3 yeni üniversiteye sıcak bakılmıyor

banner37

Dörtlü koalisyon hükümeti döneminden kalan “Nobelyum Üniversitesi”, “Uluslararası Aydın Üniversitesi” ve “Erkman Üniversitesi”nin ülkemizde üniversite açma iznine ilişkin karar tasarıları komite gündemine geldi. Milli Eğitim Bakanlığı komiteye “olumsuz” görüş belirtti, YÖDAK da aynı fikirde

3 yeni üniversiteye sıcak bakılmıyor
banner90
banner99

EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÖDAK’IN CEVABI OLUMSUZ… Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Nobelyum Üniversitesi, Uluslararası Aydın Üniversitesi ve Erkman Üniversitesi”ne verilen Açma Ön İzninin Yüksek Öğrenim Kurumu Açma İznine Dönüşmesine İlişkin Karar Tasarılarını görüşmeye başladı. Komite Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Komite henüz karar almadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve YÖDAK’ın görüşü, şu an yeni üniversite açılması noktasında olumsuz” dedi. Hasipoğlu, YÖDAK’ın ülkede yeterli sayıda üniversite bulunması, yeni üniversitelere gerek duyulmaması yönünde görüş ilettiğini ifade etti

“YETERİNCE ÜNİVERSİTE VAR…” Komite üyesi, CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkede yeterli sayıda üniversitenin bulunduğunu belirterek, yüksek öğrenim noktasında sıkıntıların bulunduğunu vurguladı. Akansoy, YÖDAK ve MEB’in karar tasarısına sıcak bakmadığını ifade ederek kurumların görüşlerinin referans alınması gerektiğinden CTP olarak karara olumsuz baktıklarını açıkladı. Komite üyesi, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da, üniversite açma izninin hangi kriterler sonucunda verildiğinin belirgin olmadığını ifade ederek bunlar belirginleşmeden açılan üniversitelerin sıkıntı yaratacağını ve ülkede zaten yeterince üniversitenin bulunduğunu söyledi.

Ahmet UÇAR

Ülkemizde şu an öğrencisi bulunan ve eğitim veren 20 üniversite var.

Son yıllarda artan üniversite sayısıyla birlikte başlayan “nicelik mi, nitelik mi?” tartışması sürerken, geçtiğimiz yasama döneminde üniversite açma ön izni alan ve bunu üniversite açma iznine dönüştürmek isteyen üç üniversitenin başvurusu bu yasama döneminde gündeme geldi.

“Nobelyum Üniversitesi”, “Uluslararası Aydın Üniversitesi” ve “Erkman Üniversitesi”, KKTC’de yüksek öğrenim kurumu açma izni istiyor.

Konu, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündemine geldi.

4’lü koalisyon hükümeti döneminden beridir komitede görüşülmeyi bekleyen “Nobelyum Üniversitesi”, “Uluslararası Aydın Üniversitesi” ve “Erkman Üniversitesi”ne verilen Açma Ön İzninin Yüksek Öğrenim Kurumu Açma İznine Dönüşmesine İlişkin Karar Tasarısı tartışmaya açıldı.

Komite Başkanı ve üyelerinden edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni üniversitenin açılmasının bugünkü şartlarda uygun olmadığına dair yazılı bir görüş verdi. YÖDAK Başkan Yardımcısı Mehmet Hasgüler’in de yazılı ve sözlü olarak görüşlerini ilettiği belirtildi.

Komite Başkanı, UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komite toplantısının bir karara ulaşamadığını belirterek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile YÖDAK’ın görüşlerinin olumsuz olduğunu açıkladı.

Komite üyesi CTP Milletvekili Asım Akansoy, konunun geçmiş yasama döneminde de gündeme geldiğini anımsatarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve YÖDAK’ın görüşlerinin ülkede yeni üniversite açma noktasında olumsuz yönde olduğunu söyledi. Akansoy, bu görüşlerin referans alınması gerektiğinden yola çıkarak CTP olarak görüşlerinin olumsuz olduğunu açıkladı.

Komite üyesi HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da, üniversite açma izninin hangi kriterler sonucunda verildiğinin belirgin olmadığını ifade ederek bunlar belirginleşmeden açılan üniversitelerin sıkıntı yaratacağını ve ülkede zaten yeterince üniversitenin bulunduğunu vurguladı.

Hasipoğlu: Milli Eğitim Bakanlığı

ve YÖDAK’ın görüşü olumsuz

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, üç üniversiteyle ilgili karar tasarılarının dörtlü hükümet döneminden bu yana Hukuk Komitesi’nde durduğunu belirterek, bu konuda hiçbir görüşme yapılmadığını kaydetti.

Hasipoğlu, “Bu konu önümüzde duruyordu ve tartışmaya açtık. Bu anlamda da hem Eğitim Bakanlığı’nın hem de YÖDAK’ın görüşlerini aldık. Komite henüz bir karar almadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve YÖDAK’ın görüşü, şu an yeni üniversite açılması noktasında olumsuz” dedi.

YÖDAK’ın kendine göre bazı sebeplerinin bulunduğuna işaret eden Hasipoğlu, YÖDAK’ın ülkede yeterli sayıda üniversite bulunması, yeni üniversitelere gerek duyulmaması yönünde görüş ilettiğini ifade etti.

banner134

Akansoy: Eğitim kalitesi giderek düşüyor

Komite üyesi, CTP Milletvekili Asım Akansoy, komitede tartışılan konunun yeni bir durum olmadığını belirterek, geçtiğimiz yasama döneminde de söz konusu üç üniversiteyle ilgili başvuru geldiğini kaydetti.

Üniversite açma ön izninin bir kurul tarafından, üniversite açma izninin ise meclis tarafından verildiği bilgisini paylaşan Akansoy, söz konusu üniversitelerin üniversite açma ön iznini aldığını ve bunu üniversite açma iznine dönüştürmek adına Meclis’e başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Akansoy, CTP olarak geçmişteki yasama döneminde de YÖDAK’ın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaklaşımlarının önemli olduğunu, ülkedeki üniversitelerin pozisyonlarının istenilen standartta olmadığını, ülkenin bu noktada ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getirdiklerini söyleyerek yeni üniversite iznine tüm bunları da dikkate alarak bakılması gerektiğini ifade ettiklerini belirtti.

YÖDAK’tan bu noktadaki bilimsel görüşleri talep ettiklerini ifade eden Akansoy, bu konunun Bakanlar Kurulu’ndan Meclis Komitesi’ne tekrar geldiğini anlattı.

Akansoy, şöyle dedi:

“Üniversitelerin bulunduğu durum ortada, ciddi sıkıntılar var, öğrenci kayıtlarında azalma var. CTP olarak biz, hükümetin bu konuda beklentisi nedir, nasıl bir vizyonu var ve neler yapmaya çalışıyor diye sorguladık. Bunun karşılığında bize Eğitim Bakanlığı’ndan yazılı bir görüş geldi. Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu, yeni üniversitenin açılmasının bugünkü şartlarda uygun olmadığına dair yazılı bir görüş verdi. Yine aynı şekilde YÖDAK Başkan Yardımcısı Mehmet Hasgüler, yazılı ve sözlü olarak görüşlerini iletti” dedi.

Tüm bu görüşlerin ardından ülkede yüksek öğrenimle ilgili ciddi problemlerin söz konusu olduğu değerlendirmesini yaptıklarını bildiren Akansoy, eğitim kalitesinin gittikçe düştüğünü, üniversite mezunlarının dünyadaki diğer üniversite mezunlarıyla rekabet edebilme kapasitesinin azaldığını vurguladı.

Akansoy, iş bulma imkanlarının azaldığına da işaret ederek, yüksek öğrenimin sadece ekonomik sektör olarak değerlendirilerek, ticari bir yaklaşımla ele alınmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Üniversitelerin nitelikli eğitim vermek zorunda olduğunu ifade eden Akansoy, “KKTC üniversite ülkesi olarak anılacaksa bu üniversiteler her şeyden önce niteliği, sürdürülebilirliği, gelişimi, akademik ve sosyal başarılarıyla anılmalı görüşündeyiz” dedi.

Akansoy, komitede CTP olarak YÖDAK’ın ve Eğitim Bakanlığı’nın yazılı görüşlerinin referans alınması gerektiğini ifade ettiklerini kaydederek, bu görüşün sadece CTP’ye has bir görüş olmadığını, komitede bulunan diğer siyasi partilerin de aynı görüşte olduğunu açıkladı.

Komitede bulunan siyasi partilerin bu çerçevede tavrını olumsuz olmak üzere ortaya koyduğunu dile getiren Akansoy, bu noktada bir uzlaşı olduğunu anlattı.

Büyükoğlu: Üniversite açma kriterleri

netleşmeden görüş iletemeyiz

Komite üyesi, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da konunun komiteye gelmesinin hızlı şekilde olduğunu belirterek, HP olarak net bir karar veremediklerini kaydetti.

Komitedeki görüşleri dinlediklerini, hem parti olarak hem de hükümet olarak bir değerlendirmede bulunacaklarını ifade eden Büyükoğlu, ancak şu an için net bir görüşlerinin olmadığını bildirdi.

Büyükoğlu, ülkenin önünü açacak değerli bir araştırma yapılmadan karar verilmesinin ve ülkede üniversitelerin kolay bir şekilde açılmasının doğru yaklaşım olmadığına işaret ederek, “Üniversite açma kriterleri net olarak önümüze konulursa, bana göre birçok eksik gerekçeleri var bu gerekçeler tamamlanırsa ülkemize fayda getirecek bir durum söz konusu olursa YÖDAK, Milli Eğitim Bakanlığı gibi diğer paydaşların da görüşlerini alarak bir karar vermeyi düşünüyoruz” dedi.

Üniversite açma ön izninin hangi kriterlere göre verildiğinin önem arz ettiğini belirten Büyükoğlu, ülkede zaten yeterince üniversitenin bulunduğunu dile getirdi.  Büyükoğlu, daha çok denetlenebilen üniversitelerin açılması gerektiğine işaret ederek, bu üniversitelerin ne amaçla, nerede, nasıl, kaç fakülteyle, hangi bölümlerle açıldığı büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Açılacak üniversitelerin güvenliği, yapısı dahil olmak üzere her açıdan değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Büyükoğlu, açılması düşünülen üniversitelerin mali durumu, akademik kadrosu, vereceği eğitimler ve bünyesinde bulundurduğu bölümler netleşmediği sürece ortaya sıkıntılı bir durumun çıkacağını savunarak, komitenin de kanısının bu yönde olduğunu bildirdi.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75