Endüstrileşmede gıdanın önemi

İnsan hayatının en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacının meydana getirdiği talep nedeniyle gıda sektörü, üretim alanında çok geniş bir yelpazede etkinlik göstermektedir. Gıdanın, üretim sektöründeki oranı ister tarihe ister günümüze bakılsın her zaman için önemli bir paya sahiptir. Artık modern gıda üretimi sofistike teknolojilerle tasarlanmakta ve bu tasarımlarda teknolojinin birçok alanı yer almaktadır. Tarım önceleri ortak bir meslek olup milyonlarca insanın gıda üretiminde yer almasını sağlamaktaydı ama günümüzde makineleşme ve sanayileşmenin etkisiyle gıda üretiminde tarım da dolaylı yoldan da olsa makineler aracılığıyla gerçekleştirilmekte. Nüfus ve hayat standartları arttıkça, her konuda, özellikle temel ihtiyaçlar olan gıda ve tekstil gibi alanlarda da endüstrileşme artmaktadır. Artan bu endüstrileşme ise gıda sanayinde işlenmiş gıdaların üretimini ve tüketimini günlük hayatın bir parçası haline getirmiştir. Günümüzde hemen her toplumda, insanların büyük bir yüzdesi endüstriyel gıdaları sürekli olarak tüketmektedir. Günümüzde endüstrileşme ekonomik, teknolojik ve sosyal yönden ülkelere ve toplumlara pek çok avantaj sağlarken pek çok dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Öncelikle verimli tarım alanlarımız, fabrika binaları ve ilgili tesisleri, plansız şehirleşme ve yol yapımları gibi oluşumlar nedeni ile hızla kaybedilmektedir. Sonuçta verimli tarım alanlarımızı hızla kaybetmekteyiz. Bu oluşumlar ile birlikte çevre kirliliğinden gelen gıda ve su kontaminantları; polihidroksihidrokarbonlar (PAHlar), kimyasal atıklar, ağır metaller, gibi gıda güvenliğini tehdit etmekte ve kanser, astım, alerjiler, kalp damar hastalıkları, gıda enfeksiyonları ve toksikasyonlarına sebep olmaktadır. Endüstrileşme ile birlikte tarım üretimlerinin nicelikleri ve özellikleri ve kalite değerlerinde pek çok değişmeler ve etkiler meydana gelmiştir. Endüstrileşme ile birlikte genel yaşam döngüsü ve yaşayış içinde insanlık pek çok teknolojik ürüne ve yaşam standardına sahip olurken, doğal yaşam ve çevre beslenme ve sağlık adına pek çok olguyu da varsayılan hatta planlanan değerlere ve hedeflere göre hızla kaybetmektedir. Tarım alanları plansız şehirleşme ve yapılaşma, endüstrileşme ile heba edilmemeli, korunmalıdır. Bu durum gıda güvenliği çevre ve sağlık etkileşimleri içerisinde değerlendirilmesi gereken önemli bir olgudur. Sağlıklı gıda üretimleri ve gıda güvenliği çevre kirliliği ve endüstrileşme ile doğrudan ilgilidir. En önemli unsur sürdürebilir kalkınmayla birlikte çevrenin korunması ve geliştirilmesidir.

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104