Güvenilir gıda

Gıdaların insan yaşamında vazgeçilemez ve ertelenemez bir ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. Yaşamak için beslenmeye ihtiyacımız vardır. Tüketicilerin ilgileri artık ağırlıkla dengeli ve yeterli beslenme üzerine odaklı olmaktan uzaklaşıp, gıda güvenliğini de kapsar bir hal almıştır. Günümüzde bilinmektedir ki, tek başına yeterli beslenme sağlıklı bir yaşam için yeterli değildir. Aynı zamanda, tüketilen gıdaların insan sağlığına uygun olması gerekmektedir. Dünyada üretilen gıdaların bir bölümü mikroorganizmaların etkisi ile duyusal, fiziksel, enzimatik ve kimyasal değişimlere uğrayarak bozulmaktadır. Gıdaların bozulmasına neden olan bu değişimler, kontrol altına alınarak bozulma tamamen veya kısmen engellenebilir.

Enzimatik ve mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelen bu olumsuz değişmeleri yavaşlatmak veya durdurmak için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu sayede bozulma sebepleri ortadan kaldırılırken aynı zamanda gıdanın besin değeri, renk, aroma ve fiziksel yapısına ait duyusal nitelikleri yani kalitesi de korunmuş olur. Her gıda çeşidinin sağlıklı şartlarda tüketilebilmesi, bozulmadan saklanabilmesi için belirli koşullarda ömürleri vardır. Sıcaklık değişimleri gıdalar üzerinde yapısal ve mikrobiyal bozulmalara neden olan etkenlerin başında gelir. Özellikle et, tavuk, balık, yaş meyve ve sebze gibi bozulabilir gıda ürünlerinde sıcaklık değişimleri önemli rol oynamaktadır.

Bu tip gıdalar için kritik sıcaklıktan sapmalar, ürünün güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Örneğin dondurulmuş gıdalarda çözünme sonucu yapısal değişimler olurken patojen mikroorganizmaların gelişmesi de mümkündür. Üreticiler gıdaların kendi kontrolleri altında olduğu üretim sahası içerisinde sıcaklık değişimlerini rahatlıkla kontrol edebilmektedir. Gıda güvenliğinde zayıf halka, üreticinin doğrudan kontrolünün olmadığı, nakliyat, depolanma ve sergilenme süreçlerinde oluşmaktadır.

Bu süreçlerde sıcaklık-zaman etiketlerinin kullanımı gıda güvenliğinin devamını sağlamak, dağıtım ve depolama sürecindeki sıcaklık değişimlerini izlemek, önlem almak ve kaliteyi sürekli kılmak için önemli bir etkendir. Gıda güvenliği, gıdaların üretimden tüketiciye güvenli bir şekilde ulaşması için gereken tüm önlem ve prosesleri içeren bir sistemler dizinidir. Bir başka deyişle gıdanın işlenmesi, depolanması, marketlere ulaştırılması, saklanması ve tüketiciye satışı esnasında tüm proseslerin gıda güvenliği yönetim sistemleri ile yönetilmesidir.

Dünya nüfusundaki artışla birlikte gıda tedarikinin kalitesi ve sürdürülebilirliğinin korunması gerekmektedir. Dünyanın çevresel anlamda sürdürülebilir ve etik olarak sorumluluk gözetilerek üretilmiş gıdaya ihtiyacı vardır. Gıda imalatçıları, üreticileri, perakendecileri ve bileşen tedarikçileri, ürünlerinin güvenilir ve yüksek kalitede olmasını sağlamaktan sorumludur.

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104