İnsanlığın İflası

Bazılarının yaptığı gayr-i insani davranışlar karşısında insaf sahipleri “insanlığımdan utanıyorum” derler. Tarih boyunca insanlığımızdan utanacağımız pek çok olaylar cereyan etti, fakat “medenî” olduğunu iddia eden günümüz dünyasındaki utanç tabloları geçmişe rahmet okutacak derecede artmıştır. Zira ulaşılan teknik güç ve imkânlar insanların yararından ziyade zararına kullanılmaktadır. Bu imkânlar yaşatmaktan ziyade öldürmeye, yapmaktan ziyade yıkmaya alet edilmektedir.

Vahşi materyalizm ve kapitalizm insanı, insanın yurdu yerine kurdu haline getirmiş, aç gözlülüğün, ihtirasın tavan yaptığı günümüzde insanlık egoizmin karanlık zindanına tıkılmış, “güçlü olan haklıdır” felsefesi dünyamızı kurtların, çakalların, sırtlanların dolaştığı korkunç bir mezarlık haline çevirmiştir.

Ünlü düşünür Renê Guenon günümüz insanını tanımlarken şunları söylüyor; “Artık hiçbir şey ve hiçbir kimse, normal olarak olması gereken yerde değildir. İnsanlar artık manevi alanda hiçbir gerçek yetki, maddi alanda ise hiçbir yasal güç tanımıyorlar.

Alkolün, uyuşturucunun, fuhşun, sömürünün, aç gözlülüğün, terörün, silahlanma yarışının, kitlesel cinayetlerin, inançsızlığın hakim olduğu dünyamız bir bakıma cehenneme dönüşmüştür. Batılı bir düşünür yirmi birinci asrı “cinayet asrı” olarak nitelemiştir.

Makineleşen dünyamız Allah ve insan merkezli bir dünya olmak yerine makine merkezli bir dünyaya dönüşmüş, medeniyet; madeniyet ve bedeniyet şekline bürünmüştür.

Alexy Carrel, insanlık krizinin sebeplerini açıklarken şöyle diyor: İnsan zekâsı ve buluşlarıyla kurulan çevre, insanın yapısına uygun değildir. İnsan, geliştirdiği bu çevrede yabancıdır. Gün geçtikçe insani kimliğini kaybetmektedir. Zira medeniyet ağacının “yasak meyve”sini yemiştir. Âdem babamızla Havva anamız da “yasak meyve”den yedikleri için cennetten çıkarıldılar.

Şairler hayal âleminde cansızları bile konuştururlar. Asrımızın büyük filozof şairi Muhammed İkbal güneşi konuşturuyor. Ona göre güneş, şikâyetini Allah’a şöyle arz ediyor. “Ya Rabbi! Ben bu sözde insanların etrafında dönmekten, onlara ışık salmaktan usandım. Ya benim görevime son ver veya yeni ve gerçek insanlar yarat.”

İnsaf ve vicdanın değil, vahşet ve menfaatin hâkim olduğu günümüz dünyasının gidişatı maddi ve manevi intihara doğrudur. Bu anlayış ve davranıştan kurtulmadıkça gerçek kurtuluşa kavuşmak mümkün değildir.

Roger Garaudy (Roje Garadi) problemin sadece ekonomik ve siyasi olmadığını, temel sorunun gayesizlik ve inançsızlık olduğunu belirtmekte, durumun vahametini şöyle dile getirmektedir: “Elinde rotası olmayan, sarhoş ve darmadağın olmuş, kendini kaybetmiş bir kaptanla gemi nereye gittiğini bilmez durumdadır.” Her şeyin satılık metâ olarak değerlendirildiği, kazananların ve kaybedenlerin, yiyenlerin ve bakanların, gülenlerin ve ağlayanların, ezenlerin ve ezilenlerin şekillendirdiği bir dünya elbette payidar olamaz.

İnsanın ruhuna, duygu dünyasına hitap etmeyen, onda insani ve ahlâkî duyguları yeşertemeyen bir bilgi hamallıktan başka bir şey değildir. Davranışlara yansımayan sözde iman da böyledir. Gerçek bir iman, ulvi gayelere ulaşmak için mücadeleyi gerektirir. “Eserleriniz yoksa iman sahibi olmanız ne işe yarar?

Satırlarımızı R. Garaudy’nin şu sözleriyle sonlandıralım. “Ben ‘insan ölmüştür’ diyenlerden değilim. Asıl insan şu anda mevcut değil. İster misiniz onu var kılmaya çalışalım. Var olmaya çalışalım. Yani sebep-sonuç zincirinde bir halka olmamaya, aksine daha sağlam güçlerin daha açık bir gaye ile her an ortaya çıktığı doğuş halindeki insanlar olmaya çalışalım.” (R. Garaudi, Yaşayanlara Çağrı, sh. 29)

Bütün mesele sureta değil sireta insan olmaktır. Kadavra değil, iman ve ahlâkla diri olan insan.

YORUM EKLE

banner75