Kanser “önlenebilir” ve erken teşhisle

“Tedavi edilebilir” bir hastalıktır
 

Kanser, vücuttaki bir hücre grubunun farklılaşarak, aşırı ve kontrolsüz şekilde çoğalmasıdır...
Kanser hastalığı, birçok faktörün birlikte rol aldığı sinsi bir hastalıktır. Kanser hastalığı, vücudumuzdaki tek bir hücrenin çeşitli dış faktörlerin etkisiyle gen yapısındaki kalıcı değişikliklere uğraması neticesinde, büyüme ve çoğalma kontrolünü ve koruyucu tamir mekanizmalarının fonksiyonlarını kaybetmesi neticesinde, hücrenin aşırı derecede çoğalması ve kitleler meydana getirmesi şeklinde tanımlayabiliriz.
Kanser hastalığı tek hücre hastalığıdır. İnsan organizmasındaki herhangi bir organ veya dokudan köken alabilir. Hastalığı oluşturan hücreler temelde vücut hücreleri olmakla birlikte bu hücreleri etkileyen çeşitli etkenler sonucunda hücrelerin ölümsüzleşip (immortal) aşırı üreyerek diğer organ ve dokuları iş göremez hale getirmeleri ile sonuçlanan, kendi vücudumuzun bir anlamda saatli bombası olarak nitelendirilebilecek bir hastalıktır; kanser.

Kanser hastalığının nedenleri ve oluşumu
 

Kanser hastalığının temelinde bozulmuş çoğalma kapasitesi yatmaktadır. Genetik ve çevresel faktörler gibi iki ana grupta toplanan faktörlerin etkileri ile iki basamakta ayrı ayrı ortaya çıkan bozulmalar ile kanser hastalığı meydana gelmektedir.
Kanser hastalığı vücudumuzun kendi hücrelerinden köken alan, hücrelerin aşırı derecede bölünüp çoğalma ve kitleler meydana getirme özelliğinde olan ve insan sağlığını ve sağlıklı yaşamını ciddi oranda tehdit eden önemli bir sağlık problemidir. Kanser hastalığı, büyük oranda korunulabilmesi mümkün olan, hastalık erken teşhis edilebildiği takdirde tedavi edilebilirlik ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir hastalıktır. Hastalığın oluşumuna birçok risk faktörü neden olabilmektedir. Bu sebepten dolayı kanser hastalığına “multifaktöriyel hastalık” da denilebilmektedir. Kanser hastalığının oluşumunda genel olarak “genetik risk faktörleri” ve “çevresel risk faktörleri” rol oynamaktadır. Genetik risk faktörleri, kanser hastalığının oluşumunda kabaca %20 oranında rol oynayan ve değiştirilmesi mümkün olmayan risk faktörleridir. Çevresel risk faktörleri içerisinde yer alan faktörler (tütün mamülleri ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, şişmanlık, güneş ışınları, radyason ve elektromanyetik dalgalar, çevre kirliliği, kimyasal kanserojen maddeler, pestisit ve zirai ilaçlar, bilinçsiz ilaç kullanımı ve stres faktörleri v.b. gibi …)  ise, büyük oranda korunulabilmesi ve değiştirilebilmesi mümkün olabilen faktörlerdir. Özellikle erişkin yaş grubundaki kanser hastalığının oluşumunda rol oynayan bu risk faktörlerinden büyük oranda korunabilmemiz mümkün olabilmektedir. Bilimsel veriler ışığında kanser hastalığının oluşumunda %85 oranında etken olan çevresel risk faktörlerinden büyük oranda korunabilmemiz mümkündür. Bu nedenlerden dolayı, kanser hastalığı için büyük oranda önlenebilinir ve erken tanı ile tedavi ve sağlıklı yaşam şansı yeniden kazanılabilinir diyebiliriz.

 

Kanserin başlıca önemli belirtileri

1-Vücudun herhangi bir yerinde veya memede ele gelen kitle, topak veya sertlikler...
2-İdrar veya dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler…
3-İstemsiz iştah ve kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, solukluk, sürekli uyuma isteği...
4-Vücuttaki ben yapılarında şekil, renk ve boyut değişikliği, et beni veya siğillerde belirgin değişim…
5-İyileşmeyen Yaralar…
6-Yutma güçlüğü…
7-Nedensiz ve sürekli öksürük, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, ses kısıklığı ve güçsüzlük…
8-Özellikle menapoz sonrası dönemde anormal ve olağan dışı kanamalar veya akıntı…
Bu tür belirtiler her zaman için kanserin bir belirtisi olmamakla birlikte, önemli bir kanser türünün belirtisi de olabilir… Bu nedenle, bu tür belirtileri kendisinde fark eden kişilerin hiç gecikmeden bir doktora başvurması gerekmektedir.

 

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104