6 eylemci de hapis yatacak

Ülke gündeminde günlerce tartışma konusu olan, Afrika gazetesine yapılan saldırı olaylarıyla ilgili hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen 6 eylemci için mahkeme kararı açıklandı

6 eylemci de hapis yatacak
  • 22 Şubat 2018, Perşembe 8:57

Emine UYSAL

Afrika gazetesi önünde 22 Ocak’ta düzenlenen eylemde haklarında 7 suçtan dava açılan 6 kişi, hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, sanıklardan Abdülhadi Doğan’a 4 ay, Oktay Güney’e 2 ay, Mehmet İpek’e 6 ay, Bayram Ak’a 4 ay, Ahmet Türkmen’e 6 ay, Ümit Taş’a 4 ay hapis cezası verdi.

Afrika gazetesinin yaptığı yayına tepki göstermek amacıyla 22 Ocak’ta düzenlenen eylemde, eylemin dozunu kaçırarak hem gazetenin merkez ofisine, hem gazetenin bulunduğu apartmana, hem de bölgedeki işyerlerine zarar verdikleri, Afrika gazetesi çalışanlarına linç girişiminde bulundukları, aynı eylem çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi’nin çatısına çıkarak bayrak açtıkları için tutuklanarak hükümsüz olarak cezaevine gönderilen sanıklar için mahkeme kararını dün açıkladı.

Mahkeme çıkışında oldukça gergin olan sanıklardan biri, mahkeme koridorunda “İçeride adalet yazmıyor” şeklinde bağırdı.

“Kanunsuz topluluk oluşturma”, “Ayaklanma, “Bildirinin okunmasından sonra ayaklanma”, “Ayaklanmaların zarara neden olması”, “Kasti hasar”, “Mülke tecavüz” ve “Tecavüzi alet taşıma” suçlamaları olmak üzere Ak Hataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek, Ahmet Türkmen, Ümit Taş, Bayram Ak, Oktay Güney ve Abdulhadi Doğan, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kalabalık bir grup mahkeme avlusunda kararı bekledi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen dünkü davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi ve sanıkların avukatları Enver Öztürk hazır bulundu.

Polis, mahkemede olağanüstü güvenlik önlemi aldı.

22 Ocak’ta, saat 09.30’da, Afrika gazetesinin yayınladığı “Türkiye’den bir işgal harekâtı daha” başlıklı yayını üzerine, bin kişinin katılımıyla gerçekleşen eylemde, 6 sanık, beraberindeki eşkali belirlenen ancak kimlikleri henüz tespit edilemeyen 9 kişiyle birlikte, kanunsuz topluluk oluşturup, polis tarafından kendilerine sükunetli olmaları çağrısı yapılmasına karşın eylemin şiddetini artırıp, halka dehşet verici şekilde gazetenin camlarına taş ve sert cisimler atarak, tüm camları kırmıştı.

Ahmet Türkmen, Abdulhadi Doğan ve Bayram Ak, Afrika gazetesinin balkonuna tırmanarak, binaya zarar vermiş ve mülke tecavüz etmişti.

Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, 6 sanığın, 30 Ocak’ta, mahkeme huzuruna çıkarıldığını, iddia makamı ve savunma makamının sanıkların teminatla serbest bırakılmasını talep ettiğini ancak sanıkların mahkeme tarafından bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdiğini anımsattı.

Reynar, KKTC Başsavcılığı’nın üç gün içinde davayı dosyalayarak, davaya consent verdiğini belirtti.

Reynar, sanıkların, 7 Şubat’ta, aleyhlerine getirilen 7 davayı kabul ettiklerini ancak Afrika gazetesinin penceresinden kimliği bilinmeyen bir kişinin parmak işareti yapıp, eylemcileri tahrik ettiği iddiası üzerine tanıkların dinlendiğini anımsattı.

Tahrik iddiası ispatlanamadı

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, huzurundaki tüm şahadeti değerlendirerek, özellikle sanıkların hiçbirinin polise verdikleri ifadeler ve yazılı dava tebliğlerinde parmak işareti sonrasında tahrik edildiklerine dair herhangi bir beyanları olmadığına vurgu yaptı.

Reynar, sanıkların tahrik iddialarının ispatlanamadığına bulgu yaptı.

“İlk dört dava, kamu düzenine karşı işlenen suçlardandır”

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, sanıklara verilecek cezanın nispetini takdir ederken, Yüksek Mahkeme’nin birçok kararından hareketle ortaya çıkan cezalandırma prensipleri dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Reynar, ceza takdir ederken, tüm olgular, sunulan emareler, sanıkların kişisel durumu, müştekilerin uğradığı zarar, suçun vahametinin değerlendirilerek, verilecek cezada tüm koşullar dikkate alınarak, adil olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Fasıl 154 Ceza Yasası tahtında, sanıkların mahkum olduğu 1, 2, 3, 4’üncü davaların kamu düzenine karşı işlenen suçlardan olduğuna değindi.

Reynar, sanıkların işledikleri “Kanunsuz topluluk oluşturma” suçuna 1 yıla, “Ayaklanma” suçuna 3 yıl, “Bildirinin okunmasından sonra ayaklanma” suçuna 5 yıla, “Ayaklanmaların zarara neden olması” 7 yıla, “Kasti hasar” suçunun 3 yıla, “Mülke tecavüz” ve “Tecavüzi alet taşıma” suçlarının ise 2  yıla kadar hapis öngörüldüğüne vurgu yaptı.

Tacan Reynar, savunma makamının Abdülhadi Doğan’ın 20 yaşında olduğunu, mobilyacılık yaptığını ve turist statüsünde olduğunu belirttiğini söyleyerek, sanık Oktay Güney’in 32 yaşında evli ve iki çocuk babası olduğunu kaydetti.

Reynar, Mehmet İpek’in evli ve 4 çocuk babası olduğunu, evinin geçimini kendisinin sağladığını, sanık Bayram Ak’ın evli ve iki çocuk babası olup, Büyükkonuk Belediyesi’nde geçici işçi olduğunu belirtti.

Reynar, 45 yaşındaki Ahmet Türkmen’in 2 çocuk babası olduğunu, 39 yaşındaki iki çocuk babası sanık Ümit Taş’ın ise belediyede geçici işçi olduğunu söyledi.

“Gösteri hakkını kullanmak isteyen yurttaşlar, bunu silahsız ve saldırısız yapmalıdırlar”

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, demokratik hak arama ve ifade özgürlüğünden biri olan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanmak isteyen yurttaşların, bunu silahsız ve saldırısız yapması gerektiğine işaret etti.

Reynar, kararında özetle şunlara değindi:

“KKTC Anayasası’nın başlangıç kısmına bakıldığında, Kıbrıs Türk halkının insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, kişilerin de toplumun huzur ve refahını içeren demokratik ve sosyal bir hukuk devletini gerçekleştirmek için hareket ettiği belirtilmekte. Birinci maddede ise KKTC’nin demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetimi olduğu vurgulanmaktadır. Anayasa’nın 32’inci maddesinin birinci cümlesi ise aynen şöyledir: Yurttaşlar önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız, toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Açıkça görülebileceği gibi demokratik hak arama ve ifade özgürlüğünden biri olan toplantı ve gösteri, yürüyüş hakkını kullanmak isteyen yurttaşlar, bunu silahsız ve saldırısız yapmalıdırlar. Aksi durumda, huzurumdaki meselede olduğu gibi hak aramayı, tepki sonrası ayaklanan, taş ve sert cisimlerle saldırıp, mülke tecavüz suçu da işleyen kişiler için cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Demokratik ve çoğulcu toplum olma amacıyla hareket eden her topluluk, öncelikli olarak farklı düşünen, davranan, yazan veya söyleyen kişilere tahammül göstermeli, demokrasinin gelişmesi ve hukukun üstünlüğü için yasaları ihlal etmemeli, Anayasa’nın bir yurttaş olarak kendisine tanıdığı hakları doğru kullanmalı.”

“Cezayı ayaklanan göstericiler değil, yasalar tahtında mahkemeler verir”

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, demokratik bir hukuk devletinde, cezayı ayaklanan göstericilerin değil, yasalar tahtında mahkemelerin verdiğine işaret etti.

Reynar, kararında özetle şunları söyledi:

“Sanıklar, emare 1 olarak sunulan gazete manşetine farklı düşündükleri için tepkili olabilirler. Bu manşette yazılanlar kendilerini tahrik etmiş de olabilir, herkes medyada yazılanlara paylaşılanlara katılmak, desteklemek zorunda olmadığı gibi, kendi ifade özgürlüğünü kullanarak, bir görüşü eleştirebilir de. Eğer bir yayında suç olduğu görüşü varsa, buna ilişkin olarak gerekli yargı yerlerine müracaatta bulunulmalı. Yoksa huzurumdaki sanıkların yaptığı gibi davayla ilgili zaman ve mahalde, gazeteyi taşlayarak, içerde bulunan kişilere zarar verme ihtimali varken, bu eylemlerdeki şiddeti tırmandırarak, yasada belirtildiği gibi halka dehşet verecek şekilde ayaklanıp, gazetenin tabelalarını sökerek, hak aranmaz. Böyle ifade özgürlüğü kullanılamayacağı gibi Anayasa’da da ifade edildiği şekilde böyle bir hareket, Anayasal hak arama, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını da kötüye kullanmaya dönüşür. Toplumsal barış, bu topraklarda yaşayan herkesin yasalara uyarak, şiddetten uzak durarak, fikirleri, hukukun üstünlüğü çerçevesinde hukuk devletine, KKTC Anayasası’na ve bu Anayasa’nın mecburiyeti olan herkesin haklarına saygı duymakla sağlanabilir.

“Eylemde yaşananlar halkı dehşete düşürdü”

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, sanıkların davada mahkûm oldukları davalardaki olgulara bakıldığında, olayların tüm KKTC yurttaşlarında derin yara açtığına vurgu yaptı.

Reynar, kararda özetle şöyle devam etti:

“Eylemde yaşananlar halkı dehşete düşürdü. Toplumsal huzur ve düzeni bozduğunu görmekteyiz. Sanıkların işlemiş oldukları 1.,2.,3. ve 4. davalara baktığımızda, bu suçların ceza yasasında kamu düzenine karşı işlenmiş suçlar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ceza takdir ederken, kamu menfaati dikkate alınmalıdır. Olayın vahametine bakıldığında, huzurumdaki sanıklara ceza takdir ederken, hiç kuşkusuz ki dikkate alınması en önemli iki temel husus, sanıkların ıslah edilmesi ve kamu menfaatinin korunmasıdır. Sanıkların işlemiş oldukları suçlar, özellikle de ilk 4 dava, kamu düzenine karşı suçlar kapsamında olup, bu suçlar kamuyu yakından ilgilendiren, kamuda gerginlik ve huzursuzluğun yanı sıra, öfke de yaratan, toplumsal huzuru bozan ve doğrudan toplum düzeni aleyhine işlenmiş suçlardandır. İşledikleri suçlar kamu düzeni aleyhine olup, birlikte hareket ettikleri, cezalandırma açısından dikkate alınmalıdır.”

Reynar, kamu menfaatini dikkate alarak, huzurundaki tüm hususları değerlendirerek, suçlarını kabul edip, adaletin erken tecellisine katkıda bulunan, üç işyerinde meydana gelen toplam 17 bin 450 TL zararı gideren sanıklara, kısa süreli hapis cezası verdiğini açıkladı.

Reynar, sanık Abdülhadi Doğan’ın olay günü bayrak direğine tırmanıp, mülke tecavüz edip, sandalye ile balkon camlarını kırıp, kasti hasar yaptığına vurgu yaptı.

Reynar, Oktay Güney’in binaya girmeye çalıştığına, Mehmet İpek ve Ahmet Türkmen’in ise sert cisimleri gazetenin camlarına atıp, kırdıklarını, sanık Bayram Ak’ın binanın doğusundaki bayrak direğine tırmanıp, Afrika gazetenin pencere camlarını kırarak, mülke tecavüzle birlikte kasti hasar suçu işlediğini kaydetti.

Reynar, Ahmet Türkmen’in yine binanın doğusundaki bayrak direğine tırmanan ilk gösterici olduğunu belirtip, gazetenin Avrupa yazılı tabelası ile güvenlik kamera kaydını binadan aşağıya atarak, Özok’un camlarına da zarar verdiğine vurgu yaptı.

Reynar, özellikle sanık Ahmet Türkmen’in çaba sarf edip, bayrak direğine tırmanıp, binaya zarar vermesini ve sanığın kanunsuz topluluk ve ayaklanma suçundan sabıkası olmasını aleyhine değerlendirdiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, sanıkların tasarrufundaki tecavüzi aletlerin insan hayatını tehlikeye arz eden şekilde olmasının yanı sıra Afrika gazetesinin içinde insan varken, eylemciler tarafından atılmaya devam edilmesini, bu cisimlerin atılmasıyla da bazı sanıkların sevinç gösterisinde bulunduklarını ve atmaya devam etmelerini sanıkların aleyhine değerlendirdiğini belirtti.

Sanıkların sadece Afrika gazetesi önündeki olaylarla ilgili yargılandıklarına özellikle vurgu yapan Reynar, olaylara karışan diğer 9 kişiyle ilgili de tahkikatın ne aşamada olduğuna ilişkin mahkemenin huzurunda bilgi olmadığını söyledi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, sanıkların aleyhine ve lehine olan tüm hususlara değinip, sanık Abdülhadi Doğan’a 4 ay, Oktay Güney’e 2 ay, Mehmet İpek’e 6 ay, Bayram Ak’a 4 ay, Ahmet Türkmen’e 6 ay, Ümit Taş’a 4 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Kararın istinaf edilip, edilmeyeceği net değil

Avukat Enver Öztürk, kararı istinaf edip etmeyeceklerini, gerekçeli kararı yazılı olarak alıp, inceledikten sonra müvekkilleriyle görüşüp değerlendireceğini ve karar vereceklerini belirtti.

Beğendim 2 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 1 Kızgın 1

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 TÜRK OCAĞI LİMASOL 1 1 0 0 2 3
2 ÇETİNKAYA TSK 1 1 0 0 1 3
3 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
4 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
5 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
6 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
7 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
8 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
9 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
10 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
11 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
12 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
13 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
14 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
15 BAF ÜLKÜ YURDU 1 0 0 1 -1 0
16 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 1 0 0 1 -2 0
yukarı çık