Toplam gelir 122 milyon TL’yi aştı

banner37

BTHK tarafından hazırlanıp yayımlanan ‘Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu’na göre, KKTC’de mobil haberleşme sektörünün ağırlığı artıyor

Toplam gelir 122 milyon TL’yi aştı
banner90
banner8

“BİLGİSAYAR KULLANIMI ARTTI”… BTHK tarafından kamuoyuna açıklanan Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu’na göre, 2019’un ikinci çeyrek rakamlarında 5 bin 820 olarak kayıtlara geçen ‘internete bilgisayardan bağlanan’ grubun sayısı, aynı yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 6 bin 986’ya yükseldi. 2019 ikinci çeyreğinde 362 bin 696 olan ‘cep telefonu vasıtasıyla internete giren’ kullanıcıların sayısı ise 2019 üçüncü çeyreğinde 356 bin 505’e düştü.

“İSTİHDAM RAKAMLARI YÜKSELDİ”… Elektronik haberleşme sektörünün KKTC dahilindeki istihdam verileri incelendiğindeyse, 2019 ikinci çeyreğinde 965 olan toplam istihdamın, 2019 üçüncü çeyreğinde 970’e çıktığı görülüyor. Sektörde istihdam edilen kişilerin yüzde 36’sının sabit haberleşme alanında çalıştığı da rapordan okunurken; yüzde 35’ini internet servis sağlayıcıları, yüzde 29’unun da mobil haberleşmede istihdam edildiği anlaşılıyor.

Ali ÇATAL

   Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) bünyesinde hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılan Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu’nun yeni sayısı, Aralık 2019 itibarıyla yayınlandı.

   Geride bıraktığımız yılın üçüncü çeyreğine dair istatistiki verilerin yer aldığı söz konusu rapor, elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri, haberleşme sağlayıcıları tarafından kuruma bildirilen veriler ışığında derlerken; 2011-2019 yıllarına ait veriler de uygun olduğu ölçüde kullanılmış. İlgili veriler, Kuzey Kıbrıs’taki elektronik haberleşme sektörüne ilişkin performans göstergeleri olarak kullanılmak üzere de raporda işlenmiş.

   2019 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme sektörünün durumu, yaşanan gelişmeler ve geçmiş yıllar ile yapılan kıyaslama da özet şekiller aracılığı ile bahse konu raporda görselleştirilirken; 2019 yılı üçüncü çeyreğini kapsayan Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 dönemine dair sektörel detaylar ve dağılımlara ise detaylı bir şekilde değinilmiş.

   İlgili rapora göre, 2019 ikinci çeyrekte 115 milyon 800 bin TL toplam gelire sahip mobil haberleşme sektörü, 2019’un üçüncü çeyreğinin sonunda 122 milyon 400 bin TL’lik bir gelir elde etmiş, ki bu da yüzde 5,7’lik bir artışa denk geliyor.

Haberleşme sağlayıcıları

   Bahse konu rapordan derlenen bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs’ta an itibarıyla 36 internet servis sağlayıcısı, 8 altyapı işletmecisi, 1 sabit haberleşme sağlayıcısı, 2 mobil haberleşme sağlayıcısı ve 5 çağrı taşıma işletmecisi bulunuyor. Veriler uyarınca, 2018’in üçüncü çeyreğinde 49, 2019’un ikinci çeyreğinde ise 56 olan yetkilendirme sayısının, 2019 üçüncü çeyreğinde de 56 olarak kayda geçtiği görülüyor.

   Ayrıca, 2019’un ikinci çeyreğinde 475 bin 456 aktif ve 612 bin 894 kayıtlı üye sayısına sahip mobil iletişim kullanıcılarının, aynı yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 456 bin 877 aktif ve 594 bin 407 kayıtlı üye olarak kayda geçtiği de aynı rapordan okunabilen veriler arasında.

   Öte yandan, 2019 ikinci çeyrek rakamlarına göre, 5 bin 820 olarak kayıtlara geçen ‘internete bilgisayardan bağlanan’ grubun sayısının da 2019 üçüncü çeyreği itibarıyla 6 bin 986’ya yükseldiği görülüyor. 2019 ikinci çeyreğinde 362 bin 696 olan ‘cep telefonu vasıtasıyla internete giren’ kullanıcıların sayısı ise 2019 üçüncü çeyreğinde 356 bin 505’e düşmüş.

Mobil ve sabit haberleşme

   BTHK raporundan derlenen verilerden, 2019’un ikinci çeyreğinde ‘cep telefonundan cep telefonuna’ iletişim kuranlara dair 35 bin 950 girdi kaydedildiği bilgisine ulaşılırken; bu rakamın, 2019 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 36 bin 16 olarak kayıtlara geçtiği de göze çarpıyor.

   Sabit haberleşme ayağında da benzer bir durumun söz konusu olduğu görülüyor. Buna göre, 2019’un ikinci çeyreğinde 84 bin 727 olan kullanıcı sayısı, aynı yılın son çeyreğinde 84 bin 291 kişi olarak, son çeyrek raporunda kendilerine yer bulmuş.

   Sabit genişbant kullanıcılarında ise ‘Wireless’ bağlantının açık ara üstünlüğü söz konusu zira 2019’un ikinci çeyreğinde 81 bin 727 olan Wireless kullanıcılarının sayısı, 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla 84 bin 396’ya yükselmiş. Bu alanda Hotspot yani ‘kurumsal kablosuz internet’ 2019 ikinci çeyrekte 114 bin 261 olan kullanıcı sayısını, 2019 üçüncü çeyrek rakamlarında 114 bin 170’e düşürse de Wireless’i izliyor.

   xDSL yani kablolu internetin ise 2019 ikinci çeyrekte 18 bin 20 olan kullanıcı sayısının, 2019 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 17 bin 689 olarak kayda geçtiği görülüyor.

Sektör gelirleri ve akıllı cihazlar

   Elektronik haberleşme sektörünün toplam gelirleri irdelendiğindeyse, 6 milyon 600 bin Türk lirası (TL) bandında bir gelir artışı göze çarpıyor. Rapora göre, 2019 ikinci çeyrekte 115 milyon 800 bin TL toplam gelire sahip sektör, 2019’un üçüncü çeyreğinin sonunda 122 milyon 400 bin TL’lik bir gelir elde etmiş, ki bu da yüzde 5,7’lik bir artışa tekabül ediyor.

   Bahse konu iki çeyrek arasında mobil haberleşmede yüzde 4,1; sabit haberleşmede yüzde 3 ve sabit genişbant internette de yüzde 13’lük gelir artışı kaydedilirken; sektörün toplam gelirinin yakaladığı yükseliş ivmesinin korunduğu da belgeleniyor.

   Akıllı cihaz kullanımları irdelendiğindeyse, kullanım oranı ve kullanıcı sayısı arasında ‘doğru orantının’ varlığı göze çarpıyor. Buna göre, 2019 ikinci çeyrekte yüzde 68 olan akıllı cihaz kullanım oranı, 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 66’ya gerilemiş ve 333 bin 97 olan kullanıcı sayısı da 300 bin 74’e düşmüş.

   Kullanılan akıllı cihazların platform bazındaki dağılımında ise Android cihazlar, yüzde 68’lik bandıyla ilk sırada yer alırken; Android işletim sistemli cihazları, yüzde 31’lik kullanım oranıyla Apple menşeli cihazlar izliyor. Başka bir işletim sistemini tercih edenlerin oranı ise sadece yüzde 1.

İstihdam ve hat kayıtları

   Elektronik haberleşme sektörünün KKTC dahilindeki istihdam verileri incelendiğindeyse, 2019 ikinci çeyreğinde 965 olan toplam istihdamın, 2019 üçüncü çeyreğinde 970’e çıktığı görülüyor.

   Sektörde istihdam edilen kişilerin yüzde 36’sının sabit haberleşme alanında çalıştığı da görülürken; yüzde 35’ini internet servis sağlayıcıları, yüzde 29’unun da mobil haberleşmede istihdam edildiği anlaşılıyor.

   Abonelerin, ön ödemeli yani kontörlü ve faturalı olmak üzere tasnifi yapıldığında da faturalı hat sahiplerinin, 2019 ikinci çeyreği ile aynı yılın üçüncü çeyreği arasında yüzde 1,6’lık bir artışa imza attıkları ortaya çıkıyor. Buna göre, 2019 ikinci çeyreğinde 472 bin 521 olan sabit hat abonesi, 2019 üçüncü çeyreğinde 480 bin 1’e yükselmiş. 2019 ikinci çeyreğinde 240 bin 143 olan ön ödemeli hatta sahip abonelerin sayısı ise yüzde 9,3 düşüşle 217 bin 743 olarak kayıtlara geçmiş.

   Telsim hat sahiplerinin yüzde 72’sini, 2019’un üçüncü çeyreğinde 195 bin 952’lik kullanıcı sayısıyla faturalı hat sahipleri oluştururken; ön ödemeli müşterilerin ise yüzde 28’lik bir oran ve 76 bin 210 kullanıcı sayısı yakaladığı da bahse konu raporda kendine yer bulmuş.

   Kuzey Kıbrıs Turkcell abonelerinin aynı dönemde yüzde 66,7’si yani 284 bin 49’u faturalı hattı tercih ederken; 141 bin 533 abone ise ön ödemeli hatları tercih etmiş ve bu grup, toplam kullanıcıların yüzde 33,3’üne denk gelecek şekilde kayda geçmiş.

En çok trafik gönderilen ve alınan ülkeler

   Rapora göre, 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki üç aylık dönemde mobil şebekelerden en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs ve Türkmenistan olarak sıralanıyor. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde kayda geçiyor.

   Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede yükseköğrenim göre öğrencilerden; Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise yurtta bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı çıkarımı da bahse konu raporda dile getirilmiş.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75