banner6

Vatandaşın derdi ekonomik sorunlar

banner37

CMIRS’in Ekim 2017 anket sonucuna göre, geçim derdine düşen halkın, politikayla neredeyse hiç ilgisi kalmadı

Vatandaşın derdi ekonomik sorunlar
banner151 banner143

Ergül ERNUR

Ülkemiz insanının, mutluluk oranı üç ay öncesine göre düştü. Halk, ülkedeki en önemli sorun olarak ‘ekonomik krizi’ gösterirken, ikinci sıraya Kıbrıs meselesini, üçüncülüğe ise ‘işsizliği’ koydu.

Toplumun neredeyse yok denecek kadar az oranda da politikayla ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sonuç, Kıbrıs Türk toplumunun “apolitik” olduğunun bir göstergesi olurken, “İnsanlar geçim derdinde” yorumunu da beraberinde getirdi.

Bu sonuçlar,  Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Ekim 2017 anketinden. İnsanlarla telefonda görüşülerek yapılan anket, toplumun ülkemize ve ülkemizde yaşananlara bakış açısını ortaya koyuyor. Bugüne kadar CMIRS tarafından yapılan anket sonuçlarına kıyasla Ekim 2017 çalışmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

CMIRS’ın her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçtüğünü belirten Direktör Mine Yücel, bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız gelişmelerden ne şekilde etkilendiğimizi de ortaya çıkardığını söyledi.

Ekim 2016 çalışmasından itibaren bu genel ankete ek olarak her çalışmada toplumun gündeminde olan farklı bir dosyayı detaylı olarak araştırmaya başladıklarını ifade eden Yücel, bu kapsamda ‘sağlık’, ‘yolsuzluk’, ‘trafik sorunları’, ‘gıda güvenliği, denetimler ve analizleri’ konusunu detaylı olarak incelediklerini belirtti.

Yücel, Temmuz 2017 anketinde ülkemizin kanayan yaralarından olan taş ocakları ve çevre konusunda halkın algısını ölçtüklerini söyleyerek Ekim 2017 anketinde de toplumdan kendi kendini değerlendirmesini ve bir toplum karnesi oluşturmasını istediklerini ifade etti.

Yücel, buna ek olarak toplumsal değerleri ortaya çıkaran bir bölüm yarattıklarını söyledi.

Ekonomik sorunlar, mutluluk oranını düşürdü

Ekim 2017 anketine katılanların 10 üzerinden mutluluk seviyesi 6.27 oldu.

Temmuz 2017 çalışmasında toplumun mutluluk karnesi 10 üzerinden 6.42’ydi. Bu döneme kıyasla ekim anketinde mutluluk ortalamasında düşüş yaşandı.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, “Son dönemlerde özellikle ekonomik alanda yaşanan gelişmelerin bu düşüşe yol açtığı yönünde bir yorumda bulunmak mümkündür” dedi.

Erkekler kadınlara göre daha mutlu

Mutluluk karnesinde farklı gruplar incelendiği zaman erkeklerin kadınlara kıyasla, gençlerinse yaşça daha büyüklere oranla biraz daha mutlu olduğu gözlemlendi.

Erkeklerin mutluluk puanı 10 üzerinden 6.28’ken; kadınlarınki 6.25.

Toplumda en mutlu kesimin 18-34 yaş grubu olduğunu da ortaya koyan ankette, “en mutsuz olan kesim” 45-54 yaş grubunda olanlar.

Yaşa göre mutluluk dağılım puanları şöyle:

“18-24 yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 6.73; 25-34 yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 6.73; 35-44 yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 6.24; 45-54 yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.90; 55+ yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 6.14”.

Politikaya ilgi yok

Ekim 2017 anketinde halkın politikayla neredeyse hiç ilgilenmediği de ortaya çıktı.

“Politikayla ne derece ilgilisiniz?” sorusuna katılımcılar, 10 üzerinden 3.62 puan verdi.

Mine Yücel, “Bu çalışma ortaya çıkarmıştır ki Kıbrıs Türkü apolitik olmuş bir toplumdur. Katılımcıların kendilerine politikayla ilgilenme konusunda verdikleri puan 10 üzerinden 3.62’dir.  Erkekler kadınlara kıyasla daha yüksek bir politik ilgi ortalamasına sahiptir, yani politikayla daha ilgilidir” dedi.

Erkeklerin politikaya ilgi puanı 10 üzerinden 4.25; kadınlarınki ise 10 üzerinden 3.07 çıktı.

Politikayla ilginin en yüksek olduğu yaş grupları 45-54 ve 35-44 yaş grupları.  İlginç olan ise 45-54 yaş grubunun en mutsuz yaş grubu da olması.

Yaşa göre politikaya ilgi puanları şöyle:

“18-24 yaş grubunun politika ilgililik puanı 10 üzerinden 2.72; 25-34 yaş grubunun politika ilgililik 10 üzerinden 2.72; 35-44 yaş grubunun politika ilgililik 10 üzerinden 3.93; 45-54 yaş grubunun politika ilgililik puanı 10 üzerinden 4.16; 55+ yaş grubunun politika ilgililik puanı 10 üzerinden 3.45”.

Ülkede ‘işlerin yanlış yönde gittiğini’ düşünenler azaldı

Ekim 2017 anketine katılanların yüzde 72.68’i toplumda işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşünüyor. İşlerin yanlış yönde gittiğine inananların oranında bir önceki ankete kıyasla Ekim 2017 çalışmasında ciddi oranda düşüş yaşandı.

Nisan anketinde bu oran yüzde 80.38, Temmuz anketinde ise yüzde 88.82 idi.

En önemli sorun ekonomi ve Kıbrıs meselesi

Ekim 2017 anketinde de, geçmiş anketlere kıyasla toplumun gördüğü en önemli sorun “ekonomik kriz”.

Son ankette, ülkedeki en önemli sorunun ekonomik durum/kriz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 21.

Toplum için en önemli ikinci sorun ise yüzde 18.8’le “Kıbrıs sorunu”.

Ankete katılanlar için ülkemizdeki diğer en önemli sorunlar şöyle:

“İşsizlik yüzde 11,4; Artan fiyatlar/enflasyon yüzde 8,6; sağlık sistemi yüzde 7,6; suç oranı yüzde 4,8; uyuşturucu-yasal olmayan madde kullanımız yüzde 4,4; eğitim sistemi yüzde 3,2; yeteneksiz/ beceriksiz siyasi liderler yüzde 2,8; yolsuzluk/suçların ceza almaması yüzde 2,6; göç/göçmenler yüzde 1,8; altyapı yüzde 1,8; yüksek yaşam maliyetleri yüzde 1,6; yabancı işçiler yüzde 1,6; emeklilik ve sosyal yardım yüzde 0.6; kamu taşımacılığı yüzde 0,2; sosyal katılımcılık/vatandaş katılımcılığı yüzde 0,4; konut sorunları yüzde 0,6; çevre konuları yüzde 0.8”.

Siyasi partilere ve finansal kurumlara güven azaldı

Ekim anketinde en çok güven duyulan kurumlar “Polis”, “Ombudsman”, “Yargı” ve “Cumhurbaşkanı” oldu.

Bu dönemde Cumhurbaşkanı, yargı, finansal kurumlar, dini kurumlar ve medyanın güven puanlarında düşüşler yaşandı. Ombudsman’ın güven rakamı bir önceki ankete göre hemen hemen aynı kalırken, hükümet, meclis, siyasi partiler, polis ve sendikaların puanında artış oldu.

Bu çalışmada en az güven duyulan kurumlar sıralamasında bazı değişiklikler gözlemlendi. Siyasi partiler, dini kurumlar ve finansal kurumlar sırasıyla en az güven duyulan kurumlar olarak ön plana çıktı.

CMIRS Direktörü Mine Yücel,  “Son dönemde artan dini tartışmalar, FETÖ soruşturması gibi konular sonrasında dini kurumlara güvenin ciddi oranda düşüş göstermiş olması şaşırtıcı değildir. Bunun yanında yine son zamanlarda döviz oranlarındaki ciddi artışların etkisiyle olduğunu düşünebileceğimiz bir sebeple finansal kurumlara olan güven de ciddi şekilde azalmıştır” dedi.

Ekim 2017 anketinde en çok memnun olunan kurumun “polis” olduğuna işaret eden Yücel, ikinci sırayı Ombudsman ve Cumhurbaşkanı’nın paylaştığını belirtti. Yücel, “Yargı”nın bu gez güven sıralamasında dördüncü olduğunu söyledi.

Güven sorunu yaşıyoruz

Ankette, kadınların erkeklere kıyasla güven duygusunun daha az olduğu gerçeği de ortaya çıktı.

Erkeklerin sosyal güvene verdiği puan 10 üzerinden 2,27’yken; kadınlarınki 1,84 puan.

Buna karşılık gençlerin kendilerden daha büyük yaş gruplarına kıyasla daha fazla güven ortaya koyduğu da gözlemlendi. Daha az mutlu olduğu kadar 45-54 yaş grubu ayrıca başkalarına en az güvenen kesim oldu.

Sosyal güven puanlaması şöyle:

“18-24 yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 3; 25-34 yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 3; 35-44 yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 2.31; 45-54 yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 1.53; 55+ yaş grubunun mutluluk puanı 10 üzerinden 1.38”.

Güvenlik için özgürlükten ödün verebiliyoruz

Anket katılımcılarına “Özgürlük mü güven mi? sorusu da yöneltildi.

“0’dan 10’a bir cetvel üzerinde 0 özgürlük, 10 güvenlik olacak şekilde özgürlük tarafına mı, güvenlik tarafına mı daha yakınsınız?” sorusunun puanı 10 üzerinden 5.96 oldu.

Mine Yücel, toplumun güvenlik adına özgürlüğünden az da olsa ödün vermeye daha yatkın olduğunu belirtti.

Buna karşılık, kadınların güvenlik için özgürlüklerinden ödün vermeye erkeklere kıyasla daha fazla meyilli olduklarını kaydeden Yücel, oranın genç ve daha yaşlı kesimler arasında ise oldukça belirgin hale geldiğini belirtti.

Yücel, 34 yaşa kadar olan kesim için öncelik özgürlükken, daha ilerleyen yaşlarda önceliğin güvenlik haline geldiğini söyledi.

Yurt dışında ülkemize gelene güven yok

Ankete katılanların yurt dışından ülkemize gelenlere de güven duymadığı belirlendi.

10 üzerinden 4.19 puan alan bu soru, genel olarak toplumun yurt dışından gelenlere karşı güvensiz olduğunu ortaya koydu.

Kadınların (10 üzerinden 4.06), erkeklere (10 üzerinden 4.33) karşı yabancılara daha az güven duyduğu belirlendi.

35 yaşına kadar yaş arttıkça güven de artarken, 44 yaşından sonra ise yaş arttıkça güven oranları azaldı.

Yaşa göre, yurt dışından gelenlere duyulan güven puanı şöyle:

“18-24 yaş grubunun yurt dışından gelenlere duyulan güven puanı 10 üzerinden 4.40; 25-34 yaş grubunun yurt dışından gelenlere duyulan güven 10 üzerinden 4.40; 35-44 yaş grubunun yurt dışından gelenlere duyulan güven 10 üzerinden 4.63; 45-54 yaş grubunun yurt dışından gelenlere duyulan güven puanı 10 üzerinden 4.03; 55+ yaş grubunun yurt dışından gelenlere duyulan güven puanı 10 üzerinden 3.38”.

Toplumun karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar

Sorunlar  %

Ekonomik Durum/ kriz  21,0

Kıbrıs sorunu  18,8

İşsizlik  11,4

Artan fiyatlar/enflasyon  8,6

Sağlık sistemi  7,6

Suç oranı  4,8

Uyuşturucu-yasal olmayan madde kullanımı  4,4

Eğitim sistemi  3,2

Yeteneksiz/ beceriksiz siyasi liderler  2,8

Yolsuzluk/suçların ceza almaması  2,6

Göç/göçmenler  1,8

Altyapı  1,8

Yüksek yasam maliyetleri  1,6

Yabancı isçiler  1,6

Emeklilik ve sosyal yardım  0,6

Kamu taşımacılığı  0,2

Sosyal katılımcılık/vatandaş katılımcılığı  0,4

Konut sorunları  0,6

Çevre konuları  0,8

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2017, 08:24
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104