143. maddeye ilişkin değişiklik önerisi! Yargıç sayısının artırılması öngörülüyor

banner37

143. maddeye ilişkin değişiklik önerisi!  Yargıç sayısının artırılması öngörülüyor
banner90
banner99

Yüksek Mahkeme yargıçlarının artırılmasını öngören Anayasa’nın 143. maddesine ilişkin değişiklik Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Değişiklik, “1 başkan ve 7 yargıç” şeklindeki Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısına ilişkin Anayasa’nın 143’üncü maddesinin “1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıç”  şeklinde değiştirilmesini öngörüyor.

Komite, Anayasa’nın yargıçların emeklilik yaşını yeniden düzenleyen (138.madde), Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini düzenleyen (144. Madde) ve Başsavcı ile Savcılarla ilgili (158. Madde) maddelerindeki değişiklik önerilerini ise kabul etmedi.

Cuma günü komitede üçüncü görüşmesi yapılıp oylandıktan sonra Cumhuriyet Meclisi genel kuruluna sevk edilecek önerinin kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 26 Nisan’da referanduma sunulması öngörülüyor.

Yüksek Mahkeme’nin Anayasa’dan ve diğer yasalardan kaynaklanan görev ve yetkileri uyarınca yaptığı hizmetlerde ciddi artış nedeniyle hazırlanan değişiklikle, yapılan hizmetlerdeki artışa bağlı olarak yargı erkinin daha sağlıklı, hızlı hizmet edebilmesi ve adaletin erken tecelli etmesi hedefleniyor.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, bugünkü toplantıda Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa Önerisi’nin görüşüldüğünü ve 143. Maddenin oy birliğiyle kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kabul edilmediğini belirtti.

Hasipoğlu, tek maddeyle sınırlı kalacak Anayasa değişikliğine ilişkin yasa önerisinin Pazartesi 3. görüşmesinin yapılacağını ve bütünü oylandıktan sonra genel kurula götürüleceğini kaydetti.

banner134
KOMİTE AÇIKLAMASI

Bu arada Cumhuriyet Meclisi’nin, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin bugünkü toplantısına ilişkin yazılı açıklamasında, gündemde bulunan, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin madde madde görüşüldüğü ve 143. Maddenin oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme Yargıçlarının Sayısının Artırılması ile ilgili 143.maddedeki değişiklik, “1 başkan ve 7 yargıç” şeklindeki Yüksek Mahkemedeki yargıç sayısının “1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıç”  şeklinde düzenlemesini öngörüyor. Hazırlanan Yasa Önerisi ile Yüksek Mahkeme’nin yargıç sayısında artış olacağı dikkate alınarak Anayasa Mahkemesi’nde yedek yargıç olarak görev yapacak yargıçlara da açıklık getirildi.

Komiteden oybirliğiyle geçen Yüksek Mahkemenin oluşumu ve görev bölümünü düzenleyen 143. Madde şu şekildedir:

“Yüksek Mahkemenin Oluşumu ve Görev Bölümü: (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşur. Başkanın gaybubetinde veya yokluğunda en kıdemli üye ona vekalet eder. Ancak Yüksek Adliye Kurulu başka bir Yüksek Mahkeme Başkanına vekalet etmesi için görevlendirilebilir. (2) Yüksek Mahkeme; Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan, Yargıtay ve Yüksek İdare  Mahkemesi görevini yapar. (3)  Yüksek Mahkeme, Başkan ve en kıdemli dört yargıç ile toplanarak Anayasa Mahkemesi görevini yapar. Yüksek Mahkeme’nin diğer yargıçları yedek yargıç olarak görev yaparlar. Başkanın oturumda bulunmadığı hallerde, en kıdemli yargıç Başkanlık eder. Bu Anayasanın 148. Maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine havale edilen konuların duruşmasında, havale kararına taraf olan yargıç veya yargıçlar görev alamaz veya karara iştirak edemezler. (4) Yüksek Mahkeme, Başkan ve iki yargıç ile veya sadece üç yargıç ile toplanarak Yargıtay veya Yüksek İdare Mahkemesi olarak görev yapar. Bu görev çerçevesinde verilen kararlar nihaidir.Başkanın oturumda bulunmadığı hallerde en kıdemli yargıç Başkanlık eder. Ancak, Yüksek Mahkemeye Yüksek İdare Mahkemesi olarak doğrudan doğruya başvurulması yasa ile gösterilen haller dışındaki başvurular, Yüksek İdare Mahkemesinde görevli tek yargıç tarafından incelenip karara bağlanır. Tek Yargıç tarafından verilecek kararlara karşı üç yargıçtan oluşan Yüksek İdare Mahkemesin istinafen başvurulabilir. (5) Yargıtay veya Yüksek İdare Mahkemesinde görev yapacak olan Yüksek Mahkeme yargıçları, Yüksek Mahkeme tarafından belirlenir. Ancak,Yargıtay veya Yüksek İdare Mahkemesinde görevli olan yargıçlardan herhangi birinin geçici olarak görevini yürütemediği hallede Yüksek Mahkeme Başkanının görevlendireceği başka bir yargıç o görevi yürütebilir.”

ŞEFİK VE ÖZTÜRK DE TOPLANTIYA KATILDI

Komite Toplantısına davetli olarak, Anayasa değişikliği ile ilgili toplantıya Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Behiç Öztürk de katıldı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki toplantıda, Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Asım Akansoy, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da yer aldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75