banner6

Ortadoğu'nun tekno-kenti olabiliriz

banner37

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı eski Müsteşarı bilim insanı Dr. Suat Yeldener, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşturulması projelerinin hayata geçmesiyle bilişim ve teknoloji adası olabileceğimizi söyledi:

Ortadoğu'nun tekno-kenti olabiliriz
banner150 banner150 banner151 banner143

Ali CANSU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı eski müsteşarı bilim insanı Dr. Suat Yeldener, KKTC’nin bir bilişim ve teknoloji adası olabileceğini, hatta daha da ileri giderek, Ortadoğu’nun en modern teknokenti haline gelebileceğini söyledi.

Yeldener, teknoloji geliştirme konusunda ülkeyi çok cazip bir konuma getirebilmek için AR-GE (Araştırma -geliştirme) faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşturabilmesiyle ilgili yasalar ve projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Suat Yeldener, bunların gerçekleşmesi halinde her yıl yurtdışına giden onlarca gencin ülkemizde kalarak beyin göçünün de önüne geçileceğini kaydederek, “KKTC, Ortadoğu’nun en modern teknokenti olabilir” dedi.

AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşturulmasıyla ilgili yasaların yürürlüğe girmesiyle, KKTC’nin teknoloji geliştirme konusunda Ortadoğu’da en cazip coğrafya konumuna gelebileceğinin altı çizen Yeldener, Mağusa, Lefkoşa ve Girne üçgeninde, Ortadoğu’nun en modern ve en etkili Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (Teknokentin)  hemen inşa edilerek hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

AR-Ge ve tekno park çalışmaları devam ediyor

Şu anda meclis alt komitesinde görüşülen Ar-GE ve Tekno park projeleriyle ilgili yasa tasarısına katkı koyması için davet edilen Suat Yeldener, KIBRIS’a konuştu.

Yeldener, ülkemizde Ar-GE’nin desteklenmesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşturulmasına yönelik yasaların meclisin alt komitesinde uzun süreden beri görüşüldüğünü ve kısa bir süre içinde yasallaşabilmesi için çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Kendisinin de yapılan bu çalışmalara büyük katkı koyduğunu, taslak yasaların kendisi tarafından hazırlandığını anlatan Yeldener, “Bu yasalar meclis alt komitesinde daha çok bekletilmeden en pratik olabilecek şekilde en erken bir zamanda yasallaşması önem arz etmektedir” dedi.

KKTC’de kapsamlı bir teknoloji geliştirme bölgesinin kurulması projesinin çok başarılı bir şekilde hayat bulabilmesi için çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini ifade eden Yeldener, “Ancak, bu konuda devletimizin katkısı olmadan bunun başarılabilmesi çok zor olacaktır. Devletimizin büyük katkıları ile bu vizyona güçlü bir şekilde sahip çıkılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Suat Yeldener, bilişim sektöründe, Ar-GE faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşturulması, geliştirilecek yeni yöntem, süreç, yazılım ve sistemlerle sağlanacak teknolojiyle ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasının sağlanacağını kaydetti.

Teknolojik ürünler ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Suat Yeldener, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşturulmasıyla ortaya çıkacak teknolojik yeniliklerin, üretim yöntemlerinde ve üretim süreçlerinde yapılacak iyileştirmelerin, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve kaliteli teknolojik ürünlerin üretilmesini sağlayacağını belirtti.

Bu yolla özellikle uluslar arası teknolojik ürünlerle gerek iç piyasada, gerekse dış piyasalarda, kalite ve fiyat yönünden rekabet edilebilir duruma gelinebileceğine dikkat çeken Yeldener, tüm bunların ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını kaydetti.

Bu konuda hedeflenen diğer bir unsurun da nitelikli işgücü istihdamının arttırılması olduğunu anlatan Suat Yeldener, “Yıllardır, KKTC’de istihdam alanı bulamayacağı kaygısıyla beyin göçü diye adlandırılan ve sadece KKTC için değil, tüm gelişmekte olan ülkelerde de görülen bu durum tersine dönecektir. Çeşitli özendirici teşvik ve sağlanan imkanlar ile gelişmiş ülkelerdeki teknoloji merkezlerine ve firmalarına, daha üniversite yıllarında gitmeyi tercih eden gençlere, KKTC’de, iş hayatına atılabileceği veya çalışabileceği alanlar yaratılmış olacak” dedi.

Yeldener, şöyle devam etti:

“Ülkemizde kurulacak teknoloji merkezi işletmelerinde veya AR-GE merkezlerinde gerçekleştirilecek yenilik harcamalarının tamamı ile en az 30 tam zamanlı eşdeğer AR-GE personeli istihdam edilecek. Ayrıca o yıl yapılan AR-GE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, kurum kazancının ve/veya ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.

Teknoloji merkezi işletmelerinde, AR-GE merkezlerinde, uluslararası fonlarca veya Türkiye Cumhuriyeti kurumlarınca desteklenen AR-GE ve yenilik projelerinde, tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan nitelikli AR-GE personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde edecekleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i gelir vergisinden istisna olacaktır.

Teknoloji merkezi işletmelerinde ve AR-GE merkezlerinde çalışacak nitelikli AR-GE personeli, bu çalışmaları karşılığında elde edecekleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacak.

Bu yasalar kapsamındaki her türlü AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenecek belgelerden pul vergisi alınmayacak.

Devletimiz tarafından tekno girişim sermayesi koşullarını taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın, belirli bir meblağa (200 bin TL’ye) kadar tekno girişim sermayesi desteği hibe olarak verilecek.

AR-GE harcamalarının belli oranda nakden hibe olarak ödenmesi ayrıca öngörülmektedir.”

12 yıl gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak

Teknoloji geliştirme bölgelerinde ayrıca yönetici şirketlerin bu mevzuatın uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacağını anlatan Yeldener, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterecek gelir vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde edecekleri kazançların, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere 12 yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacağını söyledi.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışacak araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 12 yıl süre ile gelir vergisinden istisna edileceğini anlatan Yeldener, “Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunacak girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgede ürettikleri hizmetler, katma değer vergisinden müstesna olacak” dedi.

Yeldener, proje sahiplerince gerekli araştırma yapmaları, yaptıkları araştırma ve değerlendirme sonunda projelerinin AR-GE veya yenilik kapsamına girdiği konusunda hemfikir olunması ve daha sonra proje için Bilgi Teknolojileri ve İletişim (Bilişim) işlerinden sorumlu bakanlığa değerlendirilmek üzere başvuru yapmalarının gerekeceğini ifade etti.

AR-GE faaliyeti içerisinde olan firmaların, projelerini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim (Bilişim) işlerinden sorumlu bakanlığa sunduktan sonra, destek unsurlarından faydalanabilecek sektörlerden uzman bilirkişiler ve akademisyenlerin oluşturduğu komisyonlar tarafından değerlendirilip kararlaştırılacağını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2017, 10:26
banner343
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110