Gıda güvenliği için daha çok bilinçlenmeliyiz

Yaşamımızın temel ihtiyacı olan gıdalar, tüketicinin sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemekteyken, mevcut hastalıkların r’si beslenme kaynaklıdır. Dünyanın herhangi bir köşesinde üretilen herhangi bir gıda dünyanın bir başka noktasında pazara sunulan günümüzde, gıda güvenliğine ilişkin önlemler öne çıkmakta ve bu konuda kurallar ve parametreler belirlenip pratikte uygulanmaktadır. Sağlıklı yaşamın temeli sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenmenin en önemli kuralı da sağlıklı, güvenli besinlerin tüketilmesidir. Gıda güvenliği, toplum sağlığı açısından en önemli konulardan biridir. Güvenli gıdaya ulaşılamaması durumunda gıda kaynaklı hastalıklarla ve alerjik reaksiyonlarla karşılaşmak kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, toplumun her kesimi gıdalar ile sağlık arasındaki ilişkiyi kavramıştır ve bilinçli bir tüketici olmak için çaba sarf etmektedir. Ancak ne yazık ki, tüketicinin hassasiyeti karşısında, bu ilgiden yararlanarak medyatik olmaya çalışan, bilgi kirliliği yaratan ve konu uzmanı olduğunu ima eden de bir kesim vardır. Bu durum tüketicilerin aklını karıştırmakta, zaman zaman gıda güvenliği ile uyuşmayan adımlar atmasına neden olmaktadır. Tüketiciler gıda güvenliğine dair zincirin son ve en önemli halkasıdır.

Yasalarımız gereği güvenli gıdayı halka arz etmekten sorumlu olan üreticilerdir. Gıda güvenliği; gıda hijyeni, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda katkıları, bulaşanlar, veteriner ve tarım ilacı kalıntıları gibi bilimsel ve teknik konuları olduğu kadar, gıda mevzuatı, denetim sistemleri, sertifikasyon sistemleri ve uluslararası ticaret gibi sisteme dair konuları da kapsar. Görüldüğü gibi gıda güvenliğinin sağlanması, üretimin tüm aşamalarında ve sistemin tüm taraflarının üzerlerine düşeni tam olarak yapmalarıyla mümkün olmaktadır. Üretim zincirinin bir halkasında veya sistemin herhangi bir noktasında meydana gelen aksaklık, tüketime sunulan gıdanın güvenli olmamasına neden olacaktır. Bu yüzden ilk başta üreticilerin gıdalar hakkında bilinçli olup, çalışanlarına gerekli eğitimleri vermesi zorunludur.

Toplumun güvenli gıdalar hakkında bilgi seviyesinin ve farkındalığının arttırılması, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik en büyük adımdır. Bu adım için; yüz yüze eğitim ve seminerler, kitap, broşür, afiş gibi basılı materyaller ve özellikle internet aracılığı ile herkesin ulaşabileceği web portalı, paylaşılması hedeflenen bilgilerin hızla ve en geniş biçimde yayılmasını sağlayacaktır. Gıda güvenliği için hepimizin sorumluluklarımızın olduğu ve hayatımızın vazgeçilmezi gıda için toplum olarak dikkat edersek kendimiz ve çevremiz için sağlıklı gıda ve güvenliği konusunda çok büyük adımlar atacağımıza inanıyorum.

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104