KIB-TEK’te aklınıza ne gelirse yaşandı…

   Belki biraz fazla iddialı olacak ama, KIB-TEK’te bazı kişilere haksız kazanç sağlayan, ihale ve satın alma uygulamalarının parasal karşılığı, KKTC’de devletin öteki alanlarındaki haksız kazançların toplamından fazladır.

   Çeşitli vesilelerle vurgu yapılır.

   KIB-TEK’te haksız kazanç zinciri, uzun yıllar hiç kırılmadı.

   Farklı siyasi partilerden yönetime gelenler, bir müddet sonra hükümete ve partisine rest çekecek gücü kendinde buldu.

   Çıkar zinciri içinde, “kullanılabilir” para miktarı siyasi dengeleri etkileyecek miktarda oldu.

   Görünen o ki CTP, raporlara yansıyan konularda duyarlılık çıtasını çok yüksek tutuyor.

   Hiç de fena yapmıyor.

   Keşke, önce hükümet sonra Meclis, zaman aşımı olmaksızın, gidilebildiğince geriye gidilerek KIB-TEK’teki kritik dosyaları inceleyip gerekenin yapılması için yasal süreç başlatsa.

***

   Bu gün ortaya çıkanlar ve benzer konular yıllar evvelinden yazıldı.

   O günün güç dengeleri içinde yazılanlara yanıt verilmesi yerine, saldırılarla susturma yolu tercih edildi.

   CTP’nin KIB-TEK’te bir anlamda yönetimde olduğu dönemde, dönemin Yönetim Kurulu başkanının yaptığı, haksız, kayırmacılık ürünü istihdamlar, CTP Genel Başkanı da olan Başbakan’dan gizlendi.

   Düşünebiliyor musunuz CTP, kendi atadığı kişinin yaptırdığı istihdamları ancak Sosyal Sigortalara KIB- TEK’ten yapılan yatırımları inceleterek öğrenebildi.

   KIB-TEK’te uzun yıllar milyonlarca dolarlık ihaleler, meşru bir ihale tüzüğü olmadan yapıldı.

   On milyonlarca dolarlık ihalelerin karara bağlanacağı gün KIB-TEK yönetimi, ihaleyi kazanan firma yetkilileriyle onların ofislerinde “verimli” görüşmeler yapacak kadar “Cesur” olabildi.

   KIB-TEK’e ve dolayısıyla topluma zarar veren ihaleler, satın almalar, usulsüzlüklerle ilgili söküğün ucu yakalanmıştır.

   Yapılacak tek şey, çorap söküğü gibi çekip arkasını getirmektir.

***

   Gereksinim duyulan soruşturmayı korkusuzca yapacak denetçiler ve devamını getirecek savcılardır.

Hepimiz çok iyi biliyoruz, Kıbrıs Türk Hava Yolları’yla ilgili de soruşturma yapıldı.

   Dosya hazırlandı.

   Ne UBP ne de CTP, o dosyayı gereğinin yapılması için ileriye götürme hamlesi yapamadı.

   Neden?

   Dosyada iki partiden de suçlanacak insanlar var.

   Benzer akıbet KIB-TEK dosyasının başına da gelebilir.

   Uzlaşı olmayan uzlaşıyla KIB-TEK’te gün ışığına çıkan ve çıkacak olanların üzerine gidilmeme olasılığı oldukça yüksektir.

   KIB-TEK’te aklınıza ne gelirse yaşandı…

   KIB-TEK’te her taşın altından yolsuzluk çıkar başlığı neredeyse hafif kalır.

   Yarası olanlar gocunsun.

   KIB-TEK, yolsuzluk abidesidir.

***

   “KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığını incelemek üzere oluşturulan komitenin araştırma kapsamı daha da genişletilerek, Sayıştay’ın kurumla ilgili hazırladığı rapor da bu komitenin gündemine getirildi. Komite, kurumun yakıt alımlarında yolsuzluk yapılıp yapılmadığını incelemek üzere yaptığı araştırmalarda, jeneratörler için yedek parça alımları ve yakıttan çıkan atığın değerlendirilmesi konularında da usulsüzlük olabileceği yönünde bulgulara rastladı. Komite, Sayıştay’ın KIB-TEK ile ilgili hazırladığı ve içerisinde “evrak sahtelendiği” yönünde bulguların olduğu raporu da gündemine aldı.”

   Şu ana kadar Komite’nin tavrı olumlu.

   Ancak unutmamak gerekir ki, önemli olan, yapanın yanına kalmayacağı, sonuca yürünmesidir.

   Neticesiz süreç, haksız kazanç sahiplerini ve usulsüz uygulamaları aklar.

   Umarız, bu kez de, sonuç böyle olmaz.

YORUM EKLE

banner75