Fıtratın Tahribatı: Yabancılaş(tırıl)ma

Günümüzde psikolojik, ekonomik ve sosyal bağlamda ciddi bir yabancılaşma süreci yaşanmaktadır. Temel insanî erdemler unutulmaya yüz tutmuş, bireysel çıkar ve faydacılık her şeyin önüne geçmeye başlamıştır. Çalışma, emek varoluşun bir gereği değil zorunlu ağır bir yük olarak algılanmaya başlanmış, fırsatçılık ön plâna çıkmıştır. Anlaşan, dertleşen, yardımlaşan insan karakterinin yerini artık ‘hükümran, buyurgan’ veya ‘nemelâzımcı, egoist’ birey anlayışı almaya başlamıştır. Eleştiren, sorgulayan, düşünen, insan zihni, kitle iletişim araçlarının esiri olan donuk, miskin bir hâle dönüşmüştür.

Hayatın vazgeçilmezi olan teknolojik gelişmeler hiçbir insanın kayıtsız kalmasına izin vermeyecek şekilde derin bir nüfuz alanına sahip olmuştur. İnsan yaşamını kolaylaştırma niyetiyle geliştirilen teknoloji artık insanı fıtratından koparıp yabancılaştırma aracına dönüşmüştür. Makinayı, atomu, genleri ve daha nicelerini keşfeden insanoğlu öz yapısından ve benliğinden uzaklaşmaya başlayan akıllı bir robota dönüşmeye başlamıştır.

Yabancılaşmaya karşı koyabilme için akıl-ruh-beden bütünlüğü içinde yaratılış gayesini düşünme, ibadetleri yerine getirme, Allah’ı çok anma, her işte Allah’ın rızasını gözetme, ölüm sonrası hayat bilinciyle hareket etme, temiz kazancı karşılık beklemeden harcama, başkalarını nefsine tercih etme, hayır – iyilik yollarında yarışma, yumuşak ve merhametli olma, insanlara sevgi, merhamet ve kardeşlik duyguları ile bakma, affedici, dürüst ve adaletli olma, giyim, yemek ve dünya nimetlerini harcamada dengeli hareket etmek zorunlu bir hal almıştır. Bu çerçevede müminlerin zihninde ve pratiğinde ‘Müslüman’ imajı oluşturularak Rabbine, toplumuna ve özüne karşı bir yabancılaşmanın önüne geçilebilir.

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetinde yukarıda zikredilen hususlar ayrıntılı bir şekilde izah edilmekte ve mümini yaratılış gayesine aykırı hâllerden koruyarak özüne uygun bir tarzda yaşamasını temin etmektedir.

İnsan ve tabiatın yaratıcısı, temel dayanağı ve referansı Allah’tır. İnsanı tabii ve temiz olan fıtrat üzerine, tabiatı da esaslarını kendisinin belirlediği sünnettullaha göre yaratmıştır. Bu anlamda yarattıkları arasında tabii bir uyum ve ahenk oluşturmuştur. Allah’a ibadet için yaratılan insan ile insanın hizmetine sunulan tabiat arasında hiçbir karşıtlık ve çelişki yoktur.

YORUM EKLE

banner75