Yüzde 30 zam

banner37

Bakanlar Kurulu ‘pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarını çok yüksek oranda artırdı… Ekonomik olarak alım gücü düşen vatandaşların, devlete bu paraları nasıl ödeyeceği ise tartışma konusu

Yüzde 30 zam

Ergül ERNUR

‘Pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına her yıl yapılan zam, bu kez okkalı geldi…

Bakanlar Kurulu, devlete ödenen birçok harç miktarını artırdı. Zamlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bugüne kadar yüzde 8 ile yüzde 15 arasında değişen zam miktarları, bu kez yüzde 30’a kadar yükseldi. Zam oranının bu kadar yüksek olmasının nedeninin rakamlara hayat pahalılığının da yansıtılmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Döviz krizi nedeniyle ekonomik dar boğaza giren, ardı ardına gelen zamlarla beli bir o kadar daha bükülen vatandaşların, borcunu, çocuğunun okul harcını ödeyemez; mutfağına yeterli gıda alamazken devlete ödenmesi gereken bu harçları nasıl vereceği ise tartışma konusu.

Bakanlar Kurulu, gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 31 değişiklik tüzüğü ve emirnameyi onaylayarak, 27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı.

31 yasa altında düzenlenen tüzükler şöyle:

“Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi; Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik)

Emirnamesi; Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü; Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü; Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; Cezaevi (Değişiklik) Tüzüğü; İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü; Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü; Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Oteller (Değişiklik) Tüzüğü; Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü; Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü; Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü; Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal İlaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal Ürünler (İhraç) (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü; Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü; Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile İlgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Tüzüğü; Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü; Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü; Yurttaşlık Tüzüğü; Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Tüzüğü; Tarım Dairesi, İthalat İhracat Denetimleri, Ön İzin ve Bitki Pasaportu Verilmesi, Bitki Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi, Kayıt İşlemleri ve Bitki Sağlığı Denetimleri karşılığında alınacak ücretler ve harçlar (değişiklik) Tüzüğü; 2019 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü”.

Bitki sağlığı denetimi ve taşınmaz mal vergisi için harç

Bakanlar Kurulu, ‘pul ve harçlar’ listesine bu yıl iki tüzük daha ekledi.

Bunlardan biri “Tarım Dairesi, İthalat İhracat Denetimleri, Ön İzin ve Bitki Pasaportu Verilmesi, Bitki Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi, Kayıt İşlemleri ve Bitki Sağlığı Denetimleri karşılığında alınacak ücretler ve harçlar (değişiklik) Tüzüğü” olurken diğeri de “2019 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü” oldu.

Bitki Sağlığı Yasası altında hazırlanan tüzükte, bitki sağlığı denetimleri, tarımsal karantina ve mücadele hizmetleri ücret ve harçlarının birim fiyat listesi verildi.

Tüzükte ayrıca ürün gruplarına göre kontrol ücretleri (her bir sevkiyat için) de yer alıyor.

Ateşli silah ruhsatları

Bakanlar Kurulu, “Ateşli Silahlar Yasası” adı altında “Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü”nü hazırladı.

Bu tüzük kapsamında, toplu tabanca veya tabanca tasarruf ruhsatlarına, ateşli silah ve ek ateşli silah ruhsatlarına, kayıt belgesi, suret harçlarına ortalama yüzde 30 zam uyguladı.

27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, “Bakanlar Kurulu tarafından kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen, tasarruf ruhsatı” için 2018’de 740 TL olan rakam zamla 960 TL’ye çıktı.

“Ateşli Silah ve Ek Ateşli Silah Ruhsatları” maddesinin a bendinde yer alan ateşli silah ruhsatı için de 2018’de ödenen rakam 279 TL iken, yeni yılda 360 TL’ye yükseltildi. A bendinde saptanan harcı ödemiş bir ateşli silah ruhsatı sahibi, tasarrufundaki, denetimindeki veya muhafazasındaki her ek ateşli silahlı ruhsatı için 2018’de 276 TL öderken, bu rakam 2019’da 360 TL oldu.

Her kayıt belgesi için verilen 188 TL, 2019’da 244 TL’ye; Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilmiş bir kayıt belgesinin veya tasarruf belgesinin kaza yoluyla tahrip olduğuna, bozulduğuna, kaybolduğuna ilişkin geçerli bir gerekçe olması halinde 2018’de 37.50 TL ödenen harç miktarı, 48.50 TL’ye yükseltildi.

Avukat harçları

Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü’nde de harçlar yükseltildi.

Hukuk meclisinden avukat olarak kaydolunmak hakkına sahip olduğunu gösteren bir şahadetname almış olanlar, yüzde 29 zamla 119 TL ücret ödemek suretiyle başmukayit tarafından avukatlar siciline kaydedilir.

Karar, 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlükte olacak.

Konsolosluk Harçlar Tüzüğü adı altında

Bakanlar Kurulu, “Dışişleri Dairesi, Kuruluş Görev ve çalışma Esasları Yasası” adı altında yer alan “Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilen ve esas tüzük olarak anılan “2013, Konsolosluk Harçlar Tüzüğü”nde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda, “Dışişleri Hizmeti Harçları Listesi”nde yer alan “Gemicilik, denizcilik ve bunlara müteallik Hususlar”ın yer aldığı birinci kısımdaki harçlar artırıldı.

Ayrıca ikinci kısımda yer alan “Noterlik ve Benzeri Meseleler (Gemicilikle İlgili Olmayan) Harçlarda da artış yapıldı.

“Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası” adı altındaki, “Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseldi.

Araç ruhsatlarına da zam

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi Tüzüğü”ne bağlı olarak ruhsat harçları da yüzde 28.5 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Buna göre, “Motorlu Araç Ruhsat Harçları”nda yer alan özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile dış ticaret (düzenleme ve denetim) Yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil);

Benzinle çalışanlar bir yıllık ücret:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2018’de her bir kg için 0.28 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 0.36 oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2018’de her bir kg için 0.49 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 0.63 oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2018’de her bir kg için 1.18 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 1.53 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2018’de her bir kg için 1.65 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 2.15 TL oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2018’de her bir kg için 0.46 TL ödenirken, 2019’da 0.60 TL oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2018’de her bir kg için 0.70 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 0.90 TL oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2018’de her bir kg için 1.18 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 1.53 TL oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2018’de her bir kg için 1.65 TL ödenirken, 2019’da bu rakam 2.15 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 2018’de 1.113 TL öderken, 2019’da 1.447 TL ödeyecek.

Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 2018’de 1.487 TL öderken, 2019’da 1.933 TL ödeyecek...”

Sürüş ehliyetleri harcı yükseldi

Sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar da tüzük kapsamında yüzde 30 dolaylarında artırıldı.

Buna göre;

Öğrenci ehliyeti sınavı için 2018’de ödenen 270 TL, yeni yılda 350 TL’ye; öğrenci ehliyeti için ödenen 269.90 TL, 2019’da 349.90 TL’ye; motorlu araç sürüş sınavı için 2018’de ödenen 375 TL, 2019’da 485 TL’ye; motorlu araç sürüş ehliyetleri için iki yıllık 269.80 TL’den 349.80 TL’ye; üç yıllık 364.70 TL’den 469.70 TL’ye; beş yıllık 489.50 TL’den 719.50 TL’ye; on yıllık 919 TL’den 1.194 TL’ye; yaş nedeniyle tahditli olarak verilen (bir yıllık) 184.90 TL’den 239.90 TL’ye yükseltildi.

Geçici sürüş ehliyeti 269.90 TL’den 349.90 TL’ye; uluslararası sürüş ehliyeti 565 TL’den 735 TL’ye; kaybolan bozulan yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 135 TL’den 175 TL’ye çıktı.

Ayrıca ilgili madde altında, motorlu araç satıcı ruhsatları, yeni olmayan motorlu araç satış ruhsatı, muayene belgesi, yurt dışına çıkışta ödenecek harçlar da artırıldı.

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü”ndeki harçlar değişti.

“Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçlar Tüzüğü”nde değişiklik yapıldı.

Otellerin ödeyeceği harçlar

Oteller (Değişiklik) Tüzüğü’ndeki harçlar da artırıldı.

Otel çalıştırma veya yönetme ruhsatnamesi için ödenecek harçlar 5 yıldızlı oteller için 725 TL; 4 yıldızlı oteller için 585 TL; 3 yıldızlı oteller için 445 TL; 2 yıldızlı oteller için 288 TL; 1 yıldızlı oteller için 195 TL; Birinci sınıf tatil köy için 725 TL; ikinci sınıf tatil köy için 585 TL; Apart oteller için 195 TL; Butik oteller için 445 TL; turistik bangolovlar için 195 TL; yöresel evler için 195 TL; turistik pansiyonlar için 195 TL; Kampingler için 195 TL; özel belgeli oteller için 445 TL; turistik konut ve villalar için 195 TL; turistik kompleksler için 725 TL ve otel ruhsatnamesi belgesi sureti için 62 TL verilecek.

Sınıflandırma belgesi için ödenecek harçlar da değişti.

Pasaport harçları

Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’ndeki değişiklik şöyle:

“Beş yıl süreli pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 309 TL’den 400 TL’ye; iki yıl süreli diplomatik pasaport 226 TL’den 295 TL’ye; bir yıl süreli diplomatik pasaport 149 TL’den 190 TL’ye; beş yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 621 TL’den 805 TL’ye; iki yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 454 TL’den 590 TL’ye; bir yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 303 TL’den 390 TL’ye; seyahat belgesi 34.50 TL’den 45 TL’ye yükseldi.

Yabancıların çalışma izinleri

“Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” adı altındaki “ Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseltildi.

Buna göre, süreli çalışma izinleri “6 ayı geçmeyen” 2018’de 195 TL öderken, 2019’da 253 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2018’de 422 TL öderken, 2019’da 548 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2018’de 844 TL öderken, 2019’da 1.097 TL; iş yapma izinlerinde 2018’de 899 TL ödenirken, 2019’da 1.168 TL;

Öğrenci çalışma izinlerinde: “6 ayı geçmeyen” 2018’de 117 TL öderken, 2019’da 152 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2018’de 234 TL öderken, 2019’da 304 TL;

İş Kurma izinleri: “6 ayı geçmeyen” 2018’de 1.176 TL öderken, 2019’da 1.528 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2018’de 2.324 TL öderken, 2019’da 3.020 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2018’de 4.632 TL öderken, 2019’da 6.020 TL;

Türkiye Cumhuriyeti ve III. Devlet kamu kuruluşlarından geçici görevle KKTC’deki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlileri 2018’de 128 TL öderken, 2019’da 166 TL ödeyecek”.

Yurttaşlık, pasaport ve vizeler

Üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara da yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Buna göre, “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 780 TL’den, 1.014 TL’ye; KKTC ikamet harcı 580 TL’den 754 TL’ye yükseltildi.

Pasaport için (beş yıllık normal cilt), teslim harcı, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesi (Lasse-Passe) için “pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’nde öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır” deniliyor.

“Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica veyahut tavsiyede bulunmak”ın harcı 130 TL’ye çıktı.

“İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 130 TL’ye yükseldi.

“Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi” 195 TL’den 253 TL’ye; “pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme” 195 TL’den 253 TL’ye yükseldi.

Evlenmeler, doğumlar, ölümler…

“Evlenmeler, Doğumlar ve Ölümler” konusuna artırılan harçlar şöyle:

“Evlenmek için yapılan müracaat” 295 TL’den 383 TL’ye; “Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü” 295 TL’den 383 TL’ye; “KKTC Evlendirme kanunu tahtında tesit edilen evlenmeyi resmen icra veya evlenmede hazır bulunarak, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme” 495 TL’den 643 TL’ye; “yemin ettirme ücretine ilaveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösterir bir vesikanın verilmesi için” 130 TL; “hazır bulunma ücretine ilaveten mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı” 295 TL’den 383 TL’ye; “doğum veya ölüm kaydı” 130 TL oldu.

“Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kayıt için araştırma yapma” ile “Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kaydın tasdik edilmiş bir suretinin verilmesi” 130 TL.

Kimlik kartları

“Vasiyetnameler ve Terekelerde” ödenen harçlara da zam yapan Bakanlar Kurulu, “Kimlik Kartları” ile ilgili ödenen harçları da belli oranlarda yükseltti.

Buna göre;

“‘Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı alanlar’ 130 TL ödeyecek.

Yasanın öngördüğü süre içinde kimlik kartı çıkartmadığı halde hakkında kavuşturma yapılması Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nce gereksinme duyulmayanlarda 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerde 130 TL; 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden 130 TL alınacak. İlgili bölümün, 66, 67, 68, 69 ve 70 maddelerindeki ilgili harçlar da var.

Evlenmeyle ilgili harçlar

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi kapsamında alınan harçlar şöyle:

“Evlenme ücretlerinde, evlendirmenin evlendirme memurluğunda yapılması halinde 2018’de 310 TL olan harç, 2019’da 400 TL’ye; evlendirmenin evlendirme memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde 2018’de ödenen 628 TL, 2019’da 816 TL’ye; evlenme ihbarının tasdiki 32 TL’den 41 TL’ye; itiraz ihbarı verilmesi 30 TL’den 39 TL’ye; ihbarın taliki amacıyla bir şahadetname verilmesi 32 TL’den 41 TL’ye; evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 32 TL’den 41 TL’ye; evlenmenin sicile kaydı ücreti (sicile yapıştırılacaktır) 123 TL’den 160 TL’ye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2018, 11:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER