Kalite, hesap verebilirlikle eşdeğerdir

Son zamanların dillere destan olmuş bir kavramı üzerine bilimsel bir yaklaşım sergileyeceğim bugünkü yazımda, hemen hemen bütün siyasilerin ve sivil toplum örgütlerinin dilinde kalite söylemi var.
   Peki kalite nedir, bu hususta nasıl bir yol izlenmelidir?
   Değişen küresel eğitim ortamlarında ki değişiklikler, yüksek öğrenim kurumlarının çalışmalarında da devrim ve değişim yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Dönüşümün zorunlulukları, iş gücü ortamının zorunlu şartı ve kaliteli iş gücünün kıta ve ülkelerde arzında artmasına neden olmaktadır.
   Bunun da ötesinde, rekabetçi iş ortamı eğitim sektörünün paydaşlarını daha güvenilir; yaratıcı ve yetenekli bilgiye sahip iş gücü talep etmeye yönlendirmektedir. Bu koşullar, yükseköğretim kurumlarının kaliteli eğitim sistemine daha fazla ilgi göstermesini şart koşmaktadır.

 

Rekabetçi küreselleşme çağı…
 

Günümüzün rekabetçi küreselleşme çağında, sınırlı materyal ve insan kaynakları, yararlananların talepleri, küreselleşme ve yönetim gibi konular yüksek öğrenim eğitiminin diğer yönlerindeki zorlu güçlükler ve eksiklikler göz önüne alındığında, öğretme ve öğrenmenin önemi daha da önem kazanmaktadır.
   Kaynak kısıtlamaları ve diğer engeller önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi görünmektedir. Ulusal düzeyde yüksek öğrenim alanı genel küresel koşullarla yakından ilişkilidir. Bu sadece öğrencilerin ve fakültelerin göçü ve hareketi değil, aynı zamanda ekonomik küreselleşmenin etkisiyle de ilgilidir. Bu faktörler yeni zorluklar yaratmaktadır. Küresel bağlam, eğitim için iş modeli yaklaşımını vurgular ve gelişmekte olan ülkelerin beşeri sermayesini, gelişmiş ülkelerde yoğunlaşan beyin göçünün ekonomik çekiciliğine daha açık hale getirir. Tüm bunlar, yüksek öğrenim kurumlarında kalite yönetiminin uygulamasının önemini zorunlu kılmaktadır.

 

Eğitimde kalite yönetimi…


   Yüksek öğretimdeki kalite yönetimi özellikle son yirmi yılda dikkatleri üzerine çekmiştir. Dünya genelindeki yüksek öğretim kurumları arasında doğrudan kalite ölçüm araçlarını uygulamaya kadar, bu yönergeye çeşitli yanıtlar verildi. Kalite yönetimi, finansman mekanizmaları tarafından giderek artmaktadır; akreditasyon gereksinimleri; uluslararası uygulamaya ayak uydurma isteği; ulusal denetimler ve diğer eğilimler, yüksek öğrenimdeki büyük artış, uluslararasılaşma ve bilgi teknolojisinin etkileri daha da artmaktadır.
 

Eğitimde hesap verebilirlik…


   Yüksek öğretimin uluslararasılaşması ile birlikte hesap verebilirlik, şeffaflık ve kaliteli bir kültüre ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır Bununla birlikte, kalite güvencesini algılama çok boyutlu ve bağlamsal niteliktedir ve kalite güvencesi uzmanları ile akademik personel ve öğrenciler arasındaki görüşte bir boşluk bulunmaktadır.
   Yüksek öğretimdeki kalitenin birkaç kilit boyutu mükemmellik, değer, tutarlılık ve toplantı ihtiyaçları ve beklentileri içerir; ancak hiçbir kalite güvencesi çerçevesi kalitenin her yönünü ele alamaz, bu nedenle hangi kalitenin değerlendirildiğinin seçimi yapılmalıdır.
   Yüksek öğretimdeki kalite, bir eğitim modelinin bağlamsal kapsamına, kurumsal misyona ve amaçlara, ayrıca belirli bir sistem, kurum, program veya disiplin içindeki belirli standartlara ilişkin çok boyutlu, çok seviyeli ve dinamik bir kavramdır. Kalite, bu nedenle, bazen farklı anlamlar taşıyabilmektedir.
   Uzun yıllar boyunca organize edilen eğitim hayatları süresince bireylerin öğrendiklerinin kalitesi, nasıl öğrendikleri ve neden öğrendikleri de dahil olmak üzere yaşam kalitesini artırmak için her zaman bireysel ve toplumsal açıdan kaliteli eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Yükseköğretim kalitesi ile ilgili endişeler de yakın tarihte değil, konuyla ilgili herhangi bir tartışmanın özünü oluşturan her konuda tartışılmıştır.

 

Farklı bileşenlerin kaliteye etkisi…


   Yıllar geçtikçe, yükseköğretimin farklı bileşenlerinin kalitesinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi (yönetim, içeriği, pedagoji formları, sunulan hizmetler vb.) ile ilgili çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Yeni olan, kalite güvencesi ve yönetimi ile ilgili olan gelişmelere atıfta bulunmaktadır. "Kalite değeri", "kalite değerlendirmesi" ve "kalite güvencesi" gibi kavramlar günümüzde kaliteyi yönetme süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
   Bu bağlamda ülkemizde kalite kavramı üzerinde sağlıklı ve doğru yaklaşımlar sergilenmeli, buna uygun bir şekilde çözüm stratejileri konmalıdır.
   Sadece kalite diye beyanat atmakla bu işler olmuyor.

 

YORUM EKLE

banner75