Hükümet protokolü güzel şeyler vaat ediyor

CTP, HP, TDP ve DP Koalisyon Hükümeti, 22 maddelik öncelikli icraatlarını koalisyon protokolüyle belirledi. Protokol, bir anlamda ülkemizde yaşanan sorunları sıralayıp, çözüm önerilerini de sunan bir rapor gibi.

Protokole itiraz edemeyiz, çünkü yıllardır yazdığımız, şikâyet ettiğimiz konuları çözmeyi vaat ediyor.

Hükümet bazı öncelikler belirledi. Hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluklarla mücadele, öncelikler arasında ilk sıralarda yer alıyor…

Protokole göre, hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak; gerekirse dokunulmazlıklar kaldırılacak…

Bu işler gizli saklı yapılmayacak. Dosyanın ne aşamada olduğu konusu, mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacak. Bunlardan gerek görülenlerle ilgili olarak özel soruşturma memurları atanması yoluna gidilecek, özel soruşturma memurları tarafından tamamlanan dosyalar, gereği yapılmak üzere derhal Başsavcılığa iletilecek.

Mal Bildiriminde Bulunma Yasası’nın uygulanması yanında “Nereden Buldun Yasası” çıkarılması da hedefleniyor. Bankaların zarara uğrayıp uğratılmadığının denetlenmesiyle ilgili süreçte suç saptanması durumunda konunun Başsavcılık kanalıyla mahkemeye taşınması yönünde siyasi irade gösterilecek.

Gördüğümüz kadarıyla hükümet, yolsuzluklar konusunda oldukça iddialı ve kararlı görülüyor. Yıllardır toplum vicdanında bir yaraya dönüşen, adalet duygusunu zedeleyen yolsuzluklar konusunda umarız hükümet, kararlılığını sürdürür ve vaat ettiklerini yapar.

Yıllardır toplumun gözü önünde yapılan ve cezasız kalan yolsuzluklar, usulsüzlükler var. Milletvekillerinin dokunulmazlığa sığınması, yeni gelen hükümetlerin “Hesap soracağız” demesine rağmen kimseden hesap sorulmaması büyük güvensizlik ve moral bozukluğuna neden oluyordu. Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılacak olması isabetli bir karardır. “Nereden Buldun Yasası”nı çıkarmak için geç bile kalındı...

Öncelikler arasında “Müşavirliğin kaldırılması ve bu konuda yasal düzenlemelere gidilmesi”, “Tüm atamaların liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak yapılması”, “Tüm istihdamların önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilmesi”, “Geçmişte görev yapan hangi hükümet döneminde olursa olsun Bakanlar Kurulu kararları da dahil yapılmış idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananların iptal edilmesi veya duruma göre hukuka uygun hale getirilmesi” gibi konular var...

“Müşavirlik” konusu gerçekten rezalet bir durumdu. Yatarak para kazanan insanlar ordusuna neden olan müşavirliğin ellenecek olması gerçekten olumlu bir hedef. Atamaların liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde yapılacak olması da özlediğimiz bir durumdu.

Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nın hızla tamamlanması, Yurttaşlık Yasası’nda ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilmesi hedefleri de yer alan protokole göre, yurttaşlık verilmesine dair kriterler keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenlenecek, yurttaşlık verilmesine bazı sınırlamalar konulacak… 7 Ocak erken genel seçiminde ilk kez uygulanan ve birçok eleştiriye uğrayan Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yeniden bir düzenlemeye gitmek de hükümetin öncelikleri arasına konuldu.

Kamu reformu yıllardır ellenemeyen, ellenmeye korkulan bir konu. Umarız yeni hükümet bu konuda cesaretli ve dirayetli olur. Çok istismar edilen yurttaşlıklar konusunun da bir düzeye ve adalete uygun yapılması da çok önemli.

Protokolde çok önemli bir hedef daha var; o da “Ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacak” olması. Türkiye ile online sicil denetimi, ülkemize giren kişilerin kim olduğu, ne amaçla geldiği konusunda bilgimiz olmasını sağlayacak.

Hükümet protokolü gerçekten de güzel şeyler vaat ediyor. Temennimiz protokole yazılanların yapılmasıdır. Geçmişte yazılanlar yazıldığı yerde kalmış, toplum hayal kırıklığına uğramıştı. Umarız bir kez daha hayal kırıklığı yaşamayız. Yazılanlar yapıldığı takdirde hükümet destek bulacaktır.

YORUM EKLE