'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi', anlamlı bir adım

Şiddet olaylarının engellenemez bir şekilde artıyor oluşu gerçekten de endişe vericidir.

Özellikle de kadınlara yönelik şiddet olayları, ülkemizde ciddi artış gösterdi.

Bu tür olayların arka arkaya gelmesi, kadın cinayetleri işlenmesi, halkın “tedbir alın” istemlerine neden oldu.

Kadına yönelik şiddeti önlemek, kuşkusuz bugünden yarına olacak bir şey değil ama bir yerden de başlamak gerekiyor.

İşte tam da bu tartışmaların, tedbir çağrılarının olduğu günlerde, “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi”nin kurulduğu açıklandı.

Polis Genel Müdürlüğü ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin koordineli şekilde 24 saat esasına göre hizmet vereceği “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi”nde 18 personel görev yapacak

“Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi”, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olan 25 Kasım’da, yani yarın hizmete giriyor.

Polis Genel Müdürlüğü binasında hizmet verecek birimde 10, ilçe irtibat görevlerinde ise 8 personel görev yapacak.

Ayrıca, polis müdürlüklerinde de bu konu ile ilgili irtibat elemanları görevlendirildi, şikayetler Alo 155’e yapılabilecek. 

Başbakan Tufan Erhürman ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun katıldığı basın toplantısında şubenin ne yapacağı, nasıl çalışacağı anlatıldı.

Yasaya göre, birim görevlileri, 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak.

Şube, şikayet ve ihbar üzerine veya kendilerinin öğrendiği veya tanık olduğu bir şiddet veya istismar olayı karşısında, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, koruma emri kararı verilinceye kadar, öncelikle mağdurun, yakınlarının ve tanıkların güvenliğini sağlayacak ve saldırganı durduracak ve uzaklaştıracak tedbirleri alacak.

Birim görevlileri, saldırgan ve/veya şiddeti uygulayan hakkında ilgili mevzuata göre izlenecek yöntemin yanı sıra, gerektiği takdirde mağdurun acil tıbbi bakım ve tedavisinin yapılmasını ve adli raporların alınmasını ve saldırganın ve/veya şiddeti uygulayanın, mağdurun ev, iş, okul ile düzenli olarak görüştüğü arkadaşlarından ve gittiği sosyal aktivite mekanlarından uzak durmasını sağlayacak, mağdura yakın fiziki güvenlik hizmeti sunacak, mağduru ve varsa çocuklarını bir yurt veya sığınma evine veya güvenli bir yere yerleştirmek için gerekli girişimleri yapacak.

Amaç, şiddet mağduru kadınların hemen ulaşabilecekleri ve ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri en hızlı şekilde alabilecekleri mekanizma kurmak...

Böyle bir adım attığı için hükümeti ve Polis Genel Müdürlüğü’nü tebrik ediyoruz.

Bu birimle birlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

Sorunlar karşısında oturup beklemek yerine bu şekilde tedbirler alınmalıdır.

Bu tedbirle, kadına yönelik şiddet bir anda bitecek değildir kuşkusuz ama bir caydırıcı yanı olacaktır.

Mücadelenin bir yerden başladığını görmek, kadınlara cesaret verecektir.

Söz konusu birimle birlikte, bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verilmelidir.

Umarız bu çalışmalar istenilen sonucu verir de ülkemizde tüm kadınlar daha huzurlu yaşam sürer.

YORUM EKLE