banner6

Akıncı'nın iade ettiği tasarı aynen kabul edildi

banner37

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere geri gönderilen Eski Eserler (Değişiklik) Yasası'nı oyçokluğuyla aynen kabul etti. 

Akıncı'nın iade ettiği tasarı aynen kabul edildi
banner99

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun daha aktif ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla hazırlanan yasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Anayasa’nın 94’üncü maddesi 1'inci fıkra hükmü uyarınca iade edildiği için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yeniden ele alındı.

Genel kurul, yasayı görüştükten sonra, herhangi bir değişikli yapmadan aynen kabul etti.

Yasanın görüşülmesine geçilmeden önce yapılan konuşmalarda, ilk sözü TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli aldı.

Angolemli: Halkın malı halka devredilmeli

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Bedi’s ormanları kira sözleşmesinin iptal edilerek, halkın malının halka devredilmesini istedi.

Belediye ve halkın fikirlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Angolemli, kadınlar tarafından yapılan eylemi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Angolemli, bölgede çevre kirliliği yaşandığını ancak bunun tüm piknik alanları ve sahiller için geçerli olduğunu, dolayısıyla çevre temizliğine yönelik hükümetin önlem almasını istedi.

Dinçyürek: Benim dönemimde sözleşme yapılmamıştı

Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, Bedi’s ormanında şu anda faaliyet yapan kişilerle kendi bakanlığı döneminde sözleşme yapılmadığını ancak bu kişilerin aile yakınlarıyla sözleşme yapıldığını ve söz konusu sözleşmenin maddelerinde halkın girişinin kısıtlanamayacağının belirtildiğini kaydetti.

Dinçyürek, kira sözleşmesinin herhangi bir maddesine uyulmadığında koşulsuz tek taraflı fesih edilebileceğini söyledi.

Hakan Dinçyürek, orada yeni bir sözleşme yapıldığını ve konunun kendisiyle ilgili olmadığını belirterek, kendi yaptığı sözleşmenin şimdiki bakan tarafından iptal edildiğini ifade etti.

Dinçyürek, o dönem Eski Eserler Dairesi’nden alınan görüşün ise burasının 1. Derece sit alanı olduğu ve tek bir çivi bile çakılamayacağı yönünde olduğunu belirtti.

Töre Hocalı Katliamına değindi

UBP Milletvekili Zorlu Töre de söz alarak Hocalı Katliamına değindi. Töre, 1 milyon insanın yerlerinden göç ettiğini ancak AB’nin bu konuda hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Töre, o katliamda şehit olanlara rahmet diledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Eski Eserler (Değişiklik) Yasası'nın görüşülmesine geçildi.

Özgür: Fonlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor

CTP Milletvekili Birikim Özgür, fonlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşandığını ve fon gelirlerinin de kamu gelirleri olduğunu akılda tutarak değerlendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Birikim Özgür, yapısal dönüşüm programında yer alan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası’nın geçirilmesi ve fonların tasfiye edilmesi halinde reform destek ödeneğinden 17.6 milyon TL alınacağını vurguladı.

Herhangi bir dairenin, faaliyetlerinden elde edilen geliri kendi geliri olarak kabul etmesinin yanlış olduğunu kaydeden Özgür, dairenin harcamasının bütçeden yapılmasının sağlanması gerektiğini, aksi halde bir ayrıcalık yapılmış olacağını ifade etti.

Bu konunun demokratikleşme açısından da önem taşıdığını dile getiren Özgür, Maliye Bakanı’nın haberi olmadan bazı gelirlerin harcandığını, bunun doğru olmadığını söyledi.

Özgür, sivil otorite oluşması adına tüm yapılanmaların Maliye Bakanlığı bilgisi dahilinde harcama yapması gerektiğini vurguladı.

Tatar: Hastanenin parası sığınak fonundan karşılandı

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı’nın yaptığı değerlendirmede, fonun kaldırılması ile hükümetlerin eski eserlere gereken önemin verilmeyeceği endişesi olduğunu belirterek, fon gelirlerinin bütçeye aktarılmasının buna engel olmayacağı görüşünü aktardı.

Tatar, Güzelyurt Hastanesi için ayrılan paranın, sığınak fonunun parasından karşılandığını, söyledi.

Eski eserlerin, bakım ve onarımını yapmanın görevleri olduğunu belirten Tatar, bu konudaki hassasiyetlerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler: Denetleme konusunda sıkıntı yaşanacak

TDP Milletvekili Zeki Çeler, Cumhurbaşkanı’nın hassasiyetinin göz ardı edilemeyeceğini söyleyerek, tüm gelirlerin bir yerde toplanmasının doğru olduğunu ama ülkenin siyasi ve yapısal durumuna bakıldığında, denetlenmen konusunda sıkıntı yaşanacağının görüldüğünü söyledi.

Eski eserlerin korunması gerektiğini ve toplum bilinci oluşturulmasının önemli olduğunu dile getiren Çeler, eski eserlere verilmesi gereken önemin verilmediğini, durumlarının vahim olduğunu belirtti.

Çeler, fonun aktarılması konusunda ısrarcı olunacaksa, farklı bir önerinin ortaya çıkması gerektiğini, böylece endişelerin giderileceğini kaydetti.

Çeler, fonun, 2017 Mali Yılı Bütçesi’ne aktarılarak,  restorasyon yapılmasına yönelik bütçe kalemi ayrılması önerisinde bulundu.

Uluçay: Fonların kaldırılmasında da yarar var

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, eski eserlerin geliştirilmesi için kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, fonların kaldırılması ve genel bütçeye aktarılmasının gene bir politika duruşu olduğunu, bunda yarar olduğunu söyledi.

Uluçay, kaynak ihtiyacının fondan gelen kaynakla karşılanamadığını belirterek, bundan sonrasında eski eserlerin korunması ve geliştirilmesi konusunda kalıcı politikalarla genel bütçe içinde yeterli kaynak aktarılması gerektiğini vurguladı.

Teberrüken Uluçay, Bedi’s Piknik Alanı’nın yıllardır tüm halk tarafından tercih edilen, kullanılan bir yer olduğunu,  hangi amaçla olursa olsun halkın hizmet almasını kısıtlayacak bir şekle dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Bölgede inşaat yapılacaksa izin alınmasının şart olduğunu ve bunun sözleşme maddelerinden bağımsız olduğunu söyleyen Uluçay, bölgenin gerisinde arazisi olan eşdeğercilere inşaat izni verilmediği halde Bedi’s Piknik Alanı’nda inşaat yapılmasının anomaliler yarattığını belirtti.

Denktaş: Tasarı aynı şekilde gönderilmeli

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, tasarının aynı şekilde geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı’nın görüşüne saygı duymakla birlikte, 2017 bütçesi hazırlanırken bu yasa henüz ayarlanmadığı için fonun bu yıl ortadan kalkmayacağını, 2018 yılı için Meclis’in hassasiyet göstererek gelirinin üzerinde bir miktarı bütçeye koyabileceğini belirtti.

Dünya Kültür Mirası’nın bekçiliğini yaptıklarını söyleyen Denktaş, tüm ülkelerin çeşitli yardım fonlarıyla şehirleri düzenleyip, restore ettiğini; kimsenin kendi geliri ile bunu yapmadığını ancak KKTC’nin bu yöndeki katkı taleplerinde yanıt verilmediğini, Rumların engellemesi ile karşılaşıldığını söyledi.

Denktaş, “Bu konuda bir mahcubiyet varsa, bu bizim değil. Rumların engellemelerini kabul eden dünyanın ilgili kurumlarına aittir. Bize değil” dedi.

Bedi’s Piknşk Alanı gibi halkın doğrudan hizmet aldığı yerleri halkın temiz tutmasını sağlamak için adımlar atılması gerektiğini söyleyen Denktaş, kirlilik yaratıldıktan sonra “nerede bu devlet” diye sorulduğunu söyledi.

Denktaş, bu tip yerlerde bakım ve temizlik konusunda özel sektörle anlaşıldığını ve bunun da bir hizmet bedeli karşılığında yapıldığını belirtti. Serdar Denktaş, kullanılan yeri temiz bırakma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini belirtti.

2017 yılı için eski fonun kullanılacağını söyleyen Denktaş, 2018 yılında bütçede buna kalem ayrılacağını kaydetti.

Daha sonra yasa madde madde görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2017, 13:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104