banner6

Mevduat-Kredi farkı 4.4 milyar TL'ye çıktı

banner37

KKTC Merkez Bankası verileri, ilk çeyrekte mevduatın krediye dönüşüm oranının yüzde 76,72’den yüzde 74,96 seviyesine gerilediğini gösteriyor

Mevduat-Kredi farkı 4.4 milyar TL'ye çıktı
banner151 banner143

Artun ÇAĞA

KKTC Merkez Bankası verileri, toplam mevduat ile brüt krediler arasında Aralık 2016 sonunda 3 milyar 872 milyon TL olan farkın, Mart 2017 sonuna kadarki dönemde 549 milyon TL (yüzde 14,17) artarak, 4 milyar 421 milyon TL’ye yükseldiğini ortaya koydu.

Merkez Bankası’nın ocak-mart dönemini konu alan birinci çeyrek raporuna göre, bankacılık sektörünün derinliği ile aracılık fonksiyonunun göstergelerinden biri olan kredilerin toplam mevduata oranı Mart 2017 sonunda, Aralık 2016’ya göre yüzde 1,76 oranında gerileyerek, yüzde 76,72 oranından yüzde 74,96 seviyesine indi. Kredilerin toplam mevduata oranı bir yıllık dönemde ise 4,3 puan azaldı.

2017 yılının Mart ayı sonunda mevduatın kredilere dönüşüm oranı bankalar bazında incelendiği zaman, şube bankalarının yüzde 76,26 ile birinci sırada yer aldığı görülüyor. Şube bankalarını yüzde 74,49 oranla kamu bankaları takip ederken, özel sermayeli bankalarda dönüşüm oranı yüzde 74,43’te kaldı.

 

İşletme kredileri ilk sırada

 

Mart 2017’de 7 milyar 206,5 milyon TL olan işletme kredileri, geçmiş dönemlerde olduğu gibi birinci sırada,  tüketici kredileri de 3 milyar 514,2 milyon TL ikinci sırada yer aldı.

Mart 2016-Mart 2017 döneminde işletme kredileri 5 milyar 731,3 milyon TL’den 7 milyar 206,5 milyon TL’ye, tüketici kredileri ise 3 milyar 085,4 milyon TL’den 3 milyar 514,2 milyon TL’ye yükseldi.

Sektörün brüt kredilerinde, Mart 2016 itibarıyla binde 4,7 azalış, Haziran, Eylül ve Aralık sonunda ise sırasıyla yüzde 2,74, binde 8,8 ve yüzde 10,78 oranlarında artış sağlandı. Brüt krediler Mart 2017 itibarıyla ise yüzde 3,67 oranında arttı.

Sektörün brüt kredilerinde, 2016 Mart ayı itibarıyla binde 4,7 azalış, haziran, eylül ve aralık ayları sonunda ise sırasıyla yüzde 2,74, binde 8,8 ve yüzde 10,78 oranlarında artış oldu. Brüt krediler Mart 2017 itibarıyla yüzde 3,67 oranında artış gösterdi.

2017’nin birinci çeyreğinde kredilerin 7.201,1 milyon TL’si TP cinsinden, 5.209,7 milyon TL’si YP cinsindendir. Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TP cinsinden kredilerde yüzde 2,72, YP cinsinden kredilerde ise yüzde 6,09 oranında artış gerçekleşmiştir.

Birinci çeyrekte kamu bankaları brüt kredilerinde, bir önceki çeyrek döneme göre TP cinsinde binde 3,6 oranında, YP cinsinde ise yüzde 3,36 oranında artış oldu. Özel sermayeli bankaların brüt kredileri TP cinsinden yüzde 3,18 oranında, YP cinsinden ise yüzde 7,08 artış gösterdi. Şube bankalarının brüt kredileri söz konusu dönemde TP cinsinden yüzde 3,77, YP cinsinden ise yüzde 4,04 arttı.

Söz konusu dönemde 100 bin TL’den büyük kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 81,84 oldu, kredi büyüklüklerinde ikinci sırayı yüzde 7,93’lük payla 11-50 bin TL dilimindeki krediler aldı. 51-100 bin TL ve 1-10 bin TL tutarlarındaki krediler ise toplam kredilerin sırasıyla yüzde 6,59 ve 3,22’sini oluşturdu. Sektördeki en düşük kredi kullanımı ise, binde 4,2 payla bin TL’ye kadar olan krediler diliminde saptandı.

Mart 2016 - Mart 2017 döneminde; kredi büyüklüklerinin toplam krediler içindeki yüzdelik payı itibarıyla 100 bin TL’den büyük kredilerde ve 0-1 bin TL kredilerde artış, 51-100 bin TL, 11-50 bin TL ve 1-10 bin TL dilimlerindeki kredilerde ise azalış oldu.

Kredilerin 5.8 milyarı kısa vadeli

Kısa vadeli krediler, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre 5 milyar 660,9 milyon TL’den milyon 5 milyarı 889,9 TL’ye yükseldi. Bu dönemde orta ve uzun vadeli krediler, 6 milyar 259,7 milyon TL’den 6 milyarı 520,9 milyon TL seviyesine ulaştı.

Mart 2016 - Mart 2017 döneminde kısa vadeli kredilerde yüzde 29,88, orta ve uzun vadeli kredilerde de yüzde  12,21 oranlarında genişleme meydana geldi.

Brüt kredilerin değişimi incelendiğinde, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla şube bankalarının payı yüzde 28,36’dan yüzde 28,42’ye, özel sermayeli bankaların payı yüzde 43,32’den yüzde 43,95’e yükseldi.

Kamu bankaları grubunun kullandırdığı kredilerin toplam krediler içindeki payının ise yüzde 28,32’den yüzde 27,63’e gerilediği dikkat çekti.

Mart 2016 - Mart 2017 döneminde şube bankalarının ve kamu bankalarının kullandırdıkları kredilerin toplam krediler içindeki paylarında azalış, özel sermayeli bankaların payında ise artış gerçekleştiği saptandı.

Mart 2017 itibarıyla bankacılık sektörü toplam kredilerinin yüzde 75,79’unu özel sektöre, yüzde 24,21’ini ise kamu sektörüne kullandırıldı.

Bu dönemde kamu kesiminin kullandığı krediler bir önceki çeyreğe göre 2 milyar 995,6 milyon TL’den 3 milyar 005 milyon TL’ye, özel kesim kredileri ise 8 milyar 925 milyon TL’den 9 milyar 405,8 milyon TL’ye çıktı.

Mart 2016 - Mart 2017 döneminde kamu tarafından kullanılan kredilerin artış oranı yüzde 12,15, özel kesime kullandırılan kredilerin artış oranı ise yüzde 22,68 düzeyinde kaydedildi.

 

Mevduat yüzde 6,11 büyüdü

 

Sektörün en önemli fon kaynağı olan mevduatın ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,11 arttığı dikkat çekti. Mevduat bir yıllık dönemde, yüzde 25,87 artış göstererek mart sonunda 17 milyar 652,4 milyon TL oldu.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, en büyük payın 12 milyar 895,4 milyon TL ile tasarruf mevduatına ait olduğu gözlenirken, bunu sırasıyla 3 milyar 310,7 milyon TL ile ticari mevduat, 1 milyar 107,3 milyon TL ile resmi mevduat izledi. Mart 2016 - Mart 2017 döneminde; tasarruf mevduatında yüzde 21,87, ticari mevduatta yüzde 39,06 ve resmi mevduatta yüzde 34,14 artış saptandı.

Toplam mevduat 2016’nın ilk çeyreğinde binde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 1,97, üçüncü çeyreğinde 4,68, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 11,13 oranlarında artış göstermişti.

2017’nin birinci çeyreğinde mevduatın 8 milyar 302,2 milyon TL’sinin TP cinsinden, 9 milyar 350,2 milyon TL’sinin ise YP cinsinden oluştuğu kaydedildi. Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TP cinsinden mevduatta yüzde 3,02, YP cinsinden mevduatta ise yüzde 9,02 artış oldu.

Mart 2017 sonunda bir önceki çeyrek döneme göre kamu bankalarının TP mevduatı yüzde 18,11 azalırken, YP mevduatı ise yüzde 43,13 arttı. Özel sermayeli bankaların TP mevduatında yüzde 2,58, YP mevduatında yüzde 6,57 oranlarında artış oldu. Aynı dönemde şube bankalarının TP mevduatında yüzde 30,15 artış, YP mevduatında ise yüzde 13,09 oranlarında azalış görüldü.

Sektör mevduatındaki vade yoğunluğu, önceki dönemlerde olduğu gibi, yüzde 54,8’lik oranla bir ay vadeli mevduatta saptandı. Bir ay vadeli mevduatı, yüzde 17,91 payla üç ay vadeli, yüzde 14,05 payla vadesiz, yüzde 9,14’lük payla bir yıl ve yüzde 4,1’lik payla 6 ay vadeli mevduat izledi.

Mevduatın vade dağılımı bir önceki çeyrek dönemle kıyaslandığında, 1 ay vadeli mevduatta 2,96 puan artış, vadesiz, 3 ay vadeli, 6 ay vadeli ve 1 yıl vadeli mevduatlarda sırasıyla 0,34, 2,29, 0,04 ve 0,29 puan azalış gerçekleşti.

Mart 2016 - Mart 2017 döneminde 1 ay vadeli ve 6 ay vadeli mevduatta sırasıyla 1,67 ve 0,12 puan azalış, vadesiz mevduatta 1,57, 3 ay vadeli mevduatta 0,16 ve 1 yıl vadeli mevduatta 0,06 puan artış oldu.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2017, 08:57
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104