Cinsel kimlik gelişimi ve ana-baba tutumları

banner37

banner87
Cinsel kimlik gelişimi ve ana-baba tutumları
banner90
banner99

   En sağlıklı koşullarda dünyaya gelse de, her çocuğun ilk yılları, cinsel kimliğinin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuğun örnek aldığı, etkilendiği kişiler; cinsiyetine uygun davranışları benimsemesine veya bu davranışlardan uzaklaşmasına yol açabilir.
   Çocuğun yetiştiği çevrede, gelişimine uygun örneklere ve özdeşim kurma sürecinde, doğru modellere ihtiyacı vardır. Kız çocuğunun anne veya anne yerine geçen bir kadın; erkek çocuğunun ise baba veya baba yerine geçen bir erkek modeline ihtiyacı vardır.
   Çocuk; kendi cinsinden olan ebeveyninden etkilenir. Bu etkinin nasıl olacağı, özdeşim kurulan yetişkin kişiye ve ailenin çocuk yetiştirme becerisine ve tutumuna bağlıdır. Örneğin varlığı yokluğu belirsiz, çocuğunun yetişmesinde pasif bir baba modelinin, özdeşim ihtiyacını gideremeyeceği, çocukta kimlik karmaşası yaratabileceği unutulmamalıdır.
   Babanın pasifliğine çözüm olarak, annenin belli baba rollerini üstlenmesi de doğru değildir. Mesele, yetişkinlerin taşıdıkları rollere uygun davranabilme becerilerini geliştirmeleridir. Bu durumdaki babanın, çocuğunun sağlıklı gelişim sürecine uygun olarak, davranışlarını gözden geçirmesi ve gerekli becerileri edinmesi beklenir.
   Kendi cinsinden olmayan ebeveyn ve yakın yetişkinler de çocuğu etkiler. Yetişkinlerin, yerine oturmuş, kalıplaşmış bakış açıları ve tutumları; kimliği geliştirici olabileceği gibi, çocuğun cinsel kimlik kazanma sürecini bir karmaşaya itebilecek güçtedir.
   Cinsel kimlik ile ilgili aşırı uçları işaret eden tutumlar çocuk üstünde aksi tesir bırakabilir. Her çocuk farklıdır ve hiç bir ebeveyn öbürüne benzemez. Bununla beraber, çocuğun cinsel kimliğinin gelişme sürecinde ebeveynin ve diğer yakınların uyması gereken ortak doğrular vardır. Küçük bir çocuğun herhangi bir cinsel kimlik yanlışına düşmemesi korkusu ile bazı ebeveynler tutumlarında aşırıya giderler. Örneğin, erkek çocuğunun oyuncakları, beğenileri üstünde çok dururlar ve değiştirmeye, yönlendirmeye çalışırlar. Çocuğu açık veya gizli uyararak, yargılayarak, korkutarak engellemek isterler. Yapısal olarak sakin yaradılışta olan, resime, müziğe ilgi duyan ve vurdulu kırdılı oyunlardan hoşlanmayan bir erkek çocuğunun çevresindeki yetişkinlerin korkularını çocuğa yansıttıklarını veya çocuğun yapısına uygun olmayan önlemlerle onu değiştirmeye çalıştıklarını düşünün. Bu durumda çocuğun kafasının karışması doğaldır. Korkularını çocuğa yansıttıklarından ve ona yanlış müdahalelerde bulunduklarından; çocuğun doğal gelişim süreci bundan etkilenecektir.
   Cinsel konuları ayıp, günah gibi göstermek veya mahremiyet duygusunun oluşumunu engelleyen serbestlikler de aynı ölçüde cinsel gelişimi olumsuz ölçüde etkileme olasılığı taşır. Çocuklar; gelişimsel dönemlerine uygun olarak, cinsellik eğitimini almalıdır. Bilgiler, bulunduğu yaş dönemine uygun anlayışta verilmelidir. Aile içindeki kişisel mahremiyete saygı duyulmalı özellikle ergenlik dönemindeki gencin kendini saklama ihtiyacı anlayışla karşılanmalıdır.
   Çocuğun ebeveynlerinin ve çevresindeki yetişkinlerin çocuk için uygun yetiştirme ortamı ve iklimi oluşturmaları bu nedenle çok önemlidir. Ebeveyn, çocuğunun özelliklerini ve yapısını iyi bilmeli, her gelişimsel dönemde çocuğunda oluşan değişiklikleri takip edebilmelidir. Hayallerinde yarattıkları bir çocuk modeline veya kalıplaşmış geçersiz inançların oluşturduğu fikirlere göre çocuk yetiştirme gafletine düşmemelidirler. Çocuklarını tanıma kadar önemli olan bir diğer faktör kendi analık, babalık beceri ve tutumlarını anlamaktır. Her ebeveynin, kendini bu konuda sorgulaması, zayıflıklarını ve güçlü noktalarını anlamaya çalışması gerekmektedir.
  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108