Kıbrıs Türk halkı için huzurlu bir yol bulmanın önemi

Halkın kesinlikle morale ihtiyacı var...

"Çözüm şu yüzden olmadıydı, Kıbrıs sorunu bu yüzden çözülmediydi" diye, karşılıklı suçlamalar dinlemek yerine; "çözüm" olabilecek öneriler işitmenin daha doğru olacağı inancındayız.

Rum tarafının veya bizim tarafın suçu da olsa, sonuçta çözüme ulaşılamadı ve önümüzdeki yıl gerek Güneyde, gerekse Kuzeyde seçim yılı olacağı için, yeniden müzakerelerin başlayabileceği umudunu da kimse taşımıyor.

Kaldı ki, "artık müzakere edecek bir şey kalmadı" diyenlerin sayısı da az değil.

Haliyle, "suçlama oyunu oynamayı bir yana bırakıp", Kıbrıs Türk halkını mutlu edecek işler yapmanın çok daha anlamlı olduğu, su götürmez bir gerçektir.

Halk artık, "Anastasiadis şöyle dediydi, Akıncı böyle dediydi, senin kaşının altında gözün vardı, benim gözümün üzerinde kaş inceydi, yerim dardı oynayamazdım" gibi laf ebeliklerinden bıkmıştır...

Ve devleti yönetenlere düşen görev, devlet adamı ciddiyetiyle, "iş üretmek" tir. Laf değil.

Lafa karnımız doymuştur.

Artık yeter...

Halkımızın artık güvenlik ve garantiler, dönüşümlü başkanlıklar, toprak tavizleri, mülkiyet hakları, siyasi eşitlik, eşitsizlik gibi lafları işitmekten usandığı gayet açıktır.

Dipkarpazlı köylü, sorunlarına çözüm istiyor.

Hükümet, halkın taleplerini ciddiye almakla mükelleftir.

Doktorlar, sıkıntılarından kurtulmak istiyor.

Eğer doktorlar, örneğin döner sermaye ile ilgili yasadan mutluysa, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin uyumlu çalışması kaçınılmazdır.

Konu, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınırken, doktorların ve halkın çıkarının önde tutulması hedeflenmelidir.

"Cumhurbaşkanı öyle yapmadı, sırf iyi geçinemediği hükümetin planını bozmak için davrandı" demiyoruz... Ama, Cumhurbaşkanı ile Hükümet arasında çok bariz bir "zıtlaşma" olduğunu da görmemezlikten gelemiyoruz.

Halkın, Yürütme'den beklediği Cumhurbaşkanı ile hükümetin hassımmış gibi davranmaları değildir.

Cumhurbaşkanı, yol gösterici olabilir ve olmalıdır.

KKTC'de sorunların artık daha kısa sürede, daha net bir şekilde çözülmesi için çabaların maksimuma çekilmesi gerekmektedir.

Cinayetler, şüpheli ölümler, soygunlar, trafikte bitmeyen kazalar toplumun moralini en çok bozan konulardır...

Asayiş ve halkın güvenliği adına elle tutulur tedbirlerin yaşama geçirilmesi, hem insan sağlığı ve yaşamı hem de moral açıdan çok önemli olacaktır.

Hükümetin ve meclisin "yaz uykusu" görüntüsü de moral açıdan iştah açıcı bir şey değildir.

-*-*-

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz gün siyasi partilere, müzakere süreci ile ilgili bilgi verdi... Parti liderlerinin ve ülkedeki çeşitli sivil toplum temsilcileri ile meclis dışındaki siyasi parti yetkililerinin açıklamalarından anlaşılan, gelecekle ilgili plan ve beklentilerde çelişkilerin olduğudur.

Demokrasilerde, farklı görüşlerin bulunması elbette doğal ve doğru olandır.

Ancak, gelecekle ilgili çok farklı siyasi beklentilerin olması da, halkın moraline olumsuz etki yapmaktadır.

Rum ve Türk tarafları, Kıbrıs meselesinde anlaşamamıştır. Ancak görünen odur ki, Kıbrıs Türk siyaseti de, sorunun çözümü konusunda, darmadağınık bir görüntüdedir.

Elbette farklı görüşlerin olması, yukarıda da belirttiğimiz gibi gayet normaldir.

Ancak, halkımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, sosyal çöküntü ve çeşitli suçlardaki patlamalara; gelecek belirsizliği de eklendiği zaman, sorun kesinlikle içinden çıkılmaz bir çöküntüye neden olabilecek büyüklüğe ulaşacaktır.

Tedbir şarttır.

Tedbirler gerekmektedir.

Bunları yaşama geçirmek, seçilmiş yetkililerin yükümlülüğüdür.

Sorumluluktan kaçmadan, siyasi iktidar kavgasına girmeden, halka en iyi şekilde izah edilebilecek "huzurlu bir yol" bulunması, gecikmeden başarılması gereken bir "şey"dir.

YORUM EKLE