Sivil Toplum Örgütleri hemfikir: Herkes elini taşın altına koymalı

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün gerçekleştirilen 7 saatlik toplantısı neticesinde 8 başlık altında alınan ekonomik tedbirler farklı kesimler tarafından farklı tepkilere neden oldu

Sivil Toplum Örgütleri hemfikir: Herkes elini taşın altına koymalı
  • 19 Ağustos 2018, Pazar 11:01

Ahmet VAMIK

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün gerçekleştirilen 7 saatlik toplantısı neticesinde 8 başlık altında alınan ekonomik tedbirler farklı kesimler tarafından farklı tepkilere neden oldu. Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu tedbirler arasında bulunan kamu çalışanlarının ek mesai ücretlerinde yılsonuna kadar belli oranda kesinti yapılması kararı kamuda örgütlü sendikaların sert tepkisine neden oldu.

Ek mesaiye kalmama kararı alan kamuda örgütlü sendikalar, Kurban Bayramı’nın ardından ise konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak KIBRIS Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Sivil Toplum Örgütü temsilcileri kamuda örgütlü sendikaların tavrını eleştirerek, içinde bulunduğumuz durumda her kesimin elini taşın altına koyması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Avunduk: Bizim çıkartmadığımız bir krizin sonuçlarını yaşıyoruz

“Bizim çıkartmadığımız bir krizin sonuçlarını yaşıyoruz” diyen Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, söz konusu krizin toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar her kesimini etkilediğini ifade ederek, “Bu krizden ben etkilenmedim, bu kriz beni etkilemeyecek” diyebilecek kimsenin olmadığını ve olamayacağını vurguladı.

Tedbir amacıyla, hükümetin elinde kısıtlı olan tüm enstrümanları da kullanması gerektiğini dile getiren Avunduk, tedbirler alınırken bunun tüm toplumu eşit olarak etkileyecek şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Hükümetin ekonomik tedbir alırken, toplum tarafından bu önlemlerin benimsenebilmesi için öncelikle en yukarıdan başlanması gerektiğini ifade eden Avunduk, “Hükümet makam araçları kullanımından ve izaz ikramlardan başlayarak, ne kadar tasarruf edebilecekleri alan varsa bu alanlarda tasarrufa gitmelidirler ve buradan yola çıkarak toplumsal seferberlik başlatılmalıdır” dedi.

Kanber: Sendikaların tepkisi toplumda hoş karşılanmayacak

Ülke olarak olağanüstü bir durumunda olduğumuzu dile getiren Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, tüm kesimlerin menfaatlerine müdahale edildiği ve devletinde kazançlarından feragat ettiğini ifade etti.

Ek mesailerin bazı kamu alanlarında çok abartıldığının da bilinen bir gerçek olduğunun ve toplumda huzursuzluk yarattığının altını çizen Mahmut Kanber, olağanüstü bir durumda toplumun tüm kesimleri kazançlarından feragat ederken, kamu çalışanlarından geçici bir süre için ek mesai kazançlarının bir kısmından feragat etmelerinin normal bir durum olduğunu dile getirdi.

Kanber, sendikaların bu karara karşı gösterdikleri tepkinin de toplumda hoş karşılanmayacağına değindi. Sendikaların olayları değerlendirirken içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu göz ardı etmemesi gerektiğini de kaydeden Mahmut Kanber, söz konusu çözümün kısa süreli bir çözüm olmasına rağmen içinde bulunduğumuz kriz durumunun nereye varacağınınsa belirsiz olduğuna dikkat çekti.

Kürşat: Türkiye’de de ciddi bir kemer sıkma politikası izleniyor

Olağanüstü durumlarda kamu maliyesinde tasarrufa gitmenin son derece normal olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk İşadamları Derneği Başkanı Dengiz Kürşat, Türkiye’de de kamusal harcamalarda ciddi bir kemer sıkma politikası izlendiğini ifade etti.

Ergün: Sorunlara radikal çözümler bulunmalı

Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün de, kamuda ek mesai ödeneklerinin asgari ücret ile orantılanması uygulamasını tartışmaya başlamadan önce mesai saatleri içerisinde etkin ve verimli çalışılmasına odaklanılması, vardiya usulü çalışma gibi kökten çözümlere yönelimin daha doğru olacağını belirtti.

Kamu ve özel sektör mesai saatleri arasında büyük fark bulunduğunu ifade eden Ergün, bunun da özel sektörde verimliliği oldukça etkilediğini belirtti.

Ergün, şöyle dedi:

“Kamuda çalışanların 2. iş yasağı bulunmasına rağmen bu konuda da etkin bir denetim yapılmamakta, bu da hem haksız rekabete hem de kayıt dışı ekonomiye sebep olmaktadır.

Bahsi geçen yeni uygulamanın hayata geçmesi halinde teknik olarak devlete ve vatandaşa ne gibi bir rahatlama getireceği de istatistiksel hiçbir veri ile ortaya koyulmamıştır. Ülkemizin en temel eksikliklerinden birisi fevri çıkışlarla, ciddi bilimsel analizler yapıp veriler elde edilmeden günübirlik kararlar ile ülkenin idare edilmeye çalışılmasıdır. Sürekli uygulamalar değişmekte ancak sorunlar kökten çözüme kavuşmamaktadır. Bizim temennimiz yap-boz tahtası gibi çalışılması değil, sorunlara yukarıda belirttiğimiz gibi etkin ve verimli radikal çözümler bulunmasıdır.”

TIP-İŞ: Kararnameyi geri çekin

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Ahmet Varış, hükümetin ek mesailer konusundaki çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname’nin yasa dışı olduğunu savunarak, hükümeti, kararnameyi geri çekmeye ve çalışanların örgütleriyle uzlaşı yoluyla çareler ve çözümler üretmeye davet etti.

Varış yaptığı yazılı açıklamada, özlük hakları ile ilgili yapılan Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa’nın 121. maddesine aykırılık teşkil ettiğini belirterek, hükümeti Anayasa’ya aykırı kararlar almamaları gerektiği hususunda uyardı ve hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu darboğazdan çıkmak için çalışanların haklarını gasp etme yolunu seçmesinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Varış, Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı kararın kamu çalışanlarının haklarının budandığı ilk karar olmadığını belirtti.

Varış, yapılanın özel sektör çalışanı ile kamu çalışanını yapay bir şekilde karşı karşıya getirip, emekçiyi emekçiye kırdırma hamlesinden başka bir şey olmadığını ileri sürdü.

Önceki gün yapılanın hükümetin hiç bir şekilde görüşme yapmadan, dayatma yoluna gitmesi olduğu görüşünü ifade eden Varış, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ek mesailerde kesintiye gitme çalışmalarının yeni olmadığını söyledi.

Varış şöyle devam etti:

“Ek mesailerden kesinti yapılması her hükümet döneminde Maliye Bakanlığı tarafından dillendirilmektedir. Ek mesailerin denetlenmesi, gereksiz olanların kısıtlanması başka bir şeydir ki, bu anlaşılabilir bir tedbirdir. Hizmet verildiği halde kesinti yapılması başka bir şeydir.”

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın, sağlık çalışanlarına gündüz-gece, hafta içi-hafta sonu farkı olmaksızın, hakların budanmasını emrettiğini belirten Varış, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde mesai saati ile dinlenme saatinde verilen emeğin değerinin eşit olmadığını kaydetti.

Soysan: Kabul etmemiz mümkün değil

TEL-SEN, “Halkını rahatlatmaya yönelik uygulamaları gündeme almasını beklediğimiz hükümet, her ne hikmetse birtakım çevreleri korumaya alırken halkını korumasız bırakmış ve en önemlisi elini halkının özellikle de çalışanın cebine atmıştır” dedi.

TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, yazılı açıklamasında, ek mesai ödeneklerinin asgari ücret ile orantılanması uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını da vurguladı ve “zam şampiyonu” olduğunu ileri sürdüğü hükümetin dövizdeki dalgalanmaya bulduğu çözümün çalışanın cebine elini uzatmak olduğunu görmenin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Dar gelirli, emekli, memur, öğrenci, asgari ücretli vatandaşın alım gücünü dibe vurdurduğunu savunduğu hükümetin halkını göç etmeye zorladığını söyleyen Soysan, “Gelecek korkusu ile göç bir o kadar daha ön plana çıkmakta yaşanan bu dramatik ekonomik çöküş aileleri dağılma noktasına getirmektedir” dedi.

Soysan, “Döviz borcu olan halk katlanarak büyüyen borcuna çözüm beklerken, okul parası döviz olan öğrenciler okul parasının ödenemeyeceği ve eğitim durumlarının aksayacağı endişesini yaşar ve çözüm beklerken, fırsatçılığın stokçuluğun doruğa ulaşıldığı noktada çözümü, denetimi beklerken, hükümet edenler gözünü halkının kazancına dikerek ancak da elini halkının cebine atarak çözümü bulmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Soysan, hükümetin tasarruf tedbirleri arasında açıkladığı ek mesai ödeneklerinin asgari ücret ile orantılanması uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Naimoğulları: Her kesim elini taşın altına koymalı

İçinde bulunulan dönemin özveri gösterme dönemi olduğunu söyleyen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Hükümet özveri gösteriyor, üreticiler ile çiftçiler özveri göstererek zararına üretim yapıyor ve her türlü maliyetin yükselmesine rağmen üretim yapmaya devam etmeye çalışıyor, bu koşullar altında memurlarında, tüm kamu çalışanlarının da ve her kesimin de özveri göstermesi gerekiyor” dedi.

Her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin sadece kendi çıkarlarını düşünmekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Naimoğlulları, içinde bulunduğumuz kriz durumunun herkesi etkilediğinin ve tüm kesimlerin alım gücünü düşürdüğünün altını çizerek, devletin kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 15’lik hayat pahalılığını yansıttığın da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tarım sektörüne verilen yıllık desteğin kamu çalışanlarına ödenen 13. Maaş ya da ek mesai ücretleri kadar dahi olmadığını savunan Naimoğulları, “Kamuda verimsizliğin hat safhada olduğu herkesçe bilinen bir gerçek, ek mesai bazı kesimler tarafından bilinçli olarak ekstra kazanç kapısı haline getirilmiş durumda.

Hükümetin aldığı karar gayet yerinde bir karardır” diyerek ilerleyen dönemlerde de ek mesai konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Işık: Ek mesai uygulaması tamamen ortadan kaldırılmalı

Kamuda tam gün mesai sistemine geçilerek, ek mesai uygulamasının kademeli olarak tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunan KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, devlet bütçesinin mevcut sistemi kaldırmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bir takım kamu alanlarında özellikle işlerin ek mesaiye bırakıldığı öne süren Hasan Yılmaz Işık, ek mesai uygulamasının yıllardır devlet bütçesine ekstra mali yük getirdiğini belirtti.

Sendikaların tutumunu desteklemediklerini söyleyen Işık, sendikaların dengeli davranması gerektiğini dile getirerek, “sendikalar sadece kendi üyelerinin çıkarlarını savunarak bir yere varamaz” şeklinde konuştu.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 26 20 4 2 51 64
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 26 20 3 3 49 62
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 26 17 0 9 16 51
4 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 26 15 4 7 16 49
5 ÇETİNKAYA TSK 26 13 6 7 12 45
6 TÜRK OCAĞI LİMASOL 26 12 4 10 9 40
7 LEFKE TSK 26 12 4 10 8 40
8 CİHANGİR GSK 26 11 5 10 -3 38
9 GÖNYELİ SK 26 11 3 12 2 36
10 GENÇLİK GÜCÜ TSK 26 9 5 12 -9 32
11 BAF ÜLKÜ YURDU 26 8 6 12 -7 30
12 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 26 6 9 11 -23 27
13 BİNATLI YSK 26 7 3 16 -27 24
14 ESENTEPE KKSK 26 7 1 18 -28 22
15 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 26 3 8 15 -35 17
16 GİRNE HALK EVİ 26 3 3 20 -31 12
yukarı çık