banner6

Zamlar dudak uçuklattı

banner37

Bakanlar Kurulu ‘pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına değişik oranlarda zam yaptı… Doğum/ölüm kaydına ve ilk kez kimlik kartı alınırken ödenen harca yapılan zam dudak uçuklattı

Zamlar dudak uçuklattı
banner8

Ergül ERNUR

Bakanlar Kurulu ‘pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına bu yıl değişik oranlarda zam yaptı. Zam uygulamaları 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

‘Geleneksel zam’ olarak tabir ettiğimiz uygulamada, bu yıl bir ilk yaşandı.

İlk kez yüzde 900’e varan zam oranı dudak uçuklattı.

Bakanlar Kurulu, doğum/ölüm kaydına yüzde 900 zam yaparak geçen yıl 10 TL ödenen evraka bu yıl 100 TL istiyor. Aynı şekilde ilk kez kimlik kartı alınırken ödenen harca yüzde 370 oranında zam uygulandı rakam 21.25 TL’den 100 TL’ye çıktı.

29 yasa altında düzenlenen tüzüklerde değişiklik yaparak harç miktarlarını artıran Bakanlar Kurulu, aldıkları zam kararlarını 11 Ocak 2017 sayılı Resmi Gazete’de yayınladı.

Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meselelerdeki harçlar, evlenmeler, doğumlar ve ölümlerde ödenen harçlar, vasiyetnameler ve terekelerde ödenen harçlar, motorlu araçlar kayıt ve ruhsat harçları ile sürüş ehliyetleri için ödenen harçlar, kamu görevlileri sınav harçları, avukat harçları, yabancıların çalışma izinlerinde ödenen harçlara zam yapıldı.

Zam yağmuru

Bakanlar Kurulu, “Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler Yasası” kapsamındaki “Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler Emirnamesi”nde artırılan harçları yayınlandı.

“Alkollü İçkiler Satış Yasası” kapsamındaki “Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri Tüzüğü”ndeki harçlar yükseltildi.

“Avukatlar Yasası” adı altındaki “Avukat Harçları Tüzüğü”nde yeni düzenleme yapan Bakanlar Kurulu, “Avukat Olarak Kaydolma Şahadetnamesi Harcını” artırdı.

“Cezaevi Disiplin Yasası” adı altındaki “Cezaevleri Tüzüğü”ndeki bazı masraf miktarları yükseltildi.

“Kamu Görevlileri Yasası” adı altında “Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü” hazırlayan Bakanlar Kurulu, buradaki sınav harçlarını da yükseltti.

29 yasa altında düzenlenen tüzükler şöyle:

“Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi; Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi; Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü; Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü; Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; Cezaevleri (Değişiklik) Tüzüğü; İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü; Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü; Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Oteller (Değişiklik) Tüzüğü; Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü; Radyo ve Televizyon Ruhsat Harçları Tüzüğü; Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü; Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü; Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal İlaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal Ürünler (İhraç) (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü; Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü; Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile İlgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Tüzüğü; Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü; Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü; Yurttaşlık Tüzüğü”.

Ateşli silah ruhsatlarına yaklaşık yüzde 8’ varan zam

Bakanlar Kurulu, “Ateşli Silahlar Yasası” adı altında “Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü”nü hazırladı.

Bu tüzük kapsamında, toplu tabanca veya tabanca tasarruf ruhsatlarına, ateşli silah ve ek ateşli silah ruhsatlarına, kayıt belgesi, suret harçlarına ortalama yüzde 7 ile 7.9 arasında zam uyguladı.

11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar, 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli oldu.

Buna göre, “Bakanlar Kurulu tarafından kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen, tasarruf ruhsatı” için 2016 yılında 607 TL ödenirken, 1 Ocak 2017’den itibaren 655 TL ödenecek.

“Ateşli Silah ve Ek Ateşli Silah Ruhsatları” maddesinin a bendinde yer alan ateşli silah ruhsatı için de 2016’da ödenen rakam 229 TL iken, yeni yılda 247 TL’ye yükseltildi. A bendinde saptanan harcı ödemiş bir ateşli silah ruhsatı sahibi, tasarrufundaki, denetimindeki veya muhafazasındaki her ek ateşli silahlı ruhsatı için 2016’da 229 TL öderken, bu rakam 2017’de 247 TL oldu.

Her kayıt belgesi için verilen 154 TL, 2017’de 166 TL’ye; Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilmiş bir kayıt belgesinin veya tasarruf belgesinin kaza yoluyla tahrip olduğuna, bozulduğuna, kaybolduğuna ilişkin geçerli bir gerekçe olması halinde 2016’da 30.75 TL ödenen harç miktarı, 33.25 TL’ye yükseltildi.

Avukat harçları

Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü’nde de harçlar yükseltildi.

Hukuk meclisinden avukat olarak kaydolunmak hakkına sahip olduğunu gösteren bir şahadetname almış olanlar, 81.50 TL bir ücret ödemek suretiyle başmukayit tarafından avukatlar siciline kaydedilir.

Konsolosluk Harçlar Tüzüğü adı altında

Bakanlar Kurulu, “Dışişleri Dairesi, Kuruluş Görev ve çalışma Esasları Yasası” adı altında yer alan “Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilen ve esas tüzük olarak anılan “2013, Konsolosluk Harçlar Tüzüğü”nde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda, “Dışişleri Hizmeti Harçları Listesi”nde yer alan “Gemicilik, denizcilik ve bunlara müteallik Hususlar”ın yer aldığı birinci kısımdaki harçlar artırıldı.

banner134

Ayrıca ikinci kısımda yer alan “Noterlik ve Benzeri Meseleler (Gemicilikle İlgili Olmayan) Harçlar”da da artış yapıldı.

Yurttaşlık, pasaport ve vizeler

Üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara da yüzde 7.9 oranında zam yapıldı.

Buna göre, “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 639 TL’den, 690 TL’ye; KKTC ikamet harcı 447 TL’den 515 TL’ye yükseltildi.

Pasaport için (beş yıllık normal cilt), teslim harcı, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesi (Lasse-Passe) için “pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’nde öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır” deniliyor.

“Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica veyahut tavsiyede bulunmak”ın harcı 82 TL’den 100 TL’ye yükseltildi.

“İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 82 TL’den 100 TL’ye çıktı.

Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi” 159.75 TL’den 172 TL’ye; “pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme” 159.75 TL’den 172 TL’ye yükseldi.

Evlenmeler, doğumlar, ölümler…

“Evlenmeler, Doğumlar ve Ölümler” konusuna artırılan harçlar şöyle:

“Evlenmek için yapılan müracaat” 242 TL’den 261 TL’ye; “Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü” 242 TL’den 261 TL’ye; “KKTC Evlendirme kanunu tahtında tesit edilen evlenmeyi resmen icra veya evlenmede hazır bulunarak, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme” 406 TL’den 438 TL’ye; “yemin ettirme ücretine ilaveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösterir bir vesikanın verilmesi için” 82 TL’den 100 TL’ye; “hazır bulunma ücretine ilaveten mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı” 242 TL’den 261 TL’ye; “doğum veya ölüm kaydı” 10 TL’den 100 TL’ye çıktı.

“Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kayıt için araştırma yapma” ile “Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kaydın tasdik edilmiş bir suretinin verilmesi” 82 TL’den 100 TL’ye yükseldi.

Kimlik kartları

“Vasiyetnameler ve Terekelerde” ödenen harçlara da zam yapan Bakanlar Kurulu, “Kimlik Kartları” ile ilgili ödenen harçları da belli oranlarda yükseltti.

Buna göre;

“‘Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı alanlar’ 21.25 TL yerine 100 TL ödeyecek.

Yasanın öngördüğü süre içinde kimlik kartı çıkartmadığı halde hakkında kavuşturma yapılması Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nce gereksinme duyulmayanlarda 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerden 73.50 TL yerine 100 TL; 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden 98 TL yerine 100 TL alınacak. İlgili bölümün, 66, 67, 68, 69 ve 70 maddelerindeki ilgili harçlar da artırıldı.

“Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası” adı altındaki, “Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseldi.

Araç ruhsatlarına da zam

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi Tüzüğü”ne bağlı olarak ruhsat harçları artırıldı.

Buna göre, “Motorlu Araç Ruhsat Harçları”nda yer alan özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile dış ticaret (düzenleme ve denetim) yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil)

Benzinle çalışanlar bir yıllık ücret:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2016’da her bir kg için 0.23 TL ödenirken, 2017’de bu rakam 0.25 oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2016’da her bir kg için 0.40 TL ödenirken, 2017’de bu rakam 0.43 oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2016’da her bir kg için 0.98 TL ödenirken, 2017’de bu rakam 1.05 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2016’da her bir kg için 1.37 TL ödenirken, 2017’de bu rakam 1.47 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2016’da her bir kg için 0.38 TL ödenirken, 2017’de 0.41 TL oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2016’da her bir kg için 0.58 TL ödenirken, 2017’de bu rakam 0.62 TL oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2016’da her bir kg için 0.98 TL ödenirken, 2017’de bu rakam 1.05 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2016’da her bir kg için 1.37 TL ödenirken, 2017’de bu rakam 1.47 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 2016’da 912.50 TL öderken, 2017’de 985 TL ödeyecek.

Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 2016’da 1.218 TL öderken, 2017’de 1.316 TL ödeyecek...”

Sürüş ehliyetleri harcı yükseldi

Sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar da tüzük kapsamında artırıldı.

Buna göre;

Öğrenci ehliyeti sınavı için 2016’da ödenen 223.50 TL, yeni yılda 240 TL’ye; öğrenci ehliyeti için ödenen 223.40 TL, 2017’de 239.90 TL’ye; motorlu araç sürüş sınavı için 2016’da ödenen 305.50 TL, 2017’de 330 TL’ye; motorlu araç sürüş ehliyetleri için iki yıllık 223.30 TL’den 239.80 TL’ye; üç yıllık 302.70 TL’den 324.70 TL’ye; beş yıllık 457 TL’den 489.50 TL’ye; on yıllık 754 TL’den 814 TL’ye; yaş nedeniyle tahditli olarak verilen (bir yıllık) 153.90 TL’den 164.90 TL’ye yükseltildi.

Geçici sürüş ehliyeti 223.40 TL’den 239.90 TL’ye; uluslararası sürüş ehliyeti 460 TL’den 500 TL’ye; kaybolan bozulan yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 113 TL’den 120 TL’ye çıktı.

Ayrıca ilgili madde altında, motorlu araç satıcı ruhsatları, yeni olmayan motorlu araç satış ruhsatı, muayene belgesi, yurtdışına çıkışta ödenecek harçlar da artırıldı.

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü”ndeki harçlar değişti.

“Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçlar Tüzüğü”nde değişiklik yapıldı.

Otellerin ödeyeceği harçlar

Oteller (Değişiklik) Tüzüğü’ndeki harçlar da artırıldı.

Otel çalıştırma veya yönetme ruhsatnamesi için ödenecek harçlar 5 yıldızlı oteller için 495 TL; 4 yıldızlı oteller için 396 TL; 3 yıldızlı oteller için 303 TL; 2 yıldızlı oteller için 196 TL; 1 yıldızlı oteller için 132 TL; Birinci sınıf tatil köy için 495 TL; ikinci sınıf tatil köy için 396 TL; Apart oteller için 132 TL; Butik oteller için 303 TL; turistik bangolovlar için 132 TL; yöresel evler için 132 TL; turistik pansiyonlar için 132 TL; Kampingler için 132 TL; özel belgeli oteller için 303 TL; turistik konut ve villalar için 132 TL; turistik kompleksler için 495 TL ve otel ruhsatnamesi belgesi sureti için 42.50 TL verilecek.

Sınıflandırma belgesi için ödenecek harçlar da değişti.

Yabancıların çalışma izinleri

“Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” adı altındaki “ Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseltildi.

Buna göre, süreli çalışma izinleri “6 ayı geçmeyen” 2016’da 160 TL öderken, 2017’de 172.50 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2016’da 346 TL öderken, 2017’de 373.50 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2016’da 692 TL öderken, 2017’de 747 TL; iş yapma izinlerde 2016’da 737 TL ödenirken, 2017’de 796 TL;

Öğrenci çalışma izinlerinde: “6 ayı geçmeyen” 2016’da 96 TL öderken, 2017’de 103.50 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2016’da 192 TL öderken, 2017’de 207 TL;

İş Kurma izinleri: “6 ayı geçmeyen” 2016’da 964 TL öderken, 2017’de 1.041 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2016’da 1.905 TL öderken, 2017’de 2.057 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2016’da 3.796 TL öderken, 2017’de 4.099 TL;

Türkiye Cumhuriyeti ve III. Devlet kamu kuruluşlarından geçici görevle KKTC’deki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlileri 2016’da 105 TL öderken, 2017’de 113.50 TL ödeyecek”.

Evlenmeyle ilgili harçlar

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi kapsamında alınan harçlar şöyle:

“Evlenme ücretlerinde, evlendirmenin evlendirme memurluğunda yapılması halinde 2016’da 254 TL olan harç, 2017’de 274 TL’ye; evlendirmenin evlendirme memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde 2016’da ödenen 515 TL, 2017’de 556 TL’ye; evlenme ihbarının tasdiki 26 TL’den 28 TL’ye; itiraz ihbarı verilmesi 26.50 TL; ihbarın taliki amacıyla bir şahadetname verilmesi 26 TL’den 28 TL’ye; evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 26 TL’den 28 TL’ye; evlenmenin sicile kaydı ücreti (sicile yapıştırılacaktır) 101 TL’den 109 TL’ye yükseldi.

Pasaport harçları

Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’ndeki değişiklik şöyle:

“Beş yıl süreli pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 254 TL’den 274 TL’ye; iki yıl süreli diplomatik pasaport 186 TL’den 200 TL’ye; bir yıl süreli diplomatik pasaport 122.50 TL’den 132 TL’ye; beş yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport  (diplomatik pasaportlar dahil) 510 TL’den 550 TL’ye; iki yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 373 TL’den 402 TL’ye; bir yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 249 TL’den 268 TL’ye; seyahat belgesi 30.25 TL’den 30.50 TL’ye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2017, 10:10
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104