Organize sanayi bölgelerinde düzen sağlanacak

banner37

Ülkede bulunan organize sanayi bölgelerindeki düzensizlik ve sistemsizliğin giderilmesi için yasa değişikliği üzerinde çalışılıyor

banner87
Organize sanayi bölgelerinde düzen sağlanacak
banner90
banner99

Ceren ÖZBİL

Organize sanayi bölgelerinde gerek “yetki karmaşası”, gerekse de “cezaların yetersiz kalması” nedeniyle yaşanan ortak kullanım alanlarının sürekli işgal edilmesi, çevre kirliliği ile düzensizliği sorunlarının önüne geçilmesi için yasa değişikliği üzerinde çalışılıyor.

Bu doğrultuda hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı kısa süre önce Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarının kısa süre içerisinde Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmeye başlanması bekleniyor.

Bu tasarı ile ortak kullanım alanlarını sürekli işgal eden, çevre kirliliği ve düzensizlik yaratan, sanayi bölgesindeki kiracılar ve gelen ziyaretçiler tarafından kullanılabilecek alanların kullanımına engel olanlara karşı tedbir alınması ve kamu yararının gözetilmesi amaçlanıyor.

Tasarı ayrıca, işyerinde veya tesiste izin verilen faaliyet dışında başka faaliyette bulunan kişilerle ilgili ceza uygulanmasını içeriyor.

Ortak kullanım alanları ile ilgili cezalar

Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre; ortak hizmetlere ayrılmış yerlerde izinsiz reklam yapan bir kişi bir suç işlemiş olur.

Bu kişi yürürlükteki aylık asgari ücretin yarısı kadar cezaya çarptırılabilir. Ayrıca, ortak kullanım alanına atık atan veya taşınır mal bırakan bir kişi de suç işlemiş sayılır.

Bu kişiye de yürürlükteki aylık asgari ücret kadar para cezası verilebilir.

Alt yapıya zarar verene, asgari ücretin bir buçuk katı ceza

Alt yapıya zarar veren bir kişi bir suç işlemiş olur ve bu kişi yürürlükteki aylık asgari ücretin bir buçuk katı kadar cezaya çarptırılabilir.

Ayrıca kiracıların faaliyetlerini engelleyici, sağlıklarını tehdit edici veya bölgenin bütünlüğünü bozucu faaliyetlerde bulunan bir kişi de bir suç işlemiş olur ve bu kişiye de yürürlükteki aylık asgari ücretin iki katı kadar ceza verilebilir.

İzin verilen faaliyet dışında faaliyette bulunmak suç

İşyerinde veya tesiste izin verilen faaliyet dışında başka faaliyette bulunan bir kişi bir suç işlemiş olur. Bu kişiye yürürlükteki aylık asgari ücretin üç katı kadar para cezası verilebilir.

Yerleşme planına uymamak ve bakanlıktan onay almamanın cezası dört asgari ücret

Tesisi genel yerleşme planına uygun olarak yapmayan veya bakanlığın onayını almadan yapan bir kişi suç işlemiş olur.

Bu kişiye yürürlükteki aylık asgari ücretin dört katı kadar, idari para cezası verilir.

Sanayi Dairesi’ne bağlı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilirken, yasaya aykırılık tutanakla tespit edilir ve suç ile idari para cezası ilgili kişiye açıkça bildirilir.

Suçun kabul edilip yasal aykırılığın ortadan kaldırılması ve idari para cezasının on beş gün içerisinde maliye işleri ile görevli bakanlığa ödenmesi halinde, kişi mahkemeye sevk edilmez.

Cezanın on beş gün içerisinde ödenmemesi halinde ceza iki katına çıkartılır. Bu cezanın da on beş gün içerisinde ödenmemesi halinde dosya bakanlık tarafından tanzim edilerek Hukuk Dairesi’ne gönderilir.

Suç tekrar ederse, işletmenin faaliyeti durdurulacak

İki ay içerisinde üç defa bu maddenin (2)’nci fıkrasında sayılan suçlardan dolayı idari para cezası alan gerçek veya tüzel kişinin sanayi bölgesinde bulunan tesis veya işletmesinin faaliyeti, Sanayi Dairesi’nin kararı ile üç gün süre ile durdurulur.

Suçun devam etmesi halinde tesis veya işletmenin faaliyeti on beş güne kadar durdurulur.

Ayrıca herhangi bir kişinin bu yasanın “Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilecek tesis, genel yerleşme plânına uygun olarak yapılır ve bakanlığın onayından geçer” olan 10’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasına aykırı hareket etmekten mahkûm edilmesi halinde mahkeme, bu yasaya aykırı olarak yapılan tesisin yıkılmasına da emir verebilir.

Ortak kullanım alanına bırakılan ve geri alınmayan taşınmaz mallara el konulur

Ortak kullanım alanına bırakılan herhangi bir taşınır mal ile ilgili bu yasada yer alan ceza kuralları uygulandığı halde sorun ortadan kalkmamışsa veya ortak kullanım alanlarına bırakılan taşınır malların sahipleri gereken araştırmaya rağmen tespit edilemiyorsa, taşınır mal, envanter tutulmak suretiyle, Sanayi Dairesi tarafından uygun görülen bir alana çekilip, muhafaza edilir.

Malların çekileceği, yazılı ve görsel medya araçları kullanılarak ve bölgede bildirim dağıtılmak suretiyle duyurulur.

Mal sahibi, muhafaza edilen mal ile ilgili olarak malı teslim almakta kusur işlerse, mahkûmiyeti halinde kusur işlediği her gün için yüz Türk Lirası’na kadar para cezasına çarptırılabilir ve mahkeme, malın müsaderesi için emir verebilir.

Muhafaza edilen ve sahipleri tespit edilemeyen mallar bir yılın sonunda, Çevre Dairesi’nden alınan görüş çerçevesinde, bertarafı uygun görülenler bertaraf edilir.

Bertarafı uygun görülmeyenler, ilgili bölge kaymakamının bulunacağı açık artırma ile satışı yapılarak elden çıkarılır.

Elde edilen gelir, devletin emanet hesabına konulur. On yılın sonunda aidiyetlik tespit edilmemişse, devletin gelirler hesabı, sanayi işleri kalemine kaydedilir.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2018, 09:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108