banner6

Akıncı, Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu Yasası'nı Meclis'e gönderdi

banner37

Cumhurbaşkanı Akıncı, demokratik toplumların vazgeçilmez değerleri arasında yer alan halkın karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını sağlayan temel ilkeye aykırı ve öğretmenlerin asıl kadroya geçişleri, yükselmeleri, disiplin işlemleri konularında gerekçeden yoksun keyfi karar üretilmesine yol açabilecek değişiklikler içeren “Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası”nı yeniden görüşülerek düzeltilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdi.

Akıncı, Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu  Yasası'nı Meclis'e gönderdi
banner99

Katılımı sağlayacak kurulların oluşturulmadan kaldırılması

Yeni yasa ile yürürlükteki yasada öngörülen Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulları (İlçe Kurulları) ile Okul Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulları (Okul Kurulları) ortadan kaldırıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, eğitim uygulamalarında yerel ölçekte ve okul düzeyinde katılımı sağlama potansiyeline sahip kurulların yeni yasada düşünülmemiş olmasının, yerinden yönetim ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Yürürlükteki yasada okul kurullarını oluşturan okul müdürleri, okul müdür muavinleri, atölye şefleri, bölüm şefleri, öğretmenler, okul aile birliği temsilcileri, öğretmen sendikası temsilcileri ve öğrenci temsilcileri eğitim yönetimi süreçlerinin içinde olmasının öngörülmesine karşın günümüze kadar kurulmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı, yeni yasa ile de bu kurulların oluşturulmasının yasal zemininin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı, yeni düzenleme ile yürürlükten kaldırılması amaçlanan 2006 tarihli “Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası”nın öngördüğü kurulların, geçtiğimiz 11 yılda oluşturulup aktif hale getirilmesi yerine, fiili duruma bakılarak kurulların yasadan çıkarılmasının katılımcılık açısından doğru bir adım olmayacağını belirtti.

Çalışanların bilgi ve önerilerinin mevzuat çalışmalarına yansıtılması

Yürürlükteki yasada Üst Kurul’da olması öngörülen eğitim denetmenlerinin, yeni düzenlemeyle bu kuruldan çıkarıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, bunun okullarda doğrudan gözlem yapma şansına sahip eğitimcilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma imkanını ortadan kaldıracağını dile getirdi.

Yürürlükteki yasanın ilgili maddesi ile düzenlenen eğitim denetmenlerinin, görüşülmesini ve tavsiye kararı alınmasını istedikleri konuları Genel Kurul gündemine getirme yetkilerinin yeni yasayla ortadan kaldırılarak, görüş bildirip öneride bulunma yetkisinin sadece başkana verilmesine ek olarak, Genel Kurul’un yasa, tüzük ve yönetmenlikler hakkında görüş bildirme ve öneride bulunma yetkisinin de kaldırıldığına değinen Cumhurbaşkanı, “Alanda çalışanların görüş, öneri ve bilgilerinin mevzuat çalışmalarına yansıtılmasının daha doğru olacağı açıktır” dedi.

Keyfi uygulamalara neden olabilir

Cumhurbaşkanı, öğretmenlerin asıl kadroya geçişleri, yükselmeleri ve disiplin işlemleri konularında, genel denetim ve personel denetim raporlarına dayalı rapor hazırlama görev ve yetkisine sahip başkana; yeni yasayla öğretmenlerin asıl kadroya yükselmeleriyle ilgili raporları “uygun görme yetkisi” ile donatılmasının da keyfi uygulamaların önünü açacağı; gerekçeden ve dayanaktan yoksun karar üretilmesine yol açabileceği değerlendirmesini yaptı. 

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2017, 16:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104