Aktif Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden duyuru

banner37

Aktif Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden duyuru
banner90
banner99

Ülkemizde Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu’na dair yolsuzluk perdesi aralanırken Türkiye’den de konunun muhatapları sessiz kalmayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Aktif Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yaptığı açıklamada, “Son günlerde KKTC gündeminde önemli bir yer kaplayan tartışmalarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymaktayız. Aktif Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, KKTC’de markamızın ve ismimizin kullanılarak yapılan usulsüz işlemlere sessiz kalmadığımızı ve üzerimize düşen adımları attığımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.” İfadeleri kullanılarak 9 maddeli bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada sıralanan maddeler şu şekilde;

1. Takriben 2018 yılının Aralık ayı içerisinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (“KIBTEK”) adına Merkezi İhale Komisyonu (“MİK”) 477/2018 sıra numaralı 1000 adet “22 kV ‘D’ Sigortası” alımına ilişkin ihaleye çıktığını ve mezkur ihalenin 410/2017 numaralı ihale dosyası tahtında “Setaş” markalı 22kV ‘D’ sigorta ürünleri ile Mors Limited isimli firma tarafından kazanıldığı hususu bilgimize gelmiştir.

2. Almış olduğumuz bilgi üzerine ilk etapta Şirketimiz ve Şirketimizin KKTC Distribütörü olan EnergyIQ firması yetkilileri derhal KIBTEK’i, “Setaş” markasının sahibinin Şirketimiz olduğunu ve Türkiye menşeili olduğu iddia edilen Setaş markalı 22kV D sigorta ürünler ile ilgili tarafımızdan alınan herhangi bir teklif olmadığı gibi, bahse konu ürünlerin üretimi veya tedariği yönünde de hiçbir kimse ile temasımızın olmadığını açık bir şekilde ifade ettik. Diğer bir ifade ile, KIBTEK’in Aktif Group markası olan Setaş olarak almak üzere olduğu ürünlerin aslında Setaş olmadığını ve gayri yasal bir durumun söz konusu olduğunu derhal ilgili mercilere bildirdik. Maalesef buna rağmen, üzüntü içerisinde, ürünlere ilişkin sözleşmenin imza edildiğini öğrendik.

3. Şirketimizin KKTC Distribütörü olan EnergyIQ firması yetkilileri ile yürütülen çalışmalar sonucunda resmi ihaleler yoluyla ve hemen her sefer 1000’er adet olmak üzere KIBTEK’e doğrudan satılan sahte ürünler dışında çok daha yüksek sayıda prosedür gereği yine sadece KIBTEK’ten alınabilen hatalı ithalat ve sevk izinleri ile KKTC’ye ithal edildiğini ve serbest pazarda üstelik ihale bedellerinin çok daha üzerinde bedellerle diğer müteahhit firmalara satıldığını da tespit etmiş bulunmaktayız.

banner134
4. Şirketimiz söz konusu ürünleri 2008 yılından beri üretmemekle birlikte en yüksek kalite standartlarına uygun üretim yapabilecek kapasitede olup gerekli testler ve yasal izinlerin alınması halinde tedarikinin yapılabileceğini belirtiriz.

5. Bu bağlamda meselenin hukuki bir boyut alması gerektiği düşüncesi ile meseleyi avukatlarımıza ilettik. Böyle bir olaya sessiz kalmamız mümkün değil idi. Markamızın zarar görmesi ve Şirketimizin ve sahibi olduğu markanın üzerinden üçüncü kişilerin kazandığı haksız kazançlar bir yana, KKTC kurumlarının ve dolayısı ile KKTC halkının aldatılması ihtimaline sessiz kalmamız söz konusu değildir. Yapılan araştırmalar kapsamında gerek KIBTEK gerekse de MİK nezdinde, marka ihlali ve taklit ürün gerekçeleri ile araştırmalar başlatılmış ve avukatlarımız aracılığıyla her iki kurum nezdinde, Bilgi Edinme Yasası kapsamında müracaatlarda bulunulmuştur. İlgili zamanlarda, Mors Limited’in aleyhinde soruşturmaların bulunması nedeniyle ihale dosyasının tümünün KKTC Sayıştaylığı’na teslim edildiğinin öğrenilmesine müteakip ilgili kurumdan da bilgi talep edilmiş ve netice itibariyle takriben 01.06.2020 tarihinde ve/veya o tarihlerde SAY.0.00-B.7.18.000-20/1085(5172) sayılı kapak yazısı ile ihaleye konu belgeler temin edilmiştir.

6. Bahse konu ihaleye ilişkin belgeler incelendiğinde, Mors Limited isimli şirketin 477/2018 sayılı ihaleye vermiş olduğu 19.12.2018 tarihli teklifin, 1000 adet Türkiye menşeili Setaş marka 22KV “D” fuse sigorta ___________ AKTİF ELEKTROTEKNİK SANAYİ ve TİCARET A.S. - a Friem & Aktif Group company - Factory/Fabrika : Akşemsettin mh, Catalca cd. No.113 Sincan 06930 Ankara / TR Tel : +90.312.2694602 Fax : +90.312.2694501 HQ / Merkez : Sehit sk. No.5 Aktif Plaza, Serifali, Ümraniye 34775 Istanbul / TR Tel : +90.216.3149320 Fax : +90.216.3149360 Sincan VD 764 002 2480 Ticaret Sicil No: 47971 E-mail : aet@aktif.net Web : www.aktif.net 2 ürünü olduğu görülmektedir. Mors Limited, Türkiye Menşei’li “Setaş” marka “D” Fuse ürün tedarik etmeyi teklif etmiş ve tedarik etmeyi taahhüt ettiği ürünlere ilişkin olarak sunmuş olduğu Teknik spesifikasyon belgesi üzerinde ise üretici firmanın “Setaş AŞ” olduğunu beyan etmiştir. Mors Limited, 19.12.2018 tarihli MİK’e yazmış olduğu kapak yazısında, ürünlerin Türkiye menşeili olduğunu ve Türkiye’de bulunan “Setaş” şirketinden temin edileceğini beyan etmiştir. Mors Limited ayni yazısının devamında, teklif etmiş olduğu ürünlerin KIBTEK tarafından daha önce onaylanmış olduğunu ve halen kullanıldığını ve ilgili güne kadar yaklaşık 15,000 adet “D” Fuse switch sağladığını iddia etmiştir.

 7. Bahse konu yazılardan, durumun sandığımızdan daha da vahim olduğu anlaşılmış ve derhal Bilgi Edinme Hakkı Yasası tahtında gerek KIBTEK, gerek MİK gerekse de Sayıştaylık nezdinde yapmış olduğumuz talepler neticesinde, Mors Limited’in yıllardır Şirketimizin kayıtlı tescil sahibi olduğu “Aktif” ve “Setaş” isimleri ve markaları ile ihalelere katıldığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiş olup, aşağıda bunlardan sadece birkaçı yer almaktadır: Karar No Karar Tarihi Bedel Detay 1 51/2011 23.02.2011 101,500 USD Marka: Aktif Menşei: TC 2 43/2013 07.03.2013 83,300 EUR Marka: Setaş Menşei: TC 3 03/2017 05.01.2017 27,000 USD Marka: Setaş Menşei: TC 4 590/2018 26.12.2018 123,800 USD Marka: Setaş Menşei: TC

8. Yukarıda belirtilen örnek listeden de açıkça görüleceği üzere, Mors Limited, 2011 yılından itibaren haksız ve yetkisiz olmak üzere Şirketimizin ismi ve markası ile KKTC’de ihalelere katılmaktadır. Ayrıca daha da vahim olarak söz konusu ürünlerin sahte olduğunu MIK ve KIBTEK’e bildirildiği halde teslimat işlemlerine devam edilmiştir.

9. Böyle bir tabloya, Şirket olarak sessiz kalmamız mümkün olmadığı cihetle avukatlarımıza derhal gerekli talimatı vererek Mors Limited’in ismimizi ve markamızı kullanması nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi nezdinde 1676/2020 sayılı davayı ikame etmiş bulunuyoruz. Davamız 17.03.2021 tarihine Davalı konumundaki Mors Limited’in müdafaasını dosyalaması için tayinli bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak Aktif Group ve Distribütörümüz EnergyIQ olarak KKTC Resmi kurumlarınca yapılan ve bundan sonra yapılacak işlemleri yakından ve ilgi ile takip edeceğimizi, Şirketimizin her türlü hakkını korumak amacıyla hukuki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğimizi ve KKTC Resmi Kurumlarına çalışmalarında yardımcı olmak üzere her türlü bilgi ve belge paylaşımına hazır olduğumuzu Sayın KKTC Kamuoyu ile paylaşırız.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 19:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75