396 milyon TL alacak, 279 milyon TL borç

banner37

Türkiye ile imzalanan pakette özelleştirileceği konuşulan KIB-TEK’le ilgili kavga büyüyor, direniş sokağa taşınıyor. KIB-TEK çalışanlarının örgütlü olduğu EL-SEN’e göre kurumun borcundan çok alacağı var

396 milyon TL alacak, 279 milyon TL borç
banner90
banner99

BUGÜN UYARI, YARIN SÜRESİZ GREV… TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının imzalanmasının ardından özelleştirileceği savunulan KIB-TEK’te, çalışanların örgütlü olduğu sendika EL-SEN, bugün sokağa iniyor. EL-SEN, bugün uyarı grevi yaparak Başbakanlığa yürüyecek, yarın da (cuma) süresiz greve gidecek. Birçok sendika ve sivil toplum örgütü, EL-SEN’e bu direnişinde destek belirtti

BORÇTAN FAZLA ALACAK… EL-SEN’e göre, kurumun, belediyeler, su birlikleri, BRTK ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 396 milyon TL alacağı bulurken, kurumun toplam borcu 279 milyon TL… Buna ek olarak da kurum her ay AKSA’ya elektrik üretimi için 50 milyon TL ve kira bedeli olarak da yıllık 26 milyon dolar ödüyor

ONURHAN:“GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK”… KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, konuyla ilgili dün hükümet yetkilileri ile görüşme yaptıklarını söyledi ancak bu konuda açıklama yapmak istemedi. Onurhan, kurumun alacaklarını tahsil etme konusunda da çeşitli fikirlerin olduğunu ve bunları değerlendireceklerini ifade etti

ÖZKIRAÇ: “ONLAR BİR ADIM ATSIN, BİZ ON ADIM ATARIZ”…EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, grev hazırlıklarının devam ettiğini ve grevin bugün saat 08.00’de başlayacağını belirtti. Hedeflerinin topluma sağlıklı, ucuz, çevreci enerji sunulması olduğunu ifade eden Özkıraç, bunun için de 4 santrale ihtiyaç olduğunu söyledi. Özkıraç ayrıca hükümet yetkililerinin, kurumun alacaklarını tahsil edip, AKSA ile olan sözleşmeyi iptal etmesi durumunda kendilerinin de maaşların aşağıya çekilmesine kadar birçok konuda adım atmaya hazır olduklarını belirtti

“BİRLİK VE BELEDİYELERİN BORCU BAKANLIĞA AİT DEĞİL”… Kurumun alacaklarının nasıl tahsil edilebileceği konusunda görüşüne başvurduğumuz ekonomist Göksel Saydam, belediyeler ve su birliklerinin birer tüzel kişilik olduğunu ve Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılabileceğini belirtti. Saydam, KIB-TEK’in bunlardan alacaklarından maliyenin sorumlu olmadığını anlattı

Ceren ÖZBİL

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasına göre “özelleştirileceği” konuşulan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) direniş bugün sokağa taşınıyor.

Söz konusu anlaşmada, kurumla ilgili “KIB-TEK faaliyetlerinin fonksiyonel ayrıştırılmasının (üretim - iletim - dağıtım) tamamlanarak, muhasebelerinin ayrı ayrı takibinin yapılması” maddesi yer alıyor.

Kurum çalışanlarının örgütlü olduğu EL-SEN, KIB-TEK’in özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkıyor ve mücadelesini bugün eyleme dönüştürüyor.

EL-SEN’den alınan bilgiye göre, KIB-TEK’in belediyeler, su birlikleri, BRTK ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 396 milyon TL alacağı bulunurken, kurumun toplam borcu ise 279 milyon TL…

Ayrıca kurum, her ay AKSA’ya elektrik üretimi için 50 milyon TL ve kira bedeli olarak da yıllık 26 milyon dolar ödüyor.

KIB-TEK’in AKSA ile yaptığı sözleşme devam edip, alacaklar konusunda da adım atılmazken, kurumun, kamu-özel ortaklığında çalıştırılması kararına tepki gösteren EL-SEN, grev kararı aldı ve bugün düğmeye basıyor.

EL-SEN, bugün uyarı grevi yaparak Başbakanlığa yürüyecek, yarın da (Cuma) süresiz greve gidecek.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, kurumun alacaklarını tahsil etmek çalışma yapılacağını açıklarken, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, KIB-TEK’in alacaklarının tahsil edilmesi için hiçbir adım atılmadığını ifade etti.

Ayrıca kurumun alacaklarının nasıl tahsil edilebileceği konusunda görüşüne başvurduğumuz ekonomist Göksel Saydam, belediyeler ve su birliklerinin birer tüzel kişilik olduğunu ve Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılabileceğini belirtti.

Onurhan: Tahsilat için çeşitli fikirler var

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, konuyla ilgili dün hükümet yetkilileri ile görüşme yaptıklarını söyledi ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapmak istemedi.

Onurhan, kurumun alacaklarını tahsil etme konusunda çeşitli fikirlerin olduğunu ve bunları değerlendireceklerini ifade etti.

Özkıraç: 4 yeni santrale ihtiyaç var

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, grev hazırlıklarının devam ettiğini ve grevin bugün saat 08.00’de başlayacağını belirtti.

Hedeflerinin topluma sağlıklı, ucuz, çevreci enerji sunulması olduğunu ifade eden Özkıraç, bunun için de 4 santrale ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özkıraç, enerji sektörünün sürekli yatırım isteyen bir sektör olduğunu ifade etti.

“AKSA’ya ödenen para ile ülkenin enerji sorunu çözülürdü”

Özkıraç, KIB-TEK’in AKSA’ya her ay 50 milyon TL enerji masrafı ve her yıl da 26 milyon dolar kira bedeli ödediğini belirterek, söz konusu para ile ülkenin tüm elektrik sorununun çözülebileceğini belirtti.

Ayrıca AKSA’ya yapılan giderle birlikte emekliye ayrılan elektrik teknisyenlerinin de yerine birinin alınmadığı göz önünde bulundurulduğunda, kurumun özelleştirilmek istendiğinin görüldüğünü kaydeden Özkıraç, “Özelleştirmeye zemin hazırlıyorlar” dedi.

“Alacakları tahsil etmek gibi bir niyet yok”

Özkıraç, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, kurumun alacaklarını tahsil etmek gibi bir niyeti olmadığını iddia ederek, hedeflenenin, kurumu 3 parçaya bölüp, yabancı sermayeye satmak olduğunu savundu.

EL-SEN olarak en büyük sorunlarının bu olduğunu söyleyen Özkıraç, “Bu konu Türkiye ile imzalanan anlaşmada da var” şeklinde konuştu.

“Onlar bir adım atsın, biz 10 adım atarız”

banner134
Sendika olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydeden Özkıraç, “Eğer AKSA ile olan sözleşme iptal edilirse, biz de elimizi taşın altına koymaya, gereken fedakarlığı yapmaya hazırız. Ancak önce ciddi bir adım atıldığını görmek istiyoruz. Onlar bir adım atsın, biz on adım atarız” ifadelerini kullandı.

Saydam: Mahkemeye başvurulup tahsil edilebilir

Ekonomist Göksel Saydam, KIB-TEK’in alacaklarını tahsil edebilmek için Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası tahtında gerekli işlemleri başlatabileceğini söyledi. Saydam, şunları söyledi:

“Devlete, belediyelere, köy idarelerine ve köy idarelerinin kurdukları birliklere ait vergi, resim, harç, verilen hizmetlerden doğan asli alacak ve/veya özel yasa ile kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarına ait herhangi bir nedenden doğan asli alacak ve/veya yasa dışı olarak tasarrufa geçirilen para gibi asli alacak, ceza, dava masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli alacaklar ile kira, gecikme zammı, faiz ve taksitle satılan taşınır ve taşınmaz malların taksit bedelleri gibi diğer alacaklar ve bunların takibat giderleri hakkında bu yasa kuralları uygulanır.

Devletle kira sözleşmesi imzalanmaması ve/veya kira sözleşmesinin sona ermesi hallerinde, maliye işleriyle görevli bakanlık bünyesinde oluşturulan Kira Takdir Komisyonu ve/veya komisyonlar tarafından takdir edilen taşınmaz mal kira bedellerinin tahsilatı ve takibat giderleri hakkında bu yasa kuralları uygulanır. “Alacaklı Kamu İdaresi” deyimi, devleti, belediyeleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu, köy idarelerini ve köy idarelerinin yasa gereğince kurduğu birlik ve dernekleri, Vakıflar ve Din İşleri Dairesini, “Vergi Dairesi Müdürü” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünü kapsar.  “Kamu Alacağı” deyimi ise Yasanın 2’nci maddesi kapsamına giren alacakları, “Kamu Borçlusu veya Borçlu” deyimi, kamu alacağını ödemek

zorunluluğunda olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların yasal temsilcisi veya mirasçılarını ve vergi yükümlülerini veya sorumlusunu, kefili ve yabancı kişi ve kurumlar temsilcilerini, “Mal” deyimi, taşınır veya taşınmaz mallar ile gemiler ve her çeşit hak ve alacakları kapsar.

“Şu anda yapılan gürültüden başka bir şey değildir”

Saydam, sendikanın şu anda yaptığının gürültüden başka bir şey olmadığını söyledi ve Maliye Bakanlığı’nın, belediyelerin ve su birliklerinin borcunu ödemekle yükümlü olmadığını belirtti.

Belediyelerin ve su birliklerinin ayrı birer tüzel kişilik olduğunu kaydeden Saydam, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun bu konuda Kamu Alacakları Tahsili ve Usulü Yasası tahtında mahkemeye başvurabileceğini anlattı.

Saydam, “Sendikanın, belediyelerin, su birliklerinin borcunu alt alta toplayıp, ‘kamu alacağı bu kadar’ diye açıklama yapması doğru değildir. Zaten bunlar kamu alacağıdır ve tahsili için mahkemeye başvurulabilir” dedi.

“Sendika, kurumu düşünüyorsa elini taşın altına koysun”

Saydam, “Sendika eğer kurumu düşünüyorsa, elini taşın altına koymalı” dedi ve KIB-TEK çalışanlarının maaşlarının, diğer kamu çalışanları maaşından yüksek olduğunu söyleyerek, bu konuda da maaşlarının aşağıya çekilmesi için öneri sunması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Türkiye ile yapılan protokolde de KIB-TEK’in kamu özel ortaklığında çalıştırılmasının yer aldığını belirten Göksel Saydam, burada da söz edilenin tahsilat, üretim ve iletim birimlerinin üçe bölünmesi olduğunu kaydetti.

“Elektrik kesme yetkileri varsa, indirim de yapsınlar”

Göksel Saydam, kısa süre önce Maliye Bakanlığı’nın elektriğinin de kesildiğini hatırlatarak bu konuda elektrik kesme yetkisinin de sendikada olmadığını söyledi.

Saydam, bu konuda karar mercisinin KIB-TEK Yönetim Kurulu olduğunu ifade etti ve “madem ki elektrik kesme hakları var, indirim de yapsınlar” ifadesini kullandı.

EL-SEN’in eylem ve

mücadelesine destek var
 

Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) eylem ve mücadelesine destek belirtti.

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak, EL-SEN’in başlattığı mücadeleyi selamladıklarını kaydetti.
   Felek, “Kıbrıslı Türklerin üretimden kopartılması ile sonuçlanan ekonomik politikaların hedefinde olan KIB-TEK’i savunmanın” bugün tüm toplumsal kesimlerin gelecek kuşaklara dair sorumluluğu olduğunu ifade etti.
   EL-SEN’in başlattığı mücadeleyi örnek bir mücadele olarak niteleyen Felek, “Çünkü EL-SEN küçük bir zümrenin değil, tüm toplumun çıkarlarını savunmakta, öz varlıklarımızdan ve kurumlarımızdan olan KIB-TEK’i savunmaktadır” ifadelerini kullandı.
   KIB-TEK’in bugün artık son kalelerden biri olduğunu ileri süren Felek, “Bugüne kadar batırılan, dağıtılan veya özelleştirilmesi için bin bir oyunun oynandığı kurumlar gibi KIB-TEK’in de özelleştirilmesine ve parçalanmasına izin veremeyiz. KIB-TEK’i kaybetmek demek toplum olarak kaybetmek demektir.” dedi.
   Felek, yapılması gerekenin KIB-TEK’i özelleştirmek veya parçalamak değil, günün teknolojik koşullarına uygun bir şekilde kapasite artırımına gidilerek, ucuz, temiz ve nitelikli elektrik sağlanması olduğunu vurguladı.   EL-SEN’in samimi ve kamusal çıkarı savunan tavrının örnek bir duruş olduğunu kaydeden Felek, DEV-İŞ olarak EL-SEN’in eylemlerine ve mücadelesine destek verdiklerini,  sokakta omuz omuza toplumun öz varlıklarını korumak için direneceklerini bildirdi.
   Basın-Sen Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) bugün gerçekleştireceği greve destek belirtti.
   Basın Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında “Kendi kendimizi yönetme adına kurumlarımıza sahip çıkmak ve yaşatmak bizlerin en asli görevleri arasındadır. Bu bağlamda EL-SEN’in verdiği mücadeleyi selamlıyor ve her şartta kendileriyle birlikte olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.
 

EL-SEN’in KIB-TEK’in alacakları ile ilgili yaptığı açıklama:

Sulama birlikleri  17 milyon TL

BRTK  2 milyon TL

Camiler  1 milyon 300 TL

Belediyeler  258 milyon TL

Maliye Bakanlığı  109 milyon TL

EL-SEN’in açıklamasına göre devlet kurumlarının KIB-TEK’e borcu ve KIB-TEK’in alacağı:

Devlet kurumlarından toplam alacak:  396 milyon TL

KIB-TEK’in toplam borcu:  279 milyon TL

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75