banner6

Akıncı YÖDAK Yasası'nı da meclise iade etti

banner37

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde oyçokluğuyla geçen hukuki ve teknik yönden çeşitli sorunlar içeren Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası’nı, düzeltilmesine imkân sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Akıncı YÖDAK Yasası'nı da meclise iade etti
banner150

banner150 banner150

Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası’nın, Anayasaya ve akademik camianın beklentisi durumundaki özerklik anlayışına uygun hale getirileceği ve teknik sorunlardan arındırılacağı ümidini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye dayanarak Cumhuriyet Meclisine iade etti.

Yapılan değişikliklerle, YÖDAK’ın hükümete bağlanmasının özerk olması murat edilen kurumun bağımsızlığını da temelden sarsacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, yükseköğretim alanını planlaması, denetlemesi ve koordine etmesi için 2005’te kurulan YÖDAK’ın özerk işleyişini tehlikeye sokan ve yetki karmaşasına yol açacak maddelerin düzeltilmesi gerekliliğinin ortada olduğunu ifade etti.

7 sayfalık iade gerekçesi

Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiği saptamaların yer adlığı 7 sayfalık gerekçe yazısında, yükseköğretim alanına ilişkin düzenlemelerin toplumsal geleceği yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, değişiklik yasasında yer alan ve kendisini en çok kaygılandıran noktanın, akademik alanı daha özerk kılacak düzenlemeler yerine, daha siyasi bir düzleme oturtmaya dönük değişiklikler yapılması olduğunu vurguladı.

İlgili kesimlerin beklentilerine de aykırı

Tüm üniversitelerin temsil edildikleri Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu ile Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)’nun yasa tasarısına ilişkin gerçekleştirdikleri ortak çalıştayın en güçlü sonucu olan özerklik anlayışıyla bağdaşmayan değişikliklerden duyulan rahatsızlığı anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni düzenlemenin doğrudan etkileyeceği kesimlerin beklentilerinin yeterince dikkate alınmadığına dikkati çekti.

Yürütme yetkisi değişikliği

Cumhurbaşkanı Akıncı, yürürlükteki yasaya göre yürütme yetkisinin, KKTC Anayasası’nın 101’inci maddesiyle doğrudan ilgili bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu belirterek, akademik çevrelerin, anayasanın partiler üstü ve tarafsız olarak konumlandırdığı Cumhurbaşkanlığı’nı özerklik için güvence saydıklarını çeşitli platformlarda açık bir şekilde ortaya koyduklarını hatırlattı.

Yasanın yürütme maddesinin hiçbir makul gerekçe gösterilmeden değiştirilerek Bakanlar Kurulu’na verildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, esas yasanın on iki yıllık uygulamasındaki hangi sıkıntının bu değişikliğe yol açtığının sarih biçimde ortaya konulamamasının, bu değişikli gerekçesiz kıldığını vurguladı.

YÖDAK 3 farklı yere bağlanıyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, değişiklik yasasındaki sorunların düzeltilmesine imkân sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiği yazıda, yürütme yetkisi bakımından Bakanlar Kurulu; bütçe bakımından Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık; tüzükleri hazırlama bakımındansa Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlık sorumlu hale getirilmesiyle, YÖDAK’ın üç konuda üç farklı yere bağlı olmasının işlevselliği olumsuz etkileyeceğini ve yetki karmaşası yaratacağına da yer verdi.

Üniversite açılması için tek ölçüt siyasi irade

YÖDAK değişiklik yasasının, yeni bir yükseköğretim kurumu açmak için alınması gereken Yükseköğrenim Kurumu Açma İzninin hiçbir nesnel ölçüt gözetilmeden Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun olumlu oyuyla kabul edilmesine bağlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı, bu değişikliğin, yükseköğretim alanını siyasi müdahalelere ve tartışmalara açık hale getireceği görüşüne de yer verdi.

Siyasetin mutlak hakimiyeti olacak

Cumhurbaşkanı Akıncı, akademik nesnel ölçütler yerine siyasi saikleri öne çıkarma potansiyeline sahip söz konusu düzenlemenin, Açma Ön İzinlerini verecek Yükseköğretim Ön Değerlendirme Kurulunu oluşturulma şeklinin de, siyasi erkin nüfuzunu fazlasıyla artırdığı uyarısında bulundu.

YÖDAK, saf dışı kalacak

YÖDAK’ın Ön Değerlendirme Kurulu’nda ağırlıklı temsiliyete sahip olmamasının yanı sıra, değişikliklerle Yükseköğretim Kurumu Açma İzni sürecinde de tamamen saf dışı bırakılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, yükseköğretim kurumu açma sürecinin, hükümet ağırlıklı bir kurulun ön değerlendirmesiyle başlatılıp, bakanlık ve bakanlar kurulu inisiyatifiyle geliştirilen ve Meclis çoğunluğunun kararıyla sonuçlandırılan bir düzleme oturtulmasının, özerk ve gündelik siyasetten uzak bir akademi idealiyle bağdaşmadığını belirtti.

Madde numaralarında da yanlışlık dizisi

Onayına gönderilen değişiklik yasasındaki madde numaralarındaki yanlışlık dizisinin, hangi maddenin hangi gerekçeyle değiştirildiğinin anlaşılmasını imkânsız hale getirdiğini ve karmaşaya yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bunlara ek olarak şart bendinin sehven yazıldığı ve bu nedenle çıkarılması gerektiğinin anlaşıldığını da belirtti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2017, 12:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner158

banner34

banner75

banner88

banner104