Ekonomideki beklenti endeksleri ve istatistiklere göre planlar yaparak yaşıyoruz

Şükrü UMARBEYLİ

   Ekonominin beklenti ve tahmin ölçümlerinde dünyada yapılan birçok çalışma vardır ama ben sizlere en önemlileri olmazsa olmazları olan Tüketici Güven Endeksi ve PMI Endekslerini anlatacağım.
   Bu ekonomik veriler ve yapılan endeksler bizim için neden önemlidir?
   Aslında hepimiz, geleceğimiz için plân yapmaktayız. Bundan dolayı, iş adamları, kamu ve özel kesim yöneticileri, bankalar, yeni işyeri açacak olan kişiler bunun yanında yurtdışından gelecek yatırımcılar için de istatistiğe ihtiyaç vardır. Kısacası hepimize bu bilgiler önümüzü görmemiz ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin hangi yöne doğru gittiği hakkında fikir vermesinden dolayı lazımdır.Gelecekteki bazı şeyleri anlayabilmek için geçmişte ne olduğunu bilmek gerekir. Geçmişle ilgili ön bilgileri ve istatistik yöntemlerini kullanarak gelecek hakkında tahminler yaparak geleceğe daha güvenli bir şekilde yatırım yaparak planlamalar yapabiliriz.
   Bu endeksler ile ülkelerin GSYH’sı kişisel harcamaları, yapılacak yatırımlar, devlet tarafından yapılan harcamalar ve ticarette yapılan ithalat ve ihracatlar ile dış ticaret dengesine bağlı olarak ekonomik büyüme oranlarının tahmini de ortaya çıkmaktadır.

Tüketici Güven Endeksi Nedir?
    Tüketici güven endeksi tüm ülkelerde yapılan ekonomik gelişmeleri izlemek ve ekonomik büyümeyi izlemek için en önemli göstergedir. Her ay düzenli olarak hesaplanmaktadır. Bu endeks yaş ve cinsiyete göre belirli ağırlıklar ile Avrupa Birliği’nin belirlediği kriterlere göre hesaplanmaktadır. 
   Bağımsız istatistik kurumları tarafından hazırlanan anket siyasi ve ekonomik gelişmeler, finansal piyasalar, kişisel mali durum, genel ekonomi, harcama ve tasarruf eğilimleri üzerinden ölçülmektedir. Çıkan sonuçlara göre ülke ekonomisinin gidişatının olumlu olup olmadığına bağlı olarak ekonomik büyüme yada ekonomik küçülme beklentilerini ortaya çıkarmaktadır.

PMI Endeksi Nedir?
   PMI Endeksi, şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma eğilimlerini inceleyen bir göstergedir. (Yeni Siparişler, Üretim, İstihdam, Tedarikçilerin Teslim Süresi, Girdi Stoku). Bu gösterge genel olarak büyüme öngörülerini açıklamaya yönelik anket niteliği taşımaktadır. 
   Yapılan anketlerle şirketlerin satın alma müdürlerinin, aylık periyotlarla mal ve hizmet talepleri konusunda nasıl pozisyon alacakları konusunda sorularla aylık ekonomik eğilim göstergelerini belirleyen PMI endeksi başta merkez bankası, yatırımcılar ve finansal piyasaları yakından ilgilendirmektedir.
“Yapılan endeksler ve istatistikler ekonomiye ışık tutmaktadır…!”
   Ekonomideki kaynaklar, fiyatlar, iş gücü, yaşam standardı, iş hacmi ve üretim miktarlarının ölçülmesinde, fiyat değişiklikleri, reklam, hükümetlerin aldıkları kararlar gibi faktörlere bağlı olarak üretim ve tüketim davranışlarının analiz edilmesi sonuçlarında iç taleplerde ve ekonomik büyümeye ilişkin önemli gösterge olan bu endekslere bağlı olarak eğer ekonomik büyüme beklentisi zayıflarsa bu tüketicilerin harcama eğilimlerinde yavaşlama olacağı beklentisini ortaya çıkarmaktadır. 
   Bu durumda para politikası tüketici harcamalarını artırmak için devreye girmektedir. Bu durumun tersinde ise ekonomik büyüme beklentisi içerisinde olunduğunda ise tasarruf politikaları devreye alınmaktadır. Tüm bu endeksler ile bu çalışmaların yapılması büyük yol göstermektedir ve ekonomiye şekil vermektedir.
   Ülkemizde de yapılacak olan bu tarz endeksler, istatistikler ve daha tüm sektörleri kapsayan birçok analizler ile ekonomimizin nereye gittiği, nelere ihtiyaç olup olmadığı, beklentilerin neler olduğu, yurt içinde ve yurtdışında yapılacak olan ya da yapılmak istenen yatırımlar için de ışık tutması ve örnek olması açısından mutlaka istatistik ve analizlere ihtiyaçlar duyulmaktadır. Tüm bu analizler ve yapılan endeks çalışmaları ülkemiz için büyük kalkınmalar, katma değer ve ekonomik yararlar sağlayacaktır.
 

YORUM EKLE