Kadına yönelik şiddet ve alınmaya çalışılan tedbirler

Kadına yönelik şiddet olaylarında artış yaşanıyor.

Ne ilginçtir ki geçmişte ülkemizde “kadına şiddet” vakası daha azdı, bugün üstesinden gelinemeyecek bir olaya dönüştü.

Evet, belki geçmişte bu tür olayların açığa çıkması, gündem olması daha zordu, insanlarda o cesaret yoktu ama istatistikler günümüzde kadına şiddetin arttığını gösteriyor.

İstatistiğe de gerek yok, çünkü bunu gözümüzle de görebiliyoruz.

Aslında ülkemizde genel olarak şiddet arttı.

Birçok alanda şiddet olaylarının arttığını, kişiler arası tahammülsüzlüğün tavan yaptığını görebiliyoruz.

Ancak kadına yönelik şiddet, korkutucu boyutlarda, kadın cinayetleri arttı.

Eşine, sevgilisine, kız arkadaşına ya da tanımadığı bir kadına şiddet uygulayanların artışını üzüntü ve korkuyla izliyoruz.

Darp, taciz, tecavüz olayları önlenemez bir şekilde yükseliyor.

21’inci Yüzyılda insanoğlunun daha bilinçli olmasını beklerken, tam tersine insanlar daha fazla şiddete başvuruyor.

21’inci Yüzyılda kadına bakış açısının daha çağdaş olmasını, kadına şiddetin son bulmasını beklerken, tam tersi bir durumla karşılaşmak gerçekten üzücü.

Şiddettin yabancı kaynaklı olduğu hissedilse de, aslında ülkemiz insanı içinde de oldukça fazla olduğunu görebiliyoruz.

Ülkemizdeki yabancıların sebebiyet verdiği şiddet olaylarının ülke insanına da emsal olması gerçekten çok korkutucu…

Bu noktada hükümete de çok büyük görev düşüyor.

Devlet yetkililerinin, şiddetin son bulması, özellikle kadınların şiddete uğramaması için tedbirler alması gerekir.

Kadın cinayetleri için gazetelerin attığı, “Devlet kadınları koruyamıyor” başlıkları gerçektir ve anlamlıdır. Halen devletin bir kadın sığınma evinin olmaması ayıptır, büyük eksikliktir.

Tam da bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda attığı bazı adımları olumlu buluyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadına yönelik şiddet olaylarının artmasını dikkate alarak, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED)” kısa süre sonra bakanlığın eski hizmet binasında aktif olarak faaliyete başlayacağını açıkladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nde daha önce bu alanda çalışmış uzman iki personel bu amaçla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi için görevlendirildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin altında kurulacak “Şiddet Müdahale Birimleri ve Cinsiyet Odak Noktaları”nın oluşturulması için de kurumlarla görüşmeler başlatılmış.

Bakan Zeki Çeler, kadınlarımızın daha güçlü ayakta durmalarını sağlayacak, onları çalışma hayatına katacak destek programlarını da bakanlık olarak uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Eşinden boşanan ve küçük çocuğu olması nedeniyle çalışamayan kadınlara kreş desteği verilerek, çalışma hayatına dahil edileceklerini söyleyen Zeki Çeler, pilot bölge olarak Lefkoşa, Mağusa ve Karpaz’da 3 kreş açmak için gerekli çalışmaların başlatıldığını, Başsavcılık’tan gelecek görüşü beklediklerini kaydetti.

Zeki Çeler, suça itilen çocukların suç işlemelerini önlemek, rehabilite edilip topluma yeniden kazandırılması için hizmet verecek olan Gençlik Rehabilitasyon Merkezi’nin açılması yönünde de çalışmaları olduğunu açıkladı.

Çeler, sosyal hizmetler alanındaki diğer bir önemli konunun ise çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi olduğuna dikkat çekerek, Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile ortak projeler üretmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bunlar gerçekten güzel haberler, umarız bakanlık, hedeflediklerini kısa sürede yapar ve olumlu sonuçlarını alırız.

Önemli projelerin hayata geçmesi ve sürdürülebilir olması gerçekten çok önemlidir.

Tabii ki her alanda denetim çok önemlidir, şiddete yol açan tüm faktörlerin önüne geçecek etkin denetimlerin yapılmasını, denetimin bir devlet politikası olmasını temenni ederiz.

YORUM EKLE