İhtiraslı Milletvekilleri Partisi (İMP)…

   Seçilmiş vekiller, sandığa gidip kendilerine oy verenleri bin pişman etti mi?
   Bin pişman etmek az.
   Milyon pişman etti.
   KIBRIS Gazetesi, Kıbrıs Türk Halkı’nın gözü, kulağı ve sesidir.
   Popülizm yapmaktan da her zaman kaçındık.
   Kıbrıs Türk Halkı’nın çok zor günlerden geçerek buralara geldiğini sağır sultan bile duydu.
   Bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı.
                                                                 ***
   Anayasada tanımı ve yol haritası belirlenmiş olan sistem, demokratik parlamenter sistemdir.
   50 milletvekili, yasama organı olan meclise seçilir.
   Yürütme organı olan hükümet, meclis çoğunluğunu sağlayarak oluşur.
   Seçim döneminde söylenenler, elbette buz üzerine yazılmış değil.
   Her parti, tek başına hükümet oluşturma arzu ve amacını taşır. Ancak bu mümkün olmayabilir. Tek başına bir parti hükümeti oluşturamazsa, 26 sayısını sağlayan tüm olasılıklar, sandıktan çıkan iradeye uygundur.
                                                                         ***
   Tüm seçilmişler, şunu çok iyi bilmek zorundadır.
   Temsili demokraside oy verenlerin oyları, parti temelli temsilcileri belirler. Meclis’in bütünü ise tüm iradelerin birleşimidir.
   KKTC Meclisi’nde oturan milletvekillerinin bazıları Güney Kıbrıs’tan ya da başka bir ülkeden seçilip gelmedi.
   Tüm vekiller, KKTC seçmeni tarafından seçildi. Ve de aynı yemini ederek göreve başladılar.
   Ettiği yemini unutanlar varsa, anımsatalım:
   “Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine and içerim.”
   Yeminin içinden bir bölüm… “… halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma…”
                                                                      ***
   Teknik hata grubuna giren hatalar, kalıcı engel olarak kabul edilemez. Sıkıntı varsa aşılacak ve bu halk hükümetsiz bırakılmayacak.
   KKTC Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler; UBP, CTP, HP, DP, TDP ve YDP…
   Bu partilerin arasında DİSİ, AKEL ya da DİKO yok.
   Milletvekili andı, oluşturulacak koalisyon hükümetlerinin programlarının yol göstericisidir.
   Eğer bu anda herkes içtenlikle inanıyorsa, hükümet oluşumundaki başarısızlık yaşanmamalıdır. Çünkü halkın refah ve mutluluğu için çalışır bir hükümet şarttır.
                                                                    ***
   UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, büyük bir sürpriz olmazsa, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade edecek.
   KKTC Anayasası, hükümeti kurma görevinin Cumhurbaşkanı tarafından güvenoyu alacak, hükümeti kurabilecek bir grup başkanı ya da milletvekiline verilmesini emreder.
   Eğer böyle biri yoksa, en büyük grubu bulunan partiden başlayarak sırasıyla görev verilir. Bu durumda, görev sırası CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’da görülüyor.
   … “Erhürman, bu hükümeti kolayca kurar”, demek zor.
   Çünkü mecliste en büyük parti, her partiden vekillerin oluşturduğu, İHTİRASLI MİLLETVEKİLLERİ PARTİSİ, İMP’dir.
   İhtiraslı milletvekilleri çoğunlukta olduğu sürece, işimiz çok zor. Ama bu tekerlek bir gün ters dönecek. Ya da halk ters döndürecek. Bugünleri yaşatanlar, bunu unutmasın…
 

YORUM EKLE

banner75