Üç ihale iptal edildi

banner37

Rekabet Kurulu İhale İtiraz Makamı, haziran ve temmuz döneminde gerçekleştirdiği toplantılarda, bazı ihalelere yönelik itirazları değerlendirdi

banner87
Üç ihale iptal edildi
banner90
banner8

“FARKLI İHALELER, BENZER İTİRAZLAR”… Rekabet Kurulu İhale İtiraz Makamı, Haziran ve Temmuz 2019 toplantılarında, farklı konular özelinde açılmış üç ihalenin iptaline karar kıldı. İptal edilen ihalelere yönelik verilen itiraz başvuruları incelendiğindeyse ‘teklifin usule uygun hazırlanmadığı’ ve ‘teklif formunun yanlış doldurulduğu’ iddialarının ortak olduğu verisi göze çarpıyor.

“GKK İHALESİ DE KURULA TAKILDI”… Resmî Gazete’nin 10 Temmuz 2019 tarihli 490’ıncı sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren İhale İtiraz Makamı kararlarında özel güvenlikle ilgili 2 ihale yanında dikkati çeken bir diğer iptal ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde açılan ve tadilat işleriyle çevre düzenlemesi faaliyetlerini kapsayan bir ihalenin sonucunda ‘mesleki yetersizlik tespiti’ yapıldığı belirtildi

Ali ÇATAL

   Rekabet Kurulu İhale İtiraz Makamı, 28 Haziran ve 1 Temmuz’da yaptığı toplantılarda, bir kısım ihaleye gelen iptal taleplerini değerlendirdi. Başkan Selim Altıncık’ın izinli olduğu bir dönemde toplanan ve Figen Yeşilada, Kubilay Sepetcioğlu, Sezi Sıdal ve Meliz Özkıraç’tan oluşan İtiraz Makamı, ‘Lapta Huzurevi Güvenlik Hizmetleri Alımı, Lefkoşa Çocuk Yuvası Güvenlik Hizmetleri Alımı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Ait Betonarme Binanın Genel Kapsamlı Tadilatının Yapılması ve Çevre Düzenlemesi’ başlıklı ihalelere yönelik iptal taleplerini haklı buldu ve bahse konu bu üç ihaleyi de iptal etti.

   Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından kamuoyuna duyurulan 215/2019, 216/2019 ve 226/2019 numaralı üç ihale hakkında ‘ihaleyi kazandığı açıklanan iktisadi işletmelerin tekliflerinin usule uygun hazırlanmadığı ve/veya mali teklif formunun yanlış doldurulduğu’ başta olmak üzere makama yapılan itirazların haklı bulunması üzere ‘dava yolu açık olmak üzere’ iptal edildi.

   Söz konusu üç karar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmî Gazete’nin 10 Temmuz 2016 tarihli 96’ncı sayısının ‘Ek III Tebliğ ve İlanlar’ başlıklı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

‘Şartname ihlali’ iptali getirdi

İtiraz Makamı, 13 Haziran 2019 tarihli ve 216/2019 ihale numaralı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin 070/2019 sayılı ‘Lefkoşa Çocuk Yuvası Güvenlik Hizmetleri Alımı’ iş konulu ihaleye, Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. adına Mehmet Volkan’dan gelen ‘ihaleyi kazandığı açıklanan iktisadi işletmelerin tekliflerinin usule uygun hazırlanmadığı ve/veya mali teklif formunun yanlış doldurulduğu’ iddiasını değerlendirmeye aldı.

İlgili itirazı, İhale Yasası’nın 80 ve 81’inci maddesi ve aynı ihaleye ait Hizmet Alımı İdari Şartnamesi’nin 20’nci maddesi tahtında masaya yatıran İtiraz Makamı, yasa ve şartname ihlali tespit edildiğini belirterek, ihaleyi geçersiz kıldı.

   İtiraz Makamı, ayrıca Merkezi İhale Komisyonu’nun MİK 216/2019 sayılı ve 13 Haziran 2019 tarihli kararının iptal edilmesine, MİK’in ihale yasa tekliflerini yasanın 72’nci maddesi tahtında yeniden değerlendirmesine, MİK’in gerekçeli kararının ilgili yasanın 44 ve 45’inci maddelerindeki usullere uygun olarak ihalenin bütün katılımcılarına bildirmesine, yasanın 83(4) maddesi uyarınca MİK’in karar doğrultusunda yapılan uygulama özelinde hazırlayacağı raporu 31 Temmuz’a kadar kurula sunmasına ve başvuru sahibinin Kıbrıs Kapital Bank Ltd.’ye ait 17 Haziran 2019 tarih ve TMG65/19 sayılı 485 TL tutarındaki teminat mektubunun iadesine hükmetti.

“Teklifler açıldıktan sonra ek yapılamaz”

Rekabet Kurulu İhale İtiraz Makamı, yine Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. adına Mehmet Volkan tarafından ‘usulsüzlük’ iddiasıyla iptali talep edilen 215/2019 MİK numaralı ihaleyi de masaya yatırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin 070/2019 sayılı ‘Lapta Huzurevi Güvenlik Hizmetleri Alımı’ iş konulu ihalenin sonucuna dair gelen itirazı, 20/2016 Kamu İhale Yasası’nın 72’nci maddesindeki “İhale komisyonları, belgelerle ilgili talep edilen açıklama veya eklemeleri kullanarak belirli iktisadi işletmeler lehinde avantajlar yaratamaz” ibaresi uyarınca değerlendiren İtiraz Makamı, bahse konu ihalenin iptalde karar kıldı.

   İtiraz Makamı, ayrıca MİK’in ihale tekliflerini yasanın 72’nci maddesine göre yeniden değerlendirmesine, gerekçeli kararın yasanın 44 ve 45’inci maddelerine uygun olacak şekilde ihale katılımcılarının tamamına bildirilmesine, yasanın 83(4) maddesi uyarınca MİK’in karar doğrultusunda yapılan uygulama özelinde hazırlayacağı raporu 31 Temmuz’a kadar kurula sunmasına ve başvuru sahibinin Kıbrıs Kapital Bank Ltd.’ye ait 17 Haziran 2019 tarih ve TMG64/19 sayılı 196 TL tutarındaki teminat mektubunun iadesine karar verdi.

İş deneyimi yetersizliği…

   İtiraz Makamı, 1 Temmuz 2019’daki toplantısındaysa, Telza Construction Ltd. adına Direktör Can Osman Zayıf tarafından savunulan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 543/2018 sayılı ‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Ait Betonarme Binanın Genel Kapsamlı Tadilatının Yapılması ve Çevre Düzenlemesi’ iş konulu ihaleye yönelik ‘ihaleyi kazanan başvuru sahibinin iş deneyimi kriterinden yüzde 100 tam puan alması şartının ihlali’ iddiasını değerlendirdi ve başvuru sahibinin iş deneyimi kriterinden “0” puan aldığını tespit etti.

   Bunun üzerine İtiraz Makamı, MİK’in değerlendirmesinin hatalı ve/veya yasaya aykırı bulunduğu için 226/2019 numaralı kararın iptaline, bu ihaleye ilişkin yasanın 72’nci maddesi tahtında takriben 7 Mart 2019 çıkışlı zeyilname göz önünde bulundurularak puanlamanın ve değerlendirmenin yeniden yapılmasına, değerlendirme sonucundaki kararın yasanın 44 ve 45’inci maddelerine uygun ve Fasıl 1 Yorum Yasası’nın 31’inci maddesindeki hususlar tahtında hesaplanarak bütün katılımcılara bildirilmesine ve başvuru sahibinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na itiraz ücreti karşılığı teslim ettiği Kıbrıs Kapital Bank Ltd.’ye ait 54 bin 545 lira 45 kuruş tutarındaki teminat mektubunun kendisine iadesine hükmetti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75