Fıtratın Tahribatı: Yabanlaş(tırıl)ma

Günümüzde psikolojik, ekonomik ve sosyal bağlamda ciddi bir yabancılaşma süreci yaşanmaktadır. Temel insani erdemler unutulmaya yüz tutmuş, bireysel çıkar ve faydacılık her şeyin önüne geçmeye başlamıştır. Çalışma, emek varoluşun bir gereği değil zorunlu ağır bir yük olarak algılanmaya başlanmış, fırsatçılık ön plana çıkmıştır. Anlaşan, dertleşen, yardımlaşan insan karakterinin yerini artık ‘hükümran, buyurgan’ veya ‘nemelazımcı, egoist’ birey anlayışı almaya başlamıştır. Eleştiren, sorgulayan, düşünen, insan zihni, kitle iletişim araçlarının esiri olan donuk, miskin bir hâle dönüşmüştür. Güvenin, itibarın, dayanışmanın yerini, türünü, neslini, geleceğini, mekânını çok kısa bir süre içinde yok edebilen silahlar almıştır.

Hayatın vazgeçilmezi olan teknolojik gelişmeler hiçbir insanın kayıtsız kalmasına izin vermeyecek şekilde derin bir nüfuz alanına sahip olmuştur. İnsan yaşamını kolaylaştırma niyetiyle geliştirilen teknoloji artık insanı fıtratından koparıp yabancılaştırma aracına dönüşmüştür.

Yabancılaşmaya karşı koyabilme için akıl-ruh-beden bütünlüğü içinde yaratılış gayesini düşünme, ibadetleri yerine getirme, Allah’ı çok anma, her işte Allah’ın rızasını gözetme, ölüm sonrası hayat bilinciyle hareket etme, temiz kazancı karşılık beklemeden harcama, başkalarını nefsine tercih etme, hayır yollarında yarışma, yumuşak ve merhametli olma, insanlara sevgi, merhamet ve kardeşlik duyguları ile bakma, affedici, dürüst ve adaletli olma, giyim, yemek ve dünya nimetlerini harcamada dengeli hareket etmek zorunlu bir hal almıştır. Bu çerçevede müminlerin zihninde ve pratiğinde ‘Müslüman’ imajı oluşturularak Rabbine, toplumuna ve özüne karşı bir yabancılaşmanın önüne geçilebilir.

Yabancılaşma olgusunun en yeni ve çarpıcı örneği bugün Ortadoğu’da bizzat gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Yüce Kur’an’ın ruh ve manasına Hz. Peygamberin güzel sünnetine, asırlar boyu devam edegelen gelenek ve örflerine yabancılaşanlar, nihayet son perdede birbirlerine de yabancılaşmış vaziyette vahşi bir mücadelenin tarafları olarak birbirlerinin canına, malına ve ırzına kastediyorlar. Böyle yapmakla açık bir ihanet ve gafletin içinde yüzüyorlar.

Yabancılaşma, bir kayboluştur, yokluğa, hiçliğe sürükleniştir; bir kopuş, bir parçalanmadır; kimliksizleşmedir.

Yabancılaşma, Araf’ta gezinmektir; ne o ne bu olabilmektir; iki arada bir derede olmaktır; garipliktir; yolu şaşırmaktır; aykırı olmaktır; kendini başkalarının gözüyle görmektir; dengeyi, mizanı yitirmektir.

Yabancılaşma, bağı koparmak, uzaklaşmak, yalnızlığın girdabına düşmektir; uzlaşmaz, hırçın biri olup çıkmaktır. Varlığı ile mutlu olunan, rahat, huzur ve güven duyulan değil, bilakis yokluğu mutluluk veren olmaktır.

Yabancılaşma, iman gömleğini yırtıp atmaktır, kendi fıtri özelliklerini, inançlarını, örf ve âdetlerini ayak bağı olarak görme hâlidir.

Yabancılaşma, milli duyguların körelmesidir; bayrak, vatan, toprak, İstiklâl Marşı gibi değerlerin önemini yitirmesidir.

Yabancılaşma, kendi varlığını meşru kılmak için kötülüğü ve günahı egemen kılmaktır.

Yabancılaşma, kendi insanını hor görmek, dışlamak ve onun kötülüğünü istemektir.

Yabancılaşma, nesneleşmek, sıradanlaşmaktır; doğadan, fıtrattan uzaklaşmaktır; tarihe, coğrafyaya, dine ve kültüre şaşı bakmaktır; sanatta, bilimde, siyasette, sporda yozlaşmaktır.

Velhasıl yabancılaşma, yitirilen tarihi, sosyal, kültürel, geleneksel ve ahlaki değerlere üzülmemek, hayıflanmamak, bunların yeniden tesisi için kılını kıpırdatmamak, ilişkimizde unuttuğumuz güzel davranış ve hasletleri yeniden hayata aktarmak için çaba sarf etmemektir.

Doç. Dr. Abdurrahman CANDAN

DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman

YORUM EKLE

banner75