Gıda güvenliğinin önemi

   Gıda güvenliği, yiyecek ve içeceklerin sağlığa zarar vermeyecek özellikte üretilmesi, taşınması, depolanması, satılması ve tüketiciye ulaştırılması konularını içerir. Gıda maddeleri üretimden tüketime kadar olan süreçte çeşitli nedenlerle, farklı yollardan sağlığa zararlı bir yapıya dönüşebilir veya bir değişim söz konusu olmasa bile sağlık için zararlı bir özellik kazanabilir. Bazı gıda maddeleri doğal olarak istenmeyen unsurları içerebilir.

Temel olarak üç grupta toplanan bu zararlı etkenler fiziksel, kimyasal veya biyolojik kaynaklı olabilirler. Bir gıda maddesi "tehlike" olarak isimlendirilen zararlı etkenlerden birine veya hepsine sahip durumda bulunabilir.

Gıda güvenliğinin sağlanmasındaki amaç besleyici unsurlara sahip, yasal düzenlemelere uygun ve sağlığa zararlı unsurları içermeyen, gıda maddelerinin tüketiciye ulaştırılmasıdır. Bu anlayışta olan firmalar, yaptıklarını izleyebilmek için "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi"ni kurmaları gerekmektedir. Daha sonra belgelendirme kurumu olarak görev yapan, sistemin etkinliğini yerinde inceleyen ve değerlendiren, gerekliliklere uyduğu tespit edildiğinde belgelendiren bir üçüncü tarafça denetlenirler. Bu işlemler sonrasında alınan sertifika ile firma içinde gıda güvenliğinin sürekli bir şekilde izlendiği görebilirler. HACCP sisteminin uygulandığı işletmelerde kayıt tutulması zorunludur.

Kayıt tutulması sistemin etkin bir şekilde çalıştığını, kritik limitlerin aşılıp aşılmadığını ve önleyici tedbirlere gerek olup olmadığını göstermesi açısından çok önemlidir. Bir işletmenin gıda güvenliğine sahip olması toplumun bilinçlenmesi "gıda güvenliğinin" beslenmede vazgeçilemez bir kavram olarak yer almasına ve tüketici tercihlerinin tanımlanabilir ürünlere doğru yönelmesine yol açmaktadır. Bu noktada marka veya isim öne çıkmakta, güvenliği sağlayıcı sistem ve yöntemleri kullanmak teminat olarak algılanmaktadır. Böylece sağlık açısından güvenilir ürünlerin, lezzet, besleyici unsurlar açısından zenginlik, kişinin beslenme tercihlerine uygunluk ve fiyat avantajına sahip olmak gibi kalite ve ekonomi ile ilgili hedefleri de yerine getirilmiş olur.

 

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104