Alacak 1 milyar TL verecek 400 milyon TL

banner37

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun pandemi öncesinde aylık 130 milyon TL olan tahsilatı, pandemi döneminde 70-80 milyon TL’ye düştü. Kurumun borcundan çok alacağı var

Alacak 1 milyar TL verecek 400 milyon TL
banner90
banner8

Belediyelerin borcu 219 milyon… KIB-TEK’in çeşitli kurum ve kuruluşlardan yüksek oranda alacağı olduğu, devletin de kuruma olan borçlarını ödemediği belirtildi. EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, KIB-TEK’in bankalara, devlete ve AKSA’ya borcunun 400 milyon TL’ye yakın olduğunu vurguladı. Kaşif, KIB-TEK’in 190 milyon TL devletten alacağı bulunduğunu belirterek kuruma devlet dairelerinin 470 bin TL, camilerin 6 milyon TL, BRT’nin 16 milyon TL, genel tüketicinin 340 milyon TL, Maronitler ve Pile’de yaşayanların 60 milyon TL, Karpaz’da yaşayan ve faturalarını ödeme sorumluluğu Maliye Bakanlığı’nda olan Rumların 40 milyon TL, belediyelerin ise 219 milyon TL borcu olduğunu ifade etti.

AKSA’ya 227 milyon TL borcumuz oluştu”… EL-SEN Genel Sekreteri Kaşif, “KIB-TEK, ürettiği enerjinin karşılığını alırsa bilançosu kötü değildir ve her türlü yatırımı da yapabilecek durumdadır” dedi. Pandemi döneminden KIB-TEK’in de olumsuz etkilendiğini, bu dönemde kârına kâr katan ve sermayesini artıranın sadece AKSA olduğunu savunan Kaşif, AKSA’nın, pandemi döneminde hiçbir şekilde indirim yapmadığını, buna rağmen KIB-TEK’in elektrik borcundan dolayı 3 ay boyunca kesintileri kaldırdığını vurguladı. Kaşif, AKSA’nın toplum için elini taşın altına koymadığını iddia ederek, bu nedenden ötürü kurumun mayıs ayı sonu itibarıyla AKSA’ya 227 milyon TL’lik borcu oluştuğuna dikkat çekti.

Eniz ORAKCIOĞLU

   Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) çeşitli kurum ve kuruluşlardan alacaklarını alamadığını, devletin ödemesi gereken borçlarını da ödemediğini söyledi.

   Kaşif, kurumun 1 milyar TL alacağı, 400 milyon TL de borcu olduğunu açıkladı.

   Borç tablosuna bakıldığında devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini ve kurumu zora soktuğunu savunan Kaşif, devletin yeni borçlanmalara gitme yolunu da açtığını ifade etti. Kaşif, alacakların KIB-TEK’e ödenmesi için gerekli her türlü eylemi yapacaklarını ve bunun hazırlığına da başladıklarını duyurdu.

   Kaşif, AKSA’nın, toplum için elini taşın altına koymadığını ve kârına kâr katığını iddia ederek, bu nedenden dolayı kurumun, mayıs ayı sonu itibarıyla AKSA’ya 227 milyon TL’lik borcu oluştuğuna dikkat çekti.

   Kurumun geçmişten gelen banka borçları olduğunun da altını çizen Kaşif, ödemeleri düzenli olan banka borçlarının, pandemi döneminden dolayı yaşanan tahsilattaki düşüş nedeni ile aksaklık olduğunu belirtti.

   Ersan Kaşif, kurumun pandemi öncesinde aylık 130 milyon TL tahsilat yaptığını, pandemi döneminde ise tahsilatın 70-80 milyon TL’ye düştüğünü kaydetti.

   Kaşif, KIB-TEK’in bankalara, devlete ve AKSA’ya olan borcunun 400 milyon TL’ye yakın olduğunu vurgulayarak, camiler, belediyeler, Rumlar, Maronitler, devlet ve diğer kalemlerden alacakların ise 1 milyar 37 milyon 278 bin TL olduğuna dikkat çekti.

AKSA’ya 227 milyon TL borcumuz oluştu”

   EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, pandemi döneminde her kesim gibi KIB-TEK’in de olumsuz etkilendiğini, bu dönemde kârına kâr katan ve sermayesini artıranın sadece AKSA olduğunu savundu.

   Çalışanların maaşlarından kesildiğini, özel sektörde çalışanların birçoğunun tamamen gelirlerinden olduklarını belirten Kaşif, AKSA’nın, pandemi döneminde hiçbir şekilde indirim yapmadığını, buna rağmen KIB-TEK’in elektrik borcundan dolayı 3 ay boyunca kesintileri kaldırdığını vurguladı.

   Kaşif, AKSA’nın toplum için elini taşın altına koymadığını iddia ederek, bu nedenden ötürü kurumun mayıs ayı sonu itibarıyla AKSA’ya 227 milyon TL’lik borcu oluştuğuna dikkat çekti.

“Tahsilât 130 milyondan 70-80 milyon TL’ye düştü”

   Kurumun, geçmişten gelen banka borçları olduğunun altını çizen Kaşif, ödemeleri düzenli yapılan banka borçlarının pandemi döneminden dolayı yaşanan tahsilattaki düşüş nedeni ile ödemelerde aksaklık olduğunu vurguladı.

   Kaşif, kurumun pandemi öncesinde aylık 130 milyon TL tahsilat yaptığını belirterek, pandemi döneminde tahsilatın 70-80 milyon TL’ye düştüğünü kaydetti.

“Devletten 190 milyon 286 bin TL alacak var”

   2019 sonları, 2020 başlarında maliye ile mahsuplaştıklarını anımsatan Kaşif, “Yıllardır maliyeye olan borcumuzun ve KIB-TEK’in onlardan alacaklarının mahsuplaşması yapılmıştı, güncel borçlar kalmıştı. Son 4-5 aylık süreçte maliye, devlet daireleri ve savunmadan olan KIB-TEK borçlarını ödemedi” şeklinde konuştu.

   Kaşif, devletten toplam alacağın 42 milyon TL teşviklerden, 87 milyon 521 bin TL savunmadan ve 12 milyon 364 TL de fiber optik telefonlar için olmak üzere 190 milyon 286 bin TL olduğunu ifade etti.

   Ersan Kaşif, KIB-TEK’in devletten 190 milyon 286 bin TL alacağı olduğunu yineleyerek, devlete vereceklerinin ise 38 milyon TL olduğunu, bu borcun da KDV ve pay borcundan kaynaklandığını belirtti.

   Kaşif devlet kurumlarının KIB-TEK’e borcunun ise 470 bin 776 TL olduğunu söyledi.

“Camilerin toplam borcu 6 milyon 291 bin TL”

   EL-SEN Genel Sekreteri Kaşif, camilerin KIB-TEK’e olan toplam borcunun 6 milyon 291 bin TL olduğunu bildirdi. Camilerden güncel alacaklar konusunda sıkıntı olmadığını anlatan Kaşif, 3-4 aylık dönemde aksaklıklar olduğunu fakat aktif borç olan 90 bin TL alacağın ödenemeyecek bir tutar olmadığını ifade etti.

   Camilerden geçmişten kalan alacakların daha önceden taksitlendirilerek bir ödeme planı hazırlandığını kaydeden Kaşif, 6 milyon 201 bin TL olarak taksitlendirilen borcun ödemelerinin aksadığına dikkat çekti.

“BRT’nin toplam borcu 16 milyon 108 bin TL”

   Kaşif, BRT’nin de aktif ödemesinde aksaklıklar olduğunu ama 978 bin TL olan borcun taksitlendirildiğini söyleyerek, şu an borcun 16 milyon 108 bin TL olduğunu vurguladı.

   Kaşif, BRT’nin KIB-TEK’e olan taksitlendirilmiş borcunun da ödemelerinde sıkıntılar olduğunun altını çizerek, aylardır taksitlendirilmiş olan 15 milyon 130 bin TL’lik borca ödeme yapılmadığını belirtti.

“Genel tüketicinin borcu 339 milyon 942 bin TL”

   Kaşif, “En büyük borç, genel tüketicilerden kaynaklanıyor. Konutlar, turizmci ve sanayicinin aylık faturalarındaki borç toplamı 339 milyon 942 bin TL’dir. Şu anda mayıs sonu itibari ile genel tüketicilerden alacak olan 339 milyon 942 bin TL’nin 240 milyonu aktif borç, 121 milyon 520 bin TL’si taksitlendirilmiş borç, dondurulan, davalık olan yani pasif durumdaki borç ise 65 milyon 939 bin TL’dir” dedi.

“Rumlar Maronitler ve Pile’de yaşayanlardan da alacaklar var”

   Kaşif, alacak kalemlerinde Maronitler ve Pile’de yaşayan vatandaşlar da olduğunun altını çizerek, Maronit ve Pile’den alacakların toplamının ise 60 milyon olduğunu ve bu borcun da devlet tarafından ödenmesi gerektiğini vurguladı.

   Öte yandan Kaşif, Karpaz’da yaşayan ve nizamnameye göre faturalarını ödeme sorumluluğu Maliye Bakanlığı’nda olan Rumların da toplam 40 milyon 854 bin TL borcu olduğunu kaydetti.

“Belediyelerin toplam borcu 219 milyon 266 bin TL”

   Genel tüketicilerin 339 milyon 942 bin TL’lik borcundan sonra en büyük borcun belediyelere ait olduğunu söyleyen Kaşif, belediyelerin aktif, pasif ve taksitli borçlarının toplam 219 milyon 266 bin TL olduğuna işaret etti.

“400 milyon TL vereceğimiz, 1 milyar TL alacağımız var”

   Kaşif, KIB-TEK’in bankalara, devlete ve AKSA’ya olan borcunun 400 milyon TL’ye yakın bir miktar olduğunu vurgulayarak, camiler, belediyeler, Rumlar, Maronitler, devlet ve diğer kalemlerden alacakların ise 1 milyar 37 milyon 278 bin TL olduğuna dikkat çekti.

   “KIB-TEK, ürettiği enerjinin karşılını aldığı takdirde bilançosu kötü değildir ve her türlü yatırımı da yapabilecek durumdadır” diyen Kaşif, vatandaşın ödediği elektrik borcu içerisinde yatırım bedeli de olduğunu, fakat 2 yıl hiçbir yatırımın yapılmadığını ifade etti.

   Kaşif, yatırım bedelinin alınarak başka yerlere yatırıldığını belirterek, yatırımların üretimde, iletimde ve dağıtımda yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Elektrik kurumunun çıkmaza sokulmasına izin vermeyeceğiz”

   Kaşif, hükümetin Elektrik Kurumu’nu çıkmaza sokmasına EL-SEN olarak izin vermeyeceklerini vurgulayarak, yetkililerin kuruma gerekli hassasiyeti göstermediklerini belirtti.

   Borç tablosuna bakıldığında devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini ve kurumu zora soktuğunu kaydeden Kaşif, devletin yeni borçlanmalara gitme yolunu açtığını ifade etti.

   Kaşif, alacakların KIB-TEK’e ödenmesi için gerekli her türlü eylemi yapacaklarını ve bunun hazırlığına da başladıklarını duyurdu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75