Her adli yıl açılışında benzer sorunlar konuşuluyor

Adli yıl açılışları geçmişten günümüze basın tarafından hep ilgi görmüştür.

Normalde çok fazla konuşmayan yargıyla ilgili, yetkili kişilerin açılışta yaptığı güzel konuşmalar, ilgiyle karşılanır.

Yapılan konuşmalarda hem yargının, hem de ülkenin sorunlarına değinilir.

Konuşmalar yalnızca konuşma değil, orada istatistiki veriler paylaşılır, gözden kaçmış ayrıntılar verilir, sorunların kaynağının ne olduğu anlatılır, ülkeyi yönetenler bazı konularda inceden eleştirilir…

Geçmişten günümüze çözülemeyen sorunlar sıralanır.

Adli yıl açılışları mutlaka gazetelerin ön sayfalarında yer bulur.

Çoğu gazete bunları manşet de yapar.

Anlatılanlar bilmediğimiz şeyler değil aslında ama çekici olan, bu sorunların yetkililerce her zaman dile getirilmiyor oluşudur.

Belki bu açılışlar medya için iyi malzemeler çıkarıyor ama her açılışta bazı sorunların tekrarlanıyor oluşu ve çözümlenememesi de üzüntü vericidir.

Önemli olan bu adli yıl açılışlarında söylenenlerin orada kalmaması, sorunların çözülebilmesidir.

Sorunların çözülebilmesi için birçok konuda hükümet edenlerin de katkı koyması gerekmektedir.

Ancak yıl döner, yeni bir adli yıl açılışı gelir ve yine aynı sorunlar konuşulur.

Yüksek Mahkeme Başkanları değişir, baro başkanları değişir, hükümet edenler değişir ama yargının ve memleketin sorunları değişmez.

Hatta bırakın sorunların çözümlenmesini, bazıları daha da artar.

Mesela “davaların geç neticelenmesi” meselesi kim bilir kaç kez konuşma konusu olmuş, kaç kez neler yapılabileceği konuşulmuştur ama bu sorun hep devam etmiştir.

Mesela yargının bina sorunu… Bina sorunu da her açılışta gündeme gelmektedir.

Bina sorununun halledilememesi, zincirleme birçok sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

Dünkü açılışta öğreniyoruz ki; Girne Caddesi’nde yer alan eski polis binalarının restorasyonu halen bitirilememiş.

Proje için talep edilen meblağ, mahkemeler bütçelerine konulmuş olmasına rağmen, ihale bedeli hesaplamalarında yapılan hata neticesinde binanın bitmesi, bütçeye konulan mevcut meblağ ile imkansız hale gelmiş.

Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri için yeniden ihaleye çıkılması gerekiyormuş.

Bu ihale için 2018 bütçesine gereken meblağ konulmuş olmasına rağmen, bu kez de binanın elektrik projesinde hata yapıldığı tespit edilmiş ve restorasyon durmuş.

Mayıs 2018’de bitmesi gereken binanın ne zaman kullanıma gireceği de belli değişmiş, bina bitmeyince, zincirleme diğer sorunlar da çözülememiş.

Bu kadar hayati bir binanın, bu kadar vahim hata nedeniyle hizmete girememesi gerçekten üzüntü verici…

Mesela icranın yetersiz olması da çok ciddi bir sorun.

2017 yılında 12 bin 151 icra dosyalandı, 2016’da askıda kalan 3 bin 726 icra ile dosyalar, toplam 15 bin 877’e ulaştı. Durumun vahametini görebiliyor musunuz?

Tabii suçların artmasının nedenleri de gündeme getiriliyor, burada öneriler yapılıyor ama sonuç değişmiyor.

Açılışta yapılan öneriler havada kalıyor, yıl dönüyor ve geliyoruz yine aynı şeylerin konuşulduğuna, benzer önerilerin yapıldığına tanık oluyoruz.

Yeni adli yıl açılışına kadar birçok sorunun çözülmesini temenni ederiz. Sorunlar çözülsün de varsın bize malzeme çıkmasın...

 

YORUM EKLE