Halka devlet dairelerinde daha fazla eziyet çektirilmemeli

Daha önce de bu sütunda kamudaki sorunlarla ilgili defalarca yazı yazdık.

Defalarca vatandaşların ve şirketlerin sorunlarını gündeme getirdik.

Devlet dairelerinde işleri olan insanlar halen şikâyetçi.

Birçok devlet kurumunda, devlet dairesinde çok hantal bir yapı var.

Teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda halen bürokrasi eziyeti çekiliyor.

Devlet kurumlarında artık kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştırma döneminin, bu boğucu bürokrasinin bir son bulması gerekmektedir.

Yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik gibi unsurların oluşturduğu mevzuatların kolaylaştırıcı olması gerekmektedir.

Kamuda işi olan vatandaşlar ya da iş insanları çile çekmemelidir.

Tüm işler elektronik ortamda yapılmalı, artık dosya, defter karıştırma olmamalıdır.

Kapılarda insanlar birikmemelidir.

Devlet daireleri, devlet kurumları kapladığı hacim ve barındırdığı memur- işçi ordusu ile insanlara, halka daha yardımcı olmalıdır. Bazı dairelerde gereksiz yere şişkinlik, bazı dairelerde personel azlığı vardır, bu sorun çözülmelidir.

İnsanlar kapı kapı dolaşmamalı, “bugün git, yarın gel” olmamalı.

İşinizin olması için illa ki içeride bir tanıdığınızın olması gerekmemelidir, kişiler illa ki bir torpil kullanarak işini yapmak zorunda kalmamalıdır. İnsanlar saatlerce kuyruklarda bekletilmemelidir.

Bazı dairelerde aşırı merkeziyetçilik var, yani otorite tek bir merkezde toplanmakta, oraya ulaşılamayınca sıkıntı yaşanmaktadır. Yetkiler aşağıya doğru dağıtılmalı, merkeziyetçilikten uzaklaşılmalıdır.

Özellikle Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’ndeki ya da halk deyimiyle “Araç Kayıt Dairesi”ndeki sıkışıklık, insanların saatlerce burada esir olması artık bir son bulmalıdır. İnsanlar bu dairede canından beziyor.

Araç Kayıt Dairesi, defalarca şikâyet konusu oldu, defalarca gazetelerde, televizyonlarda haber yapıldı ama burasının sıkışıklığı giderilemedi Bu daire bu haliyle çok çağdışı bir görüntü veriyor. Zaten bina eski, tam bir döküntü, burada personel eksik. İlgili bakan bu daireye gitti, gezdi, pek yakında sorunların çözüleceğini söyledi ama hiçbir düzelme olmadı.

Araç Kayıt Dairesi’ne personel takviyesi yapılamıyor, oraya giden memurlar, iş fazlalığından dolayı kısa sürede torpil kullanarak daha rahat dairelere kaçıyor. Yetkililer bunlara fırsat vermemelidir, personel, gerekli araç, gereç sağlanmalı, daire bu baraka ortamından kurtulmalıdır.

Sosyal Sigortalar Dairesi ve şubeleri de çok sıkışık ve işi yoğun olan dairelerdir. Hem özel sektörden, hem kamudan çok sayıda çalışanın en çok uğradığı daire olan Sosyal Sigortalar Dairesi ve şubeleri gerekli personelle donatılmalı, insanların beklemeyeceği, eziyet çekmeyeceği yerler haline gelmelidir.

Bu daireye de personel gitmek istememekte, gelenler başka yerlere tayınını istemektedir. Çünkü bu dairede de çok iş vardır, çok iş olan dairelerden kaçmak isteyenlere engel olunmalı, siyasiler bu gibi kaçışlara fırsat vermemelidir.

Nüfus Kayıt Dairesi, insan seline teslimdir. Buralara ne girilebiliyor, ne çıkılabiliyor. Bu daireye de bir sistem getirilmelidir. Aslında tüm dairelerin sistemi olmalı, insanların en rahat şekilde işini yapabileceği ortamlar yaratılmalıdır.

Vatandaşlar dairelerde güler yüzlü memurlarla, işçilerle, iş bilen, iş bitiren kişilerle muhatap olmalıdır.

“e-devlet” sistemiyle birçok sorunun üstesinden gelineceği söylenmektedir ama “e-devlet” bir türlü hayata geçememektedir.

“Kamu Reformu” olarak anılan, “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın üzerinde onca zaman çalışıldı ama bir türlü sonuçlandırılıp hayata geçemedi.

Kamuda reform yapmaya korkan, buradaki statükonun devam etmesini sağlayan siyasiler, kamudaki sorunları nasıl çözecek merak ediyoruz.

Kamuda sorunlar devam ediyor, insanlar eziliyor, çile çekiyor, canından beziyor... Artık bu duruma “dur” demenin zamanı geldi de çoktan geçti bile...

 

YORUM EKLE

banner107

banner96

banner108