Hastalarımıza daha çağdaş bakım

Geçenlerde onu devletin televizyonunda projelerini ve yeni uygulamalarını anlatırken dinledim… Kimi mi?.. Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim’i… “Hasta Refakatçisi Eğitim Programı”nın en sonunda yürürlüğe konulduğunu açıkladığında bu girişimin çok tartışılan sağlık sistemimiz adına taptaze bir nefes olacağını düşündüm.
   Hedefte hastalarımızı daha çağdaş bir bakım sistemine emanet etmek var… Sağlık sektörümüzün tarihi sayılabilecek hamlelerinden birinin müjdesini algıladım o açıklamaları dinlerken... Artık uygulama aşamasında olan bu programı yürürlüğe koyanları ve bu programa ter dökenleri gönülden kutlarım…
   Demokrasilerde ve siyasetlerde makamlar geçicidir. O makamları belleklere kazıyan ve yeri geldikçe anımsatan, iz bırakan kalıcı hizmetlerdir. Hasta refakatçisi hizmetlerinin bilimsel şekilde kurumsallaştırılması başarılabilirse, ki buna inanlardanım, bu olay Dr. Filiz Besim’i bakan olarak gelecekte de takdirle anımsatacaktır…
                                                               ***
   Alınmakta olan yasal önlemler sayesinde eğitimi ve izni olmayan hiç kimse devlet hastanelerinde, yaşlı bakım evlerinde ve özel hastanelerde hasta refakatçiliği yapamayacak. Bakan Besim, “Hasta Refakatçisi Eğitim Programı”nı daha kaliteli bir sağlık sistemi ve daha çağdaş bir hasta bakımı adına yürürlüğe koyduklarını belirtirken şu açıklamayı yapıyor:
   “Eğitimden geçip sertifika alan hasta refakatçilerinin sosyal sigorta yatırımları ile eğitim ücretleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Uzun süreden bu yana yaşanmakta olan hasta refakatçisi sorunu, toplumumuzu bu bağlamda üçüncü ülkelerden gelen kişilere mahkûm etti.”

Ülkemizde gittikçe artan nüfusa bağlı olarak çok ciddi boyutta bir hasta artışının olduğunun altını çizen Bakan, “hemşire kaynağımız hasta bakımına yetmeyince, mecburen hasta refakatçiliğine gidildi… Gidildi gidilmesine de, bu kişiler bugüne kadar hiç denetlenemedi ve eğitilmedi” diyor.                                                      ***

 

Hastanelerimizdeki ve yaşlı bakım evlerindeki hasta refakatçi sisteminin bozukluğu ve acımasızlığı sağlıktaki açmazlarımız söz konusu olduğunda sıkça irdelediğim konudur. Yazılarımı izleyen okurlarım bunun farkındadırlar ki, o konuda bana sıkça mesajlar ve mektuplar atmaktadırlar. Gönderilen mesajları ve mektupları da, yeri geldikçe bu köşede yayımladım…
   Şimdi bu gelişme gerçekten sevindirici… İhtiyacı gittikçe daha derinden duyulan hasta refakatçileri için bir eğitim programının başlatılmasıyla artık sertifikası olmayanlara hastalarımız emanet edilmeyecektir. Başarıyı mutlaka yakalamasını ve bir an önce kurumsallaşmasını beklediğimiz bu program, hiç kuşku yoktur ki çağdaş bir nitelik taşıyacaktır. Çünkü günümüz dünyasında uygar ülkeler bırakınız hastaneleri, ama mahalledeki hasta evlerine bile özel eğitimli bakıcılar göndererek bu sosyal görevin gereklerini sorumluluk ve duyarlılıkla yerine getirmektedirler...
   Olay yıllardır hepimizin gözleri önünde yaşanmaktadır… Hastanelerde örgütlü ve mutlak bir Türkmen bakıcı hükümranlığı ile simsarlığı hakim duruma gelmiştir. Bu konuyu ele alıp sıkça yazarken, hastaların ve hasta yakınlarının katlanmak zorunda kaldıkları sıkıntıları da seslendirdik…
   Uzunca bir yatılı tedavi söz konusuysa aylık bakıcı maliyeti 5000 TL'yi de aşabilmektedir... Dahası, şimdilerde o refakatçiler TL’den vazgeçtiler… İhtiyaçlılardan döviz talebinde bulunuyorlar!.. Bu talepleri karşılayamayan aileler ise işi gücü bırakıp bakımı kendileri yapmak zorunda kalıyorlar...
   Durum o kadar ileri ve vahim duruma geldi ki, hemşireler hastanelerde bakıcının yapmadığı veya ihmal ettiği işler için çekinmeden fırça atabiliyorlar bu yorucu sistemsizlik içinde… Yapılacak işler için sert tonda talimat vermekten ve “refakatçi getiriniz” demekten çekinmeyen hemşirelere tanık oluyoruz. Yoğun iş temposu içinde bir bakıma onlar da haklı. El ayak çekilip aileler devreden çıkınca hasta bakım ortamlarında durum daha da üzücü boyutlar kazanıyor... Hastalar tamamen rastgele bulunan o sözde ve eğitimsiz bakıcısının vicdanına kalıyorlar… Bu durumların çağdaş dokunuşlarla düzeltilmesi, elbette ki devletin sırtındaki vicdani borçtur…

 

 

 

YORUM EKLE