banner6

KTSO'dan açıklama: Karar, odamızın özgür görüşüdür

banner37

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Başkan Mustafa Kaymak'a yöneltilen eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama şöyle:

KTSO'dan açıklama: Karar, odamızın özgür görüşüdür
banner8

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu, üçüncü ülkelerden ülkemize çalışmaya gelen işçilere uygulanacak ücretin işçi-işveren arasında anlaşmaya tabii olması gerektiği yönünde bir karar üretmiştir. Bu karar doğrultusunda oda görüşleri basınımızın da hazır olduğu ziyarette sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’e görüş olarak sözlü ve yazılı şekilde iletilmiş ve düşüncelerimizin nedeni izah edilmiştir.

Demokratik ve özgür ülkelerde olduğu gibi ve tıpkı diğer kuruluşlar gibi odamız da görüş beyan etmiştir. Bu odamızın özgür görüşüdür ve sizlerle aynı olmak zorunda değildir. Bu görüşü beğenebilir onaylayabileceğiniz gibi, beğenmeyip onaylamayabilirsiniz de.

Ancak onay vermediğiniz veya beğenmediniz bir görüşü eleştirirken demokratik temayüller içerisinde yapmak; medeni, modern ve uygar insanlara özgü bir davranış biçimidir. Bu görüşleri destekleyen de olur desteklemeyen de. Sonuçta eleştirisini bu teamüller çerçevesinde uygun üslupla yapmış kişi ve kuruluşlar da vardır. Bunları saygıyla karşılıyor, görüşlerine değer veriyoruz. Bu görüşleri değerlendirme konusu ise, kamuoyunun vicdanındadır.

Ancak maalesef olay çeşitli çevrelerce başka yönlere çekilmiş, Oda Başkanı Sn. Mustafa Kaymak’ın şahsına yönelmiş, hakaretlere varan linç girişimi başlatılmıştır. Bunu anlamak ve kabullenmek mümkün değildir.

Konuyla alakası olmayan suçlayıcı ve aşağılayıcı cümlelerle, şahsi ithamlarla, üslup yoksunu açıklamalarla saldırlar yapılmaktadır. Başkanımız Sn. Mustafa Kaymak KTSO’yu temsilen ilgili bakan ile görüşmedeydi. Orada aktardıkları da kendisinin değil, odanın görüşüdür.

Dünyada ve yakın çevremizde bahsi geçen ücret uygulamaları hali hazırda yapılmaktadır. Bunu kurum olarak ilk kez biz ortaya atmıyoruz.

Bunu talep etme gerekçelerimizi de ortaya koyuyoruz. Bunu talep ederken de kimseye saldırmıyoruz. Sadece demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz.

Bu ve buna benzer hakaret içeren açıklamaları dikkate almayacağımızı ve kınadığımızı bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çalışma Bakanı'na verilen mektup

Sn. Hamza Ersan SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Lefkoşa

 

Konu: Asgari Ücret Düzenlemesi Hk.

Sayın Bakanım,

Pek çok araştırma ve ekonomik verinin ortaya koyduğu üzere, ülkemizde rekabet edebilirlik yıllardan beri oldukça düşük seviyede seyretmedir. KTTO 2017 yılı Rekabet Edebilirlik Raporu’na göre Kuzey Kıbrıs Ekonomisi 138 ekonomi içerisinde ancak 114’üncü sırada yer alabilmiştir. Ülkemizin bu sıralamada yer almasının başlıca sebepleri, ekonomik kaynaklarımızın verimli kullanılamaması ve ekonomik yapımızın günümüz gereksinimlerine göre yeterince planlanamamasıdır. KTSO Sanayi Stratejisi Raporu’nda belirtildiği gibi, rekabet edebilirliğin ana unsurlarından birisi kaliteli ürünü uygun fiyata sağlamaktır. Ne var ki, KKTC sanayi sektörü üretim hammaddelerinin temininde çoğunlukla dışa bağımlı olması ve yerli girdi maliyetlerinin (iş gücü, enerji vb.) pahalı olması sebebiyle dünya pazarında yeterli rekabet imkânını bulamaktadır.

Bilindiği üzere, ülkemizde uzun yıllardan beri asgari ücret uygulaması yapılmaktadır. 22/1975 Asgari Ücretler Yasası kapsamında, her yıl iki kez toplanan Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, sektör, meslek grubu, yabancı/yerli çalışan gibi kıstaslardan bağımsız olarak, ülkemizdeki tüm çalışanları kapsayan uygulanması zorunlu tek bir minimum ücret belirlemektedir. Norveç, İsveç, Danimarka gibi refah seviyesi yüksek ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde, devletin asgari ücret politikasının olmadığını, işverenler ile çalışanlar arasında pazarlık usulüyle maaş belirlendiğini görmekteyiz. Komşumuz Güney Kıbrıs’ta da her çalışan için uygulanması zorunlu tek bir asgari ücret bulunmamakla birlikte, sektörel ve 3. ülkelerden gelen çalışanlara yönelik farklı asgari ücret uygulamaları bulunmaktadır.

banner134

2015 yılı verilerine göre ülkemizde sanayi sektöründe 7200 kişi çalışmakta, bunların B.6’sı KKTC uyruklu, F.5’i TC uyruklu ve ’i üçüncü ülkelerden gelen çalışan olup, yabancı uyruklu çalışanların artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, halihazırda yüksek maliyetler ve ambargolar altında dış pazarlarda mücadele eden üreticilerimizin rekabet gücünü artırmak için iş gücü maliyetlerini azaltacak bir uygulama olarak, KKTC ve TC uyruklu çalışanlar hariç, üçüncü dünya ülkelerinden gelecek çalışanlar için asgari ücret uygulamasının kaldırılması düşünülmelidir. Bu yöntem vasıtasıyla işveren ve çalışan arasında pazarlık usulü ile ücret belirlenebilecektir. Yerli ve TC’den gelen çalışanlar için geçerli olacak asgari ücret politikalarının belirlenmesinde ise, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda görev alarak rekabetçi iş gücü uygulamalarının hayata geçirilmesine katkı koymayı arzu etmekteyiz.

22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nda yapılacak bazı değişiklikler ile yukarıda sunulan önerilerimizin uygulanabilir olması mümkün olacaktır.  Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik uygulamalarda işbirliği yapmamızın sektör açısından oldukça faydalı olacağını belirtir, konuyla ilgili gerekli çalışmaların tarafınızca yapılmasını arz ederiz..

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2017, 15:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88