Halkın yüzde 60'ı hayatından memnun mu?

Anketlere değer veren bir kurumuz.

Gazetemizde sıkça anketler de yayınlıyoruz.

Saygı duyarız ama “Standart Eurobarometer 90 Araştırması”nın sonuçlarının bizi şaşırtmaya devam ettiğini söylemeden de edemeyeceğiz.

Eurobarometer’e göre 2018 yılında, Kıbrıs Türk toplumunda “yaşamdan memnuniyet” yüzde 60 olarak ortaya çıkmış.

Yukarıda “Bizi şaşırtmaya devam ediyor” dedik çünkü 2017’de de Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 61’di…

İki yıldır halkımız hayatından çok memnunmuş…

Bunca sorunun, sıkıntının yaşandığı, ekonomik krizin halkın belini büktüğü, polisiye olayların bunalttığı ve Kıbrıs sorunu belirsizliğinin bezdirdiği bu toplum halen anketlere “yaşamımızdan memnunuz” diyebiliyorsa, bravo halkımıza…

Demek ki bu toplum en kötü şartlarda bile kendisini mutlu tutmayı başarabiliyor, tüm sıkıntılara rağmen hayattan bezmiyor.

Doğrusu bu da önemli bir meziyet…

Kurşun yerken gülümseyebilmek de çok anlamlı, tam Oscar ödüllük bir durum.

Kime soruluyor, hangi kesim bu cevapları veriyor anlayabilmiş değiliz.

Bu “memnuniyet” kıstası nedir?

Neye göre, kime göre “memnun” bu halk… Mutlu olmayı başarmış, doğrusu merak ediyoruz.

Tabii ülkemdeki yüzde 60 hayatından memnun olma meselesi, Avrupa Birliği ülkelerine göre düşük kalıyor.

Ekonomik şartları ve insan hakları bakımından iyi düzeyde olan Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılırsa çıkan rakamımız pek de parlak sayılmaz.

Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin “yaşamdan memnuniyet” ortalaması yüzde 83’tür.

Buna göre bu oran Danimarka’da yüzde 96, Hollanda’da yüzde 95, İrlanda’da yüzde 97, Lüksemburg’ta yüzde 96, Malta’da yüzde 96, İsveç’te yüzde 96’dır.

Yukarıda saydığımız ülkeler, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında memnuniyet oranı en yüksek olan ülkeler olarak öne çıktı.

Kıbrıs Türk toplumunun ise “yaşamdan memnuniyet” konusunda sıralamada, sadece Romanya (yüzde 56), Bulgaristan (yüzde 49) ve Yunanistan’ın (yüzde 49) üzerinde durduğu görüldü.

Buna sevinecek değiliz… Elbette ki Kıbrıslı Türklerin hedefi, daha yukarıları olmalıdır.

Ankette sorunlar sıralanırken, aslında doğru tespitler yapıldı.

Kıbrıs Türk toplumu; “fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti”ni yüzde 36, ekonomik durumu yüzde 28 ve işsizliği de yüzde 26 ile ilgili en önemli toplumsal sorunlar olarak ortaya koydu.

Araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde “Kıbrıs sorunu” toplumdaki en önemli konu olarak ancak 4. sırada yer almasına rağmen yüzde 17 oranından yüzde 19 oranına yükseldi.

Şu anda ülkemiz insanı birçok sorunla uğraşıyor, yüzde 60 oranı bize abartılı geldi.

Halkın yüzde 60 oranında “hayatından memnun olmasından” rahatsız değiliz, keşke çok daha yüksek olsa ama pratikte de bunu yaşayalım.

Yani ülkedeki şartlar halkı korkutmasın, herkes hayatından memnun olsun, keşke oran yüzde 99’a çıksa…

Tabii bunlar sözle olacak şeyler değil, büyük emek ister, inanç, irade, beceri ister. Umarız bunları da görürüz, umarız gerçek anlamda yüzde 60’ın karşılığına, hatta daha fazlasına sahip çıkarız…

 

 

YORUM EKLE