Gıda katkı maddeleri

Günümüzde besinlerin üretim ve tüketim ilişkileri gıda katkı maddelerinin kullanımını teknolojik bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır. Endüstrinin gelişmesi ile besin üretiminin ve işlenmesinin artması gıda katkı maddeleri kullanımını da artırmıştır. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, besin hazırlama için az zaman kalması veya ticari olarak tamamen hazırlanmış olan besin üretimini teşvik etmiş, bu da gıda katkı maddeleri kullanımını kaçınılmaz yapmıştır. Yaşantımızda en önemli konularının başında besin güvencesinin ve besin güvenliğinin sağlanması gelmektedir. Gıda güvencesi insanlara, sürdürülebilir, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak çeşitlilik ve ekonomik olarak erişilebilir gıda olarak söyleyebiliriz. Besin güvencesinin sağlanmasında besin üretiminin artırılması ve üretilen besinlerin kayıplarının önlenmesi, besinin bol bulunduğu dönemden daha az bulunduğu döneme kalitelerini koruyarak saklanması ve raf ömrünün uzatılması önem kazanmaktadır. Gıda Katkı Maddeleri Kullanımında Dikkat Edilmesi gerekenler ise; insan sağlığına zararlı olmamalı ve bu yasalarla belirlenmiş olmalıdır, kullanımında teknolojik zorunluluk bulunmalıdır, izin verilen besinlerde ve izin verilen miktarlarda kullanılmalıdır, besinin besin değerini azaltmamalıdır. Gıda katkı maddeleri kalitenin korunması amacıyla kullanılmalı, kötü kaliteyi gölgelemek amacıyla kullanılmamalıdır. Gıda katkı maddeleri doğal, doğala özdeş veya yapay olabilir. Doğal katkı maddelerinden pancar suyundan elde edilen kırmızı renklendirici Betanin (E162) gibi, doğala özdeş katkı maddelerine doğadakinin insan tarafından yapılan ikizidir. Vanilya gibi, yapay katkı maddelerine ise insan tarafından yapılmıştır. Doğada bulunmaz. Sakarin gibi gıdanın besleyici değerini korumak için kullanılabilirler. Özgün diyet ihtiyaçları olan insanlar için özel bir gıda üretiminde kullanılabilirler ve gıda çeşitliliği sağlarlar. Yağın acılaşması gibi reaksiyonları önleyerek lezzet kayıplarını önlerler ve besin öğelerini korurlar. Gıdada hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişmelerini önlerler. Gıdanın lezzetini ve rengini çekici hale getirebilir veya koruyabilirler. Gıda katkı maddelerini tanımlamak ve herhangi bir karışıklığa yol açmamak için kullanılan Avrupa Birliği’nin (EC) simgesi olarak E harfi ve üç rakamlı sayıdan ibaret kodlardır. Bu kodlar Avrupa Birliği’nin “Gıda Bilim Komitesi” tarafından her katkı maddesi için belirlenir. Doğal veya sentetik olsun gıda maddelerinde kullanılan ve katkı maddesi olarak tanımlanan tüm kimyasallar bu kodlama sisteminin içindedir. Gıda katkı maddelerinin insan sağlığına en az zarar verecek şekilde üretilmesi ve tüketilmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE

banner107

banner75

banner108