Karma proje ve AVM’lerin gizli kahramanları: Teknik ekip

   Karma proje veya alışveriş merkezlerinde çok önemli görevler üstlenmesine rağmen pek göz önünde olmayan, sorun çıkmadığında yaptıkları işin farkına varılmayan, diğer departmanlara göre daha zor koşullarda çalışan ve alışveriş merkezi&karma projede yaptıkları işin görev tanımı ‘teknik’ olarak gözükse de aslında birçok yönden ayakta tutan ekibin TEKNİK EKİP olduğuna inanıyorum.

   Yeni kurulan bir alışveriş merkezi için açılıştan 6-12 ay önce işletme tecrübesi olan bir teknik müdürün işe alınması merkezin kuruluşu ve geleceği açısından çok faydalı olacaktır. Teknik ekip öncelikle şantiye aşamasında proje aşamasında gözden kaçan, ileride işletme esnasında sorun olacak işlerin yerinde müdahalesini yapar ve bu tür işlerin önceden tespitine yardımcı olur. Tüm taşeronların denetlenmesi ve taşeronların ellerindeki işleri finalize etmeden önce, birçok proje hatasını görüp yerinde müdahale edip düzelteceği için teknik açıdan merkezin maliyetlerini minimuma indirip işletme açısından yatırımcının memnuniyetini artıracaktır.

   Karma projelerde veya AVM’lerde açılışa 6-12 ay kala ise hem AVM-karma projesi tecrübesi olan hem de şantiyede çalıştığı için o merkezin sistemlerini iyi bilen kişilerden oluşan yönetim ekibine bağlı teknik alt kadro kurulmaya başlanmalıdır. Elektrik-mekanik atölyelerin kurulması, atölyeler için el aleti ve demirbaşların temini (avadanlık malzemeleri), taşeronların hak ediş kontrolleri, alışveriş merkezi taşeron firmalarından sistemin geçici kabulünün yapılması, bunun yanında tüm sistemin ve cihazların ısıtma, soğutma, yangın, otomasyon, AG, OG, vs. kısacası tüm teknik altyapının taşeron firma yetkilileri ile çalıştırılıp testinin son ayarlarının yapılması açılışta yaşanacak problemleri minimuma indireceği gibi, ileriye yönelik olarak da minimum maliyet, maksimum konfor sağlayacaktır.

Bu kadar önemli görevleri olan teknik müdür ve ekibi neler yapar?

   Alışveriş merkezinin veya karma projenin tüm mekanik, elektrik sistemlerinin, inşaat ve bahçe işlerinin arızasız ve aksaksız yürümesini sağlamak amacı ile tüm bu sistemlerin periyodik bakımlarının yaptırılmasından, tüm sistemlerin en ekonomik şekilde en yüksek verimle çalışmasından, su ve enerji tasarrufunun verdiği direktifler çerçevesinde yürütüldüğünün kontrolünden, bölümü ile ilgili tüm harcamaları en iyi şekilde denetleyecek fuzuli stok yaratılmamasından, alışveriş merkezi sakinleri ve ziyaretçilerinden ve ayrıca yönetimden, reklam ve halkla ilişkiler bölümlerinden gelen/gelecek konusundaki istekleri ilgili birimler vasıtası ile en kısa ve en tatmin edici şekilde cevaplamaktan, bölümüyle ilgili çalışma ortamını gerek teçhizat ve gerekse eğitim ve moral açısından en iyi seviyeye getirecek her türlü tedbiri almaktan karma proje ve/veya AVM’nin yönetimine karşı sorumludur.

   Teknik müdür ve ekibi taşeronların yaptığı tüm faaliyetlerden karma proje ve/veya alışveriş merkezi yönetimi adına birinci dereceden sorumlu olduğu için onların tüm faaliyetlerini denetler, takip eder, zamanında bitirilmesini sağlayacak tedbirleri alır, taşeronlarla ilgili ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar. Firmalarla yapılacak bakım onarım, garanti sürelerinin takibiyle ilgili sözleşmelerin teknik kısımları ile ilgili bölümlerinin hazırlanmasına yardımcı olur. Karma proje veya alışveriş merkezinin yangın emniyeti, diğer güvenlik ve emniyet sistemleri ile ilgili sisteminin 24 saat en verimli şekilde çalışmasını sağlar. Tüm sistemlerin en aksaksız ve en ekonomik şekilde çalışmasını, cihazların periyodik bakımlarının yapılarak arızalara sebebiyet verilmemesini, azami su, elektrik ve yakıt tasarrufu için gerekli tüm tedbirleri alarak, bu tedbirlerin özenle yürütülmesini sağlar.

   Elektriğin en verimli kullanılabilmesi, sarfiyatın minimum seviyeye indirilmesi için tedbirleri alır. Günlük ve aylık elektrik sarfiyatını tespit ve kontrol eder; Bölümü ile ilgili stok seviyesini ve ihtiyaçlarını tespit eder. İhale şartnamesinin hazırlıklarına yardımcı olur. Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi, yenilenmesi ve/veya bağlı bölümlerinin çeşitli arızalarla kullanılamaması durumları için çeşitli alternatifler geliştirerek, yapı kompleksindeki faaliyetlerini durdurmadan yürüyecek tedbirleri alır. Bakım talimatları hazırlar ve bu talimatlar gereği bakımların zamanında ve uygun şekilde yapılmasını sağlar. Tüm cihazlar için çalıştırma talimatları hazırlanır ve uygun yerlere asılır. Merkez içindeki sıhhi tesisat arızalarına devamlı müdahale ederek gelecek şikayetleri asgariye indirilir. Yangın alarm sistemi ile ilgili sistemin her an çalışır durumda olmasını sağlar ve kimyasal yangın söndürücüler ile kuru yangın söndürücülerin her an kullanılır ve bünyesinde olmasını temin edilir. Diğer birimlerle müşterek yürütülen her türlü faaliyetin en iyi seviyede olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar ve mağazaların teknik sorunlarının giderilmesinde yol gösterip yardımcı olur.

   Teknik ekip bu minvalde çok yoğun olarak çalışsa da, hayati öneme sahip işleri başarı ile sürdürseler de genelde geri planda çalıştıkları için gizli kahramanlar olarak kalırlar. Çünkü onların sadece kendi işleri ve yoğunlukları vardır...

YORUM EKLE

banner75