Harid Fedai 'den üç yeni kitap!

Yıllar önce Harid Fedai Armağanı adıyla çıkan kitapta, rahmetli Harid Fedai hocamız için o zamanlar yazdığım yazının sonuna, Tanzimat şairi İbrahim Şinasi’nin bir cümlesini koymuştum: “İlim, sahibini aziz eyler.” Harid Fedai’nin de o aziz insanlardan biri olduğunu söylemiştim. Harid Fedai Hoca kısa zaman önce öte aleme göç etti ama Kıbrıs Türk kültürünü ve Türk edebiyatını aydınlatmayı ve azizliğini sürdürüyor hâlâ. Bunu sağlayan da, hoca ile çalışmaları arasında ölümünden sonra adeta uhrevi bir köprü, bağ veya ışık kuran değerli kızı İley FEDAİ TAŞKIN. Merhum babacığının yarım kalan ve kendisine yayımlanması için vasiyet ettiği çalışmaları tamamlıyor kontrol edip bastırtıyor. Kendisini, hem pederi gibi Kıbrıs Türk kültüre sahip çıktığı, hem de babasına vefa borcunu ödemeye çalışıp sözünü yerine getirdiği için tebrik ederim. Rahmetli Harid Fedai Bey’deki azim, çalışkanlık, takip ve enerji değerli kızına da yansımıştır.

Harid Fedai’nin ölümünden önce hazırladığı eserlerden üçü okuyucuyla buluştu. İley Fedai Taşkın’ın kontrol ve düzenlemesi, şahsımın değerlendirmesi ve müteveffa meslektaşımız Yrd. Doç. Dr. Zeki AKÇAM’ın Hiperlink Yayınları ile kurduğu bağlantı ve desteği sayesinde üç kitap bilim âlemine hediye edildi. Bu arada Kıbrıs Türk kültür, tarih ve edebiyatı bağlamındaki eserlere sağladığı destek için “Hiperyayın-Hiperlink Yayınları”na da özel teşekkür etmek gerek.

Harid Fedai merhumun hazırladığı basılan üç kitap şu adları taşıyor:

  1. Ziver Bey- Mütalaat-ı Edebiye (1911- İnceleme)
  2. İbrahim Zeki Burdurlu- Şehitlerin Ali (Roman)
  3. Semih Sait Umar- Öyle Zor Öyle Kolay (Roman)

Aslen Midilli adası Türklerinden olan Ziver Bey, kalbini Adalar Denizi (Ege) adalarındaki Türklerin varlık ve tarihi üzerine çalışmalara adamış bir kişidir. Kıbrıs Tarihi ve Rodos Tarihi adlı kitaplarını 1910’larda eski yazı olarak yayımlar. Harid Fedai bu iki eseri de yeni yazıya aktararak bastırır ve bilim dünyasına tanıtıp kazandırır. Ziver Bey tarihle ilgilenmekle kalmamış, Ada Türklerine yararlı olmak için birinci baskısını Rodos’ta, ikinci baskısını İstanbul’da yapan ve içinde dönemin Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem başta olmak üzere tanınmış edebiyatçıların eserlerinin değerlendirdiği Mütalaat-ı Edebiye adlı tenkit kitabını hazırlamıştır. Böylece Ada Türklerine, Osmanlı-Türk yazarlarının eserlerini ve değerlendirmelerini sunmuş oluyordu Ziver Bey. Kendisinden önceki Kıbrıslı Āşık Kenzi, Midillili Ziver Bey ve Rodoslu Habibzade Ali Kemal gibi bir Ada Türk’ü olan Harid Fedai, onların Ada Türkleri için yaptıklarını ve adasına hizmet aşkını kendi ruhunda duymuş, onlardan aldığı manevi bayrağı Kıbrıs Türklüğü için 21. yüzyıla taşımıştır. Bir başka ifadeyle Harid Fedai hocamızın, Kıbrıs Tarihi ve Rodos Tarihi kitaplarını yazan Ziver Bey’in bir diğer eseri, Mütalaat-ı Edebiye ‘yi yeni yazıya aktarması ve yayımı, hem onlara bir vefa  borcu ödemektir, hem de onlardaki Ada Türk’ü olmak bilincinin bir devamıdır. Harid Fedai, Kenzi, Ziver Bey ve Habibzade Ali Kemal’in 21. yüzyıldaki anima-arşetipi olmuştur.

1950-1954 yılları arasında Kıbrıs’ta Türkçe-Edebiyat öğretmeni olarak bulunan Türkiye şair ve yazarı İbrahim Zeki Burdurlu, bir yandan Kıbrıs’ın kültür yaşantısına düzenlediği şiir geceleri ve kültür etkinlikleriyle canlılık katmış, bir yandan da yazdığı eserlerine Kıbrıs’ı taşımış, hatta kimi eserlerini Kıbrıs’ta çıkarmıştır. Basılanların yanında Kıbrıs Türk gazete sütunlarında tefrika olarak kalan romanları da mevcuttu İbrahim Zeki Burdurlu’nun. Harid Fedai hocanın bir arzusu da adaya hizmeti geçen Burdurlu’nun bu tefrika romanlarını kitaplaştırmaktı. İşte hazırladığı o çalışmalardan biri, Kıbrıs’ın Zafer gazetesinde 1967-1969 arası tefrika edilen Şehitlerin Ali ‘dir. Burdurlu adadan ayrıldıktan sonra bile Kıbrıs Türkleriyle bağlantısını sürdürmüş, Türkiye’den yolladığı eserler ve yazılar Kıbrıs gazetelerinde çıkmıştır.  Merhum İsmet Kotak’la da iyi bir dostluğu var idi. İbrahim Zeki Burdurlu, Şehitlerin Ali ‘de Kıbrıs Türk’ü Ali ile Rum kızı Marulla’nın EOKA yüzünden yaşanmayan aşkını işler. Çağdaş Türkiye kadın yazarı Alev Alatlı’nın Yaseminler Tüter mi Hâlâ? adlı romanındaki gibi Şehitlerin Ali ‘de de ana fikir, Rum tedhiş örgütü EOKA’nın her iki tarafın insanını mutsuz ettiğidir. İşte Harid Fedai hocamız bu romanı okuyucuyla buluşturmak istemiş ve onun hayalini kızı İley Fedai Taşkın gerçeğe dönüştürmüştür.

1923-2009 tarihleri arasında yaşamış Kıbrıs Türk yazarı Semih Sait Umar’ın kültür ve edebiyata olan katkılarının kaybolmasını istemeyen Harid Fedai,  yazdığı romanı Öyle Zor Öyle Kolay ’ı son günlerinde kendisine emanet eden Semih S. Umar’ın vasiyeti gereğince bu romanı yayıma hazırlamıştı. Ancak kendisinin de ani ve elim vefatı, romanın basımını mümkün kılmadı. İley Fedai Taşkın, babasının yayıma hazırladığı romanı kontrol edip bastırtarak her iki aydının ruhunu şad etmiştir.

Evime beş dakikalık mesafede komşu olan, yıllarca kendisinden çok şey öğrendiğim Harid Fedai hocamızla evimde buluşup bu üç eser ve niceleri üzerine sohbet ederdik. Onları baskıya hazırlama heyecanına ve eserlerin öykülerine canlı tanıklık ettim. İley Fedai Hanım’ın, Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam ve Hiperyayın’ın vefalı davranışıyla onları yayınlanmış görmek beni çok duygulandırmıştır. Merhumla yıllarca paylaştığımız sohbet günlerine ve anılara geri döndüm. Harid Fedai’nin Kıbrıs Türk kültür ve edebiyat araştırmacılığında bıraktığı boşluğun kolay kolay dolacağına inanmıyorum. Küçücük adamızda bir avuç kadar aydın ve edebiyat derneğinin, kendi aralarındaki isole, birbirinden habersiz ve bilenlere danışmaktan uzak hallerinin sona ererek Harid Fedai üretimine yetişmeleri en büyük temennimdir.

 

YORUM EKLE