“Fahriye Abla” şairinin tiyatro oyunları: Can Şen, “Ahmet Muhip Dıranas Tiyatrosu”

Şiir severlerin “Fahriye Abla” şiiriyle andığı Ahmet Muhip Dıranas, saf, estetik ve kalıcı şiir yolunda emek harcamış bir şairdir. İnsan sevgisi ve trajedisi onun eserlerinin temelini oluşturur. Lise yıllarında ünlü şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi olan Ahmet Muhip Dıranas onun gibi edebi ve kaliteli sanat eseri yaratma peşinde koşmuştur. Dergilerdeki şiirlerini 1974’te “Şiirler” adlı yapıtta toplayan şairin en büyük hizmetlerinden biri de Tevfik Fikret’in “Rübab-ı Şikeste” adlı şiir kitabını “Kırık Saz” adıyla günümüz Türkçesine uyarlayarak okuyucuyla buluşturmasıdır.
Ahmet Muhip Dıranas aynı zamanda iyi bir tiyatro yazarıdır. Genelde şairlik yönü öne çıkmış tiyatroları üzerinde pek durulmamıştır. Bu noksanlığı fark eden kıymetli akademisyen Doç. Dr. Can Şen’in “Hayatın Çıkmazlarında Ahmet Muhip Dıranas Tiyatrosu” adlı incelemesi, hem çok doyurucu, hem de akademik bir çalışmanın nasıl olması gerektiğini göstermesi açısından değerli. Halen Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde çalışan Doç. Dr. Can Şen’in pek önemli başka çalışmaları da var: “Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı”, Vefatının 50.Yılında Peyami Safa Kitabı, Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme vd..”
“Hayatın Çıkmazlarında Ahmet Muhip Dıranas Tiyatrosu” kendi içinde “Ahmet Muhip Dıranas ve Tiyatro”, Ahmet Muhip Dıranas’ın Piyeslerinin İncelenmesi, Bir Dramaturgu Faaliyeti olarak Ahmet Muhip Dıranas’ın Finten Uyarlaması”, Sonuç ve Kaynakça bölümlerinden oluşuyor. Can Şen, Dıranas’ın daha çok şair kimliğiyle tanındığını, piyes yazarlığı yönünün pek bilinmediğini belirterek onun oyunlarının ayrıntılı incelemesini yapıyor. Dıranas’ın oyunlarında kahramanların çocuğunun hayatın çıkmazlarına sıkıştığını belirterek incelemesine neden “Hayatın Çıkmazlarında Ahmet Muhip Dıranas Tiyatrosu” adını verdiğini de açıklıyor.
Can Şen, Dıranas’ın tiyatroda popülist yaklaşıma karşı çıktığına işaret ederek edebi seviyeden ödün verilmemesi gerektiğine olan inancını altını çiziyor. Sanatın, tiyatronun insan için olması gerektiğini dile getirerek şiirde olduğu gibi burada da hümanist yaklaşımını sergiliyor.
“Hayatın Çıkmazlarında Ahmet Muhip Dıranas Tiyatrosu” Ahmet Muhip Dıranas’ı sevenler ve tiyatro meraklıları için mutlaka edinilip okunması gereken bir inceleme. Yıllar önce Dıranas’ın “Gölgeler” oyununu okumuş, insan psikolojisini ele alışını ve bilinçaltını analizini unutmamıştım. Eserdeki “Nar Çiçeği Giysili Kadın” tablosunun eski sevgili imgesiyle birleşmesi hala aklımda. Tiyatro üzerine hassasiyeti olan şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi ve sanat fikirdaşı Ahmet Muhip iyi bir sanatçı. Ahmet Muhip bana hep Tanpınar’ın tiyatro eseri kaleme almış hali, örneği gibi gelmiştir. Doç. Dr. Can Şen’in bundan sonra hangi güzel çalışmaya imza atacağını merakla beklerken, kendisini can u gönülden tebrik ederim.


 

**

UKÜ-SEM’den Yaratıcı Yazarlık Eğitimi Programı düzenlendi

Programın açılış dersini

Prof. Dr. Gürkan Doğan verdi!
 

Kıbrıs Üniversitesi –Sürekli Eğitim Merkezinin (UKÜ-SEM) ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nün işbirliğinde düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Eğitimi Programı, Prof. Dr. Gürkan Doğan’ın “Dil, yazı ve yaratıcılık” konulu semineriyle başladı.
09.12.2022-09.01.2023 tarihleri arasında devam edecek program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Doğan’ın yanı sıra ülkemiz yazar ve şairlerinden Salamis Ayşegül Şentuğ, Senem Gökel ve Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç tarafından yürütülecek, Emrah Öztürk ile Fatih Yalıner de çeşitli uygulamalarla atölyeye konuk olacak.
Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine yönelik hazırlanan programın ilk gününde Doğan; dilin düşünce, iletişim ve yaratım süreçleriyle aldığı üretici dönüşümsel yapısını örnekler üzerinden anlatarak dil yetisinin düşünme ve akıl yürütme becerisiyle ilişkisine açıklık insan dilinin yaratıcılığının eşsizliği ve açık uçluluğunu çeşitli uygulamalarla sezdirdi.
Kendini ifade etme ve ikna edici olabilmenin dille mümkün olabileceğini vurgulayan Doğan, bunun için ihtiyaç duyulan deneyimsel ve dilsel beslenmeye örneklerle işaret etti. Yazmanın anlamakla bağlantısına da değinen Doğan, anlayarak anlatmanın insanı ulaştırdığı mutluluktan ve mutlu olmak için hayata iliştirilmiş olağanüstülüklerden söz etti. Doğan, öğrencilere Ahmet İnam’ın “Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair” kitabından göndermelerle insanın mutsuzluğunun ve kendini bulamamışlığının kaynağını da sorgulattı. İnsanın kendini bulma, kendini yeniden tanımlama arayışının devamlılığını “yaşamak” olarak adlandıran Doğan, dil vasıtasıyla insanın karşılaşma ihtimali olmayan insanlara ulaşabileceğini söyledi.
Yazma sürecinde etkili olan olgunlaşmayı algı boyundaki gerçekliklerle ilişkilendirerek algı becerisinin geliştirilebilirliğini gündelik yaşam pratikleri ve çeşitli eserler üzerinden örneklerle aktaran Doğan, dilin anlaşılmak ihtiyacının, hissetmek ihtiyacının ürünü olduğunun altını çizerek dilin soyut anlam inşa etme sistemine dönüşen yapısı hakkında konuştu.
Doğan öğrencilere yaşamı deneyimleyerek, düşünce üretimlerini zenginleştirerek, bunun için bir çeşit soyutlama olan edebiyatla ve de sinemayla beslenerek insanı tanıyabileceklerini, dolayısıyla yazmaya giden yolu keşfedebileceklerini belirtti.
Yaratım olan şiirin; “kelimelerle kelimelerden kurtulma sanatı.” olduğunu ifade eden Doğan, insanın anlatma ihtiyacını estetik olarak karşılayan şiiri kurabilmesi için de söyleyecek sözünün bulunmasının önemini örnek şiirlerle açıklayarak öğrencileri yaratıcı yazma sürecine hazırladı.
Program, ilerleyen haftalarda Salamis Ayşegül Şentuğ’un “Yaratıcılık ve meta kurgu”, Senem Gökel’in “Şiirde yaratıcı imgelem”e odaklanan atölye çalışmalarıyla devam edecek, Mihrican Aylanç’ın Emrah Öztürk ve Fatih Yalıner’le birlikte gerçekleştireceği “Yaratıcı öyküleme, öyküde karakter yaratma ve denemenin dünyasına yolculuk” konulu atölye uygulamalarıyla tamamlanacak. Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

**

Lirik Şiir Grubu Lefkoşa’da sahne alacak
 

Lirik Şiir Grubu, yarın gece Merkez Lefkoşa’da sahne alacak.
Açıklamaya göre, Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programının final konserini yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa’da Merkez Lefkoşa’da sahneleyecek.
Merter Refikoğlu, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun, “Bizim Şiirlerimiz, Bizim Şarkılarımız” başlıklı konserinde Hakan Çakmak da anılacak. Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın konuk okuyucu olarak Lirik Şiir Grubu’na eşlik edeceği etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner104