Hükümet programındaki eksiklikler

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyonunun hükümet programı, geçtiğimiz cuma günü Meclis’te okundu ve kamuoyunun bilgisine getirildi.
Tabii ki bütün hükümet programını, bir köşe yazısı içinde değerlendirmek mümkün değildir. Fakat bu hükümet programının önceliğinin ekonomi olacağı açıklandığı için, bende özellikle ekonomiden sorumlu bakanlığın, hükümet programında yazılan eylemlerine değinmek istiyorum.
Hükümet yetkileri, yeni hükümetin önceliğinin ekonomi olacağını defalarca açıklamalarına rağmen, hükümet programı içerisinde, ülkenin kalkınması için gerekli olan ekonomik reformları gerçekleşecek hedef ve icraatları maalesef yeterli görmedim. Ayrıca, yapılacak icraatlar için, çalışma takviminin olmaması ve yapılması gereken ek bütçeye programda değinilmemesi de eksikliktir.
Ekonomik kalkınmanın olması için, yeni yatırımlar, katma değer ve verimlilik yaratan üretim yapısı, vasıflı işgücü ve yeni istihdamlar yaratabilmek için sektörel planlamalara ihtiyaç vardır. Bütün bunlar için, tüm hükümetin koordine içinde çalışması gerekmektedir. Son yıllardaki UBP hükümetlerinde, devamlı bakan ve bakanlıkların değişmesi de, olması gereken uyum ve koordinasyonu sekteye uğratmaktadır.
Ülkenin bir bütün halinde kalkınması için, Ekonomik, sosyal ve ve kültürel kalkınma planı süratle hazırlanıp, Meclis’ten geçirilmeli ve yasa haline getirilip, devlet politikası haline getirilmelidir. Bu çerçevede, tüm sektörler ve alanlar planlanmalıdır.  
Bütün bu hedefler ve yapılması gereken icraatlar ortada iken, ekonominin lokomotifi olması gereken Ekonomi Bakanlığı’nın, hükümet programındaki ilke, politika ve icraatları maalesef hükümetin ekonomik kalkınma hedefi ve önceliğine cevap vermemektedir.
Bu bağlamda, hükümet programında, Ekonomi Bakanlığı’nın gerçekleştirmeyi hedeflediği işler ve icraatları gördükten sonra, yakın zamanda ekonomide iyileşmeler beklenmemelidir.
Hükümet programında ekonomi bakanlığı için yazılan eylemler içinde,  halkın ve sektörlerin ekonomik beklentilerine uygun somut icraatlar yerine, yasal mevzuat düzenlemeleri, yapılacak eylemler için çalışmalar ve altı doldurulmamış soyut eylemler bulunmaktadır.
Halbuki, yatırımı, ihracatı, AR-GE ve yenilikçiliği ön plana çıkaran ve geliştiren eylem ve icraatlar ile istihdamı artırmak için, ekonomik büyümeyi istikrarlı kılacak politikaları geliştirecek ve vasıflı işgücünün artırılmasına yönelik, altı doldurulmuş somut politika ve icraatlara ağırlık verilmelidir.
Hükümetin en önemli hedefleri, pahalılığı  ve enflasyonu önlemek, hayatı ve girdi maliyetlerini  ucuzlatmak, vatandaşların satın alma gücünü korumak ve refahını artırmak olmalıdır. Bunları maalesef, hükümet programı içinde somut olarak göremedik.
Bunlar yanında, ekonomik krizden çıkışın yol haritasını, bölgesel kalkınmayı artıracak somut icraatları, üretimi, gelirleri, büyümeyi, istihdamı, tasarrufları çoğaltmak, ihracatı artırmak, sektörleri ve tüm ekonomimizi daha iyiye götürmek için, makro ekonomik düzenlemeler yapılmalı ve bunlara yönelik gerekli tedbirler mutlaka somut olarak hükümet programında yazılmalıydı.
Son söz olarak da, Ukrayna-Rusya savaşının yaratacağı ek maliyetlerin karşılanması için, mutlaka ek bütçede kaynak ayrılması gerekmektedir. Zira, krizin başlangıcı ile birlikte, döviz, petrol ve gıda fiyatlarında artışlar görülmeye başlanmıştır. Savaştan, deniz ve hava ulaşımı maliyetleri de olumsuz etkilenecek ve malların ülkeye ulaşması daha da pahalılaşacaktır. Bütün bunlar da bize, zam ve enflasyon olarak yansıyacaktır.  

 

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104