yılında en düşük oran olan yüzde 41,3’den sonra 2011-2019 yılları arasında yüzde 43 ile yüzde 47 arasında dalgalanan veri, Şubat 2021 itibarıyla yüzde 43,4 olarak gerçekleşti.

Güney Kıbrıs ise istihdam başarısı bakımından, ilgili bültenlere göre, KKTC ve Türkiye’den çok daha iyi bir durumda. Buna göre, 2010 yılında yüzde 60,2 olan istihdam bandı, 2015 yılında yüzde 53’e kadar düşmekle birlikte, 2016 yılından itibaren tekrar artışa geçti ve 2019 yılı sonunda yüzde 58,5’e kadar yükseldi. Bahis konusu veri, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında ise yüzde 57,9’a geriledi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75